Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) – strategie i wskazówki dla przedsiębiorstwa i nie tylko

IndoorWspółcześnie trudno byłoby znaleźć osobę, która nie rozumiałaby konieczności istnienia podejścia promującego zarządzanie zasobami ludzkimi w każdym pojedynczym przedsiębiorstwie. Obecnie, tuż obok strategii finansowych, produkcyjnych, marketingowych na równi traktowane są strategie personalne. Stanowią one nieodłączną część właściwie prosperującej firmy. Warto zatem bliżej przyjrzeć się strategiom zarządzania zasobami ludzkimi, kryjącym w sobie wiele interesujących, praktycznych aspektów.

W tekście poruszamy zagadnienia takie jak:

Zarządzanie personelem a zarządzanie zasobami ludzkimi;

Przegląd strategii zarządzania zasobami ludzkimi;

Sposoby na naukę strategii zarządzania zasobami ludzkimi.

Zarządzanie personelem a zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi to zbiór metod, które pozwalają efektywniej i sprawniej kierować personelem. W gruncie rzeczy ZZL skupia się na człowieku: jego możliwościach, potencjale i świadomości sprawczości. Liczy się nie tylko wynik, finanse i produkty/usługi przedsiębiorstwa, ale także czynnik ludzki (a w tym odpowiedni wybór pracowników, ich późniejsze wspomaganie, wzmacnianie oraz kierowanie).

Do celów zarządzania zasobami ludzkimi zalicza się głównie:

 1. Indywidualne oraz personalne podejście do każdego pracownika, które pozwala wydobyć z niego wszystko to, co najlepsze, wykorzystać cały potencjał, wszelkie możliwości, a także zauważyć wynikające z powyższego perspektywy.
 2. Fokus na pracownika, umożliwiający realizowanie celów, które stanowią priorytet dla zwierzchników i decydentów.
 3. Dbałość o stworzenie i utrzymywanie odpowiednich warunków pracy, pozwalających nie tylko w komforcie i spokoju pracować, ale również poszukiwać innowacyjnych rozwiązań czy optymalizować istniejące procesy, produkty bądź usługi.
 4. Gotowość, otwartość oraz elastyczność, które powinny przyświecać i być wszechobecne w każdym działaniu oraz plany na kolejne przedsięwzięcia czy projekty.
 5. Motywowanie pracowników do działania poprzez jasne ścieżki decyzyjne, klarowne plany rozwoju firmy, ale także kontrolę i sprawdzanie jakości oraz efektywności działań.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to również podsycanie pracowników do działań wspólnych, do współpracy, pomocy, wzajemnego wpływania na siebie i tworzenia nowych wartości czy jakości ubogacających pracę wszystkich.

 

Sprawdź teraz naszą ofertę

Szkolenia otwarte z zarządzania zasobami ludzkimi

 

Przegląd strategii zarządzania zasobami ludzkimi

Podstawowa typologia strategii zarządzania zasobami ludzkimi

Podstawowa typologia strategii ZZL dla przedsiębiorstwa obejmuje klasyfikację na strategie ilościowe i jakościowe oraz ofensywne i defensywne. Działania ilościowe skupiają się na optymalnym doborze pracowników, koncentrując się przede wszystkim na ograniczaniu kosztów związanych z obsadą stanowisk. Strategie jakościowe opierają się głównie na motywowaniu zatrudnionych tak, aby osiągali oni założone wcześniej cele. W przypadku strategii ofensywnych kluczowe są przede wszystkim wysoko rozwinięte plany dalekosiężne, wymagające podejścia innowacyjnego i aktywnego. Strategie defensywne to spokój w działaniu – tak zarządzane są firmy, które doceniają pracowników doświadczonych, skupiając się przede wszystkim na bieżącej sytuacji w przedsiębiorstwie.

Strategie zorientowane na wejście, rozwój i aktywizację oraz wyjście

Warto zwrócić uwagę także na inny podział - rozróżnienie strategii związane z konkretnymi kierunkami działań w firmie. Według tego kryterium strategie ZZL dzieli się na:

 • strategie na wejście - działania skupiające się na pozyskaniu najbardziej odpowiednich pracowników na istniejące w firmie wakaty. Istotny jest więc w tym przypadku marketing personalny, który sprawia, że jesteśmy postrzegani jako firma, w której praca uznawana jest za prestiż. W zakresie tej strategii istotne są również wszelkie czynności związane z rekrutacją oraz selekcją kandydatów do pracy i wreszcie wprowadzenie nowej osoby na konkretne stanowisko, co jest niezwykle istotnym momentem, często decydującym o powodzeniu całego procesu zatrudnienia.
 • strategie rozwoju i aktywizacji – obejmują wszystkie te działania, które mogą, a nawet powinny mieć miejsce w trakcie stosunku pracy. Bardzo istotny jest tutaj właściwie dobrany i stosowany system motywacyjny, który pobudza pracowników do rozwoju, dokształcania się, podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności. Strategie tego typu skupiają się zatem na zarządzaniu szkoleniami, kursami czy dopłatami do studiów podyplomowych.
 • strategie na wyjście – zorientowane na kwestie związane z zakończeniem stosunku pracy. Czasami dotyczyć będzie rezygnacji samego zatrudnionego, innym razem ograniczania liczby pracowników bądź decyzji o niekorzystaniu z usług pracownika z powodów uniemożliwiających dalszą współpracę. Oczywiście niezależnie od przyczyn rozstania, cały proces powinien być przeprowadzony jak najmniej konfliktowo i tak, aby obie strony poniosły jak najmniejsze straty.

Czy strategii zarządzania zasobami ludzkimi można się nauczyć?

Zarządzanie ludźmi to sztuka, której można się nauczyć. Wielu kierowników zastanawia się nad tym, w jaki sposób zmotywować swoich podwładnych do pracy i co tak naprawdę wpływa na pracowników, powodując ich chęć do realizacji powierzonych zadań czy zaangażowania w życie firmy. Zasady zarządzania personelem są z pozoru proste: szacunek wobec ludzi, zapewnienie wsparcia, kierowanie się głoszonymi przez siebie zasadami, inwestowanie w pracowników, a także samodoskonalenie się. O ile zdajemy sobie sprawę z tych reguł, o tyle nie zawsze wychodzi nam ich realizacja. Szkolenie z zarządzania zasobami ludzkimi jest przeznaczone dla menadżerów, dyrektorów czy wszystkich tych osób, które zajmują się pracą z ludźmi. Kurs skupia się na umiejętnościach i działaniach takich jak:

 • analiza zespołu pod kątem rozwoju kompetencji i motywacji poszczególnych pracowników
 • dostosowanie działań kierowniczych do indywidualnych potrzeb,
 • stosowanie zasady przewodzenia zespołami i budowania wizerunku „szefa”,
 • przygotowanie i przeprowadzenie profesjonalnego wystąpienia dla zespołu,
 • stosowanie w praktyce zasad komunikacyjnych związanych z przepływem informacji w zespole.

 

Poznaj przygotowaną przez nas ofertę

Szkolenia otwarte z zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) – strategie i wskazówki dla przedsiębiorstwa i nie tylko
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów