Zdolni, ambitni, ale nielojalni? Jakie jest pokolenie Y na rynku pracy?

Jakie jest pokolenie Y na rynku pracy?

Na rynek pracy śmiało wkroczyli przedstawiciele nowej generacji pracowników - pokolenia Y. Są ambitni i posiadają wysokie kwalifikacje, jednak coraz częściej mówi się o ich braku lojalności wobec pracodawców. Niektórzy twierdzą, że milenialsi szybko zmieniają pracę, ponieważ szukają nowych wyzwań i rozwoju zawodowego, inny z kolei zarzucają im brak zaangażowania i przywiązania do miejsca pracy. Jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że pokolenie Y jest bardziej świadome swoich potrzeb i aspiracji zawodowych. Firmy chcąc ich zatrudniać, muszą dopasować prezentowany styl zarządzania kadrami do bardzo zdolnych, ale i wymagających pracowników. Czy pokolenie Y faktycznie jest mniej lojalne niż poprzednie generacje? Czy można nimi efektywnie zarządzać? Zapraszamy do lektury.

 

Spis treści:

Milenialsi – jakie jest pokolenie Y?

Jakimi pracownikami są milenialsi?

Oczekiwania pokolenia Y, czyli co cenią milenialsi w pracy?

Co motywuje milenialsów do efektywnej pracy? Jak pracować z pokoleniem Y?

Czy milenialsi rzeczywiście są mniej lojalni wobec pracodawców niż poprzednie pokolenia?

5 wskazówek jak zarządzać w pracy osobami z pokolenia Y?

Zatrzymaj pracowników z pokolenia Y, dzięki szkoleniom podnoszącym ich kompetencje

Milenialsi – jakie jest pokolenie Y?

Pokolenie Y, znane również jako milenialsi, to osoby urodzone między 1980 a 2000 rokiem. Czasami granica ta jest przesuwana na rok 1995. Obecnie mają około 30-40 lat i są w szczycie swojej kariery zawodowej. Mieli zdecydowanie prostszy start w dorosłość niż poprzednie pokolenia w powojennej Polsce i ustroju komunistycznym. Choć pamiętają jeszcze czasy bez komputerów i ogólnie dostępnego internetu, jednak ich młodość przebiegała już w świecie nowych technologii, a obecnie korzystają z nich na co dzień. Uważa się, że pokolenie Y na rynku pracy jest bardzo cenione - wiele osób z tej grupy wiekowej posiada kwalifikacje związane z technologiami, a także zna języki obce.

Jakimi pracownikami są milenialsi? 

Milenialsi jako pracownicy wyróżniają się silnym przywiązaniem do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Poszukują szybkich sukcesów oraz są przyzwyczajeni do korzystania z nowoczesnych technologii. To w przeważającej mierze osoby bardzo zdolne, świadome swojej wartości, nie boją się wyrażać swoich opinii, wiele wymagają od pracodawców. Wiedzą, jaki mają cel w życiu zawodowym i prywatnym. Dążą konsekwentnie do jego osiągnięcia, nawet w nieco egoistyczny sposób. Pokolenie Y jest też bardziej skłonne do pracy zespołowej. Poszukuje pracodawców, którzy oferują rozwój i możliwości wspinania się po szczeblach kariery.

Managerowie muszą wiedzieć nie tylko, jak przyciągnąć takie osoby do firmy, ale i jak zatrzymać ich na stanowiskach pracy. Przede wszystkim korporacje i zatrudniani przez nich headhunterzy walczą o pozyskanie wykwalifikowanych, ambitnych pracowników pokolenia Y. Osoby te lubią wyzwania, a na swoim stanowisku są aktywne i zaangażowane. 

Oczekiwania pokolenia Y, czyli co cenią milenialsi w pracy?

Pokolenie Y, czyli milenialsi cenią sobie przede wszystkim elastyczność i różnorodność w pracy. Chcą mieć możliwość wykonywania obowiązków zdalnie, a także brać udział w wielu projektach i zadaniach, dzięki którym mogą rozwijać swoje umiejętności i pasje. Są oni również ważni dla rynku pracy, dlatego warto poznać ich oczekiwania wobec pracodawców. 

Według badania PwC pracownicy z pokolenia Y cenią sobie w pracy (według ważności):

  1. Dobrą atmosferę.
  2. Możliwość rozwoju kariery.
  3. Wysoki poziom wynagrodzenia.
  4. Możliwość uczestnictwa w szkoleniach.
  5. Employer branding.
  6. Zgodność wykonywanych zadań zgodnych z zainteresowaniami.
  7. Pracę pełną wyzwań.
  8. Prestiż, jakim cieszy się pracodawca.
  9. Duży zakres samodzielności i odpowiedzialności.

Co motywuje milenialsów do efektywnej pracy? Jak pracować z pokoleniem Y?

Milenialsi są pokoleniem, które chce być aktywne i mieć realny wpływ na swoją pracę. Coraz częściej pojawia się pytanie, co motywuje milenialsów do efektywnej pracy? Czy są to tylko pieniądze, czy może coś więcej? 

1. Przede wszystkim, osoby te pragną mieć wpływ na swoje życie i na świat. Chcą pracować w miejscach, w których mogą realizować swoje pasje, a także przyczyniać się do rozwiązywania problemów społecznych. Dla pokolenia Y ważne jest również, aby mieć równowagę między pracą a życiem prywatnym. Potrzebują czasu na rozwijanie swoich zainteresowań, a także na relacji z rodziną i przyjaciółmi.

2. Kolejnym ważnym motywatorem jest rozwój kariery. Cenią sobie możliwości podnoszenia swoich umiejętności i kompetencji. Dla wielu osób z tego pokolenia osiągnięcie sukcesu zawodowego jest bardzo ważne. Jednak dla nich nie oznacza on tylko wysokiego wynagrodzenia, ale również możliwości zdobywania nowych doświadczeń.

3. Dodatkowo pokolenie Y jest silnie zaangażowane w kwestie społeczne i środowiskowe. To ludzie świadomi problemów, jakie dotykają ich kraj oraz świat i chcą przyczyniać się do ich rozwiązywania.

4. Ostatecznie, pokolenie Y jest motywowane przez chęć spełnienia swoich marzeń i realizacji celów. Chcą mieć wpływ na swoje życie i świat, rozwijać się zawodowo i osobiście, a także przyczyniać się do poprawy jakości życia innych. Cechuje ich determinacja i ambicja, a także gotowość do podejmowania ryzyka, aby osiągnąć swoje cele. 
 

Chcesz poprawić komunikację i lepiej zrozumieć motywacje pracowników?

Zapoznaj się z ofertą szkoleń otwartych poprawiających umiejętności osobiste

 

Czy milenialsi rzeczywiście są mniej lojalni wobec pracodawców niż poprzednie pokolenia? 

Osoby z pokolenia Y rzeczywiście częściej zmieniają pracę niż ich poprzednicy. Jednak nie oznacza to automatycznie, że są mniej lojalni. Milenialsi często szukają nowych wyzwań i rozwoju zawodowego, co może skłonić ich do szybszego poszukiwania innych możliwości zatrudnienia. Młodsze pokolenie jest bardziej świadome swoich potrzeb i aspiracji zawodowych, co także przekłada się na bardziej dynamiczne zmiany firmy. W efekcie można powiedzieć, że milenialsi są bardziej skłonni do poszukiwania odpowiedniego rozwoju zawodowego i spełnienia swoich potrzeb, niż braku lojalności wobec pracodawców.

5 wskazówek, jak zarządzać w pracy osobami z pokolenia Y

Przedstawiciele pokolenia milenialsów charakteryzują się zmianą podejścia do kultury pracy. Mają świadomość obowiązków, ale również praw pracowniczych. Ich wykształcenie i doświadczenie zawodowe pozwala przebierać w ofertach. Często starają się zachować work-life balance, co przez niektórych pracodawców może być postrzegane jako brak oddania i zaangażowania w obowiązki. Jak poradzić sobie z nowym podejściem do pojęcia pracy tego pokolenia? Jak sprawić, aby milenialsi wynieśli firmę na szczyty rankingów?

1. Zrozum genezę zachowania pokolenia Y

Różnice między milenialsami a ich rodzicami są liczne, jednak nie decydują one o większej lub mniejszej przydatności pracownika. Należy pogodzić się z faktem, że na rynku pracy ma miejsce zmiana pokoleń, której rezultatem jest rozwój biznesu. Porównywanie jednego pokolenia do innego nie przyniesie żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - tylko pogłębi podziały. Trzeba pamiętać, że w przeszłości ludzie radzili sobie inaczej z obowiązkami, jednak nie oznacza, że robili to lepiej lub gorzej. Ich nastawienie do pracy wynikało po prostu z tamtej rzeczywistości. 

2. Jako lider wspieraj swój zespół

Milenialsi potrzebują liderów, którzy będą działać razem z nimi na rzecz lepszej przyszłości. Szef, menedżer czy kierownik, który tylko wydaje polecenia, a w kryzysowej sytuacji nie bierze odpowiedzialności na siebie i nie staje z pracownikami ramie w ramie do próby rozwiązania sytuacji, nie zyska ich szacunku, a nawet będzie lekceważony. Nadal istnieją firmy, w których praktykuje się tradycyjny model pracodawcy jako pana i władcy, jednak są one coraz rzadziej spotykane. Młodzi ludzie oczekują liderów, którzy pozostaną z nimi na tej samej linii frontu.

3. Zadbaj o wzajemny szacunek

Jeśli pracodawca zapewni pokoleniu Y odpowiednie warunki zatrudnienia, atrakcyjne wynagrodzenie oraz kontakt oparty na wzajemnym szacunku, to są gotowi poświęcić się swojej pracy. Ważne jest również, aby oferować im możliwości rozwoju i udziału w ciekawych projektach, co pozwala im na rozwijanie swoich umiejętności i zwiększanie zaangażowania. 

4. Zapewnij odpowiednie narzędzia do pracy

Kolejnym ważnym elementem jest zapewnienie im dostępu do nowoczesnych narzędzi i technologii, które pozwolą na efektywne wykonywanie obowiązków. Równie ważne jest zachęcanie do wyrażania swoich opinii i pomysłów, a także zagwarantowanie im elastyczności i swobody w działaniu. Warto pamiętać, że pokolenie Y to bardzo kreatywni i ambitni pracownicy, którzy chętnie włączają się w inicjatywy i projekty, ale potrzebują przy tym odpowiedniego wsparcia i motywacji.

5. Udzielaj częstych informacji zwrotnych

Młodzi ludzie z pokolenia milenialsów chcą być na bieżąco informowani o tym, jakie są rezultaty ich pracy i jakie są ich mocne oraz słabe strony. Nie oczekują jedynie pochwał, ponieważ są świadomi swoich niedoskonałości. Konstruktywna krytyka działa motywująco, pod warunkiem że uznają ją za słuszną. Czasami wystarczy pochwalić ich za dobrą pracę, by zwiększyć motywację.

Zatrzymaj pracowników z pokolenia Y, dzięki szkoleniom podnoszącym ich kompetencje

Zarządzając pracownikami pokolenia Y, trzeba zadbać we wszechstronny sposób o prezentowane przez nich potrzeby z życia zawodowego. Liczy się indywidualne podejście do ich podnoszenia umiejętności także za pośrednictwem szkoleń otwartych i szkoleń zamkniętych. Im lepszą i szerszą drogę rozwoju stwarza organizacja, tym lepiej pracują i wykazują większe zaangażowanie. Można przyciągnąć pracowników tego rodzaju rozbudowanym programem kursów, takich jak szkolenie skuteczny negocjator w dziale zakupówwarsztat skutecznego zarządzania sobą w czasie czy szkolenie z technik perswazji w praktyce sprzedażowej. Liderzy, szefowie i pracownicy HR chcąc dowiedzieć się, jaki styl zarządzania zastosować już na etapie rekrutowania i kierowania pracownikami z pokolenia Y, mogą wziąć udział w szkoleniu z pracy z zespołem X, Y, Z - budowanie wielopokoleniowego zespołu wysokiej wydajności

Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleniową

Szkolenia otwarte z zarządzania

 

Przeczytaj na naszym blogu również:

Zdolni, ambitni, ale nielojalni? Jakie jest pokolenie Y na rynku pracy?
Oceny: 3 z 5 z 146 głosów