Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem - istota, etapy i praktyczne wskazówki marketingu personalnego

IndoorZarówno marketing klasyczny, jak i nowoczesny traktują głównie o klientach, postrzegając i rozumiejąc ich jednak zupełnie inaczej. W przypadku tego pierwszego targetem są osoby znajdujące się na zewnątrz przedsiębiorstwa, podczas gdy w drugim to pracownik jest klientem firmy i tak właśnie powinien być traktowany. Dzieje się tak dlatego, że budowanie planu marketingowego opiera się na interesach samych zatrudnionych, ich oczekiwaniach wobec przedsiębiorstwa, powodach, dla których pragną współpracować z firmą. Marketing personalny można zatem określić jako wewnętrzny rynek pracy kształtowany i opisywany przez takie składowe jak: regulacje czasu pracy, wysokość płacy, możliwość doskonalenia zawodowego, atmosferę panującą w przedsiębiorstwie oraz cele przedsiębiorstwa.

Zachęcamy do przeczytania naszego tekstu, w którym poruszamy zagadnienia takie jak:

etapy budowania strategii zarządzania marketingowego,

funkcja zarządzania marketingowego w budowaniu personelu,

marketing personalny a wizerunek przedsiębiorstwa,

zadowolony personel jako istotna zarządzania marketingowego,

jak nauczyć się zarządzania marketingowego.

Zarządzanie marketingowe - etapy budowania strategii

Budowanie strategii marketingowej powinno się opierać o takie aspekty jak procedury przypisywane zatrudnianiu nowych pracowników. Działania te są związane z prezentacją wizualną firmy, rozstawaniem się z pracownikami oraz z aktualnie zatrudnionymi podwładnymi. Struktura planu marketingowego powinna zawierać w sobie przede wszystkim procesy związane z rekrutacją, selekcją i adaptacją kandydatów, ponieważ są to zazwyczaj pierwsze bliższe kontakty aplikanta z firmą, decydujące o dalszym rozwoju sytuacji bądź jej zakończeniu. Bynajmniej nie chodzi tutaj jedynie o samo przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, ale już o sam moment zamieszczenia ogłoszenia o pracę, jego treść i wygląd świadczące o tym, czego można się po firmie spodziewać. Co więcej, wspomniany wcześniej etap przyjmowania i adaptacji pracownika może również znacznie zweryfikować wizerunek firmy w oczach ‘klienta wewnętrznego’ i wpłynąć na dalszą wspólną współpracę.

Funkcja zarządzania marketingowego w budowaniu personelu

Co zrobić, aby przedsiębiorstwo nie borykało się z problemem znalezienia odpowiednich kandydatów do pracy? W tym celu marketingowe zarządzanie firmą musi opierać się o odpowiednią prezentację firmy, która winna charakteryzować się określonym wizerunkiem. Każdy w swoim mieście zna przecież przykłady zakładów, gdzie ludzie zabijają się o wakat, podczas gdy w innych przedsiębiorstwach z tej samej branży brakuje chętnych do pracy. Istotną rolę odgrywają dostępne informacje o firmie, jej obecność w branży oraz dbałość o image (i to, jak przedsiębiorstwo jest postrzegany przez osoby z zewnątrz). W budowaniu personelu pomocne okazują się dni otwarte, udział w targach, broszury informacyjne, ulotki oraz wielce pomocny sponsoring.

 

Sprawdź teraz naszą ofertę

Szkolenia otwarte z zarządzania

 

Marketing personalny a wizerunek przedsiębiorstwa

Najcenniejszą reklamę stanowią zaś sami zatrudnieni, którzy jeśli są usatysfakcjonowani warunkami pracy i atmosferą w niej panującą, przekazują takie informacje osobom z zewnątrz. Zadowoleni pracownicy utożsamiają się z kulturą, ale również usługami oferowanymi przez firmę, stając się tym samym ich największymi promotorami. Jak sprawić, aby nasi podwładni stanowili dźwignię handlu i promocji? Pracownicy muszą czuć i wierzyć, że są dla firmy ważni i niezastąpieni, a ich problemy tak samo istotne jak sytuacja finansowa poszczególnych działów. Można to osiągnąć między innymi dzięki rozmowom z pracownikami, które wykraczają poza standardowe spotkania w sprawie ocen okresowych, zorientowanie na rozwój i szkolenia pracowników oraz właściwe stosowanie zasad kodeksu pracy.

Zadowolony i efektywny personel - istota zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem

Zatrudnieni z pewnością docenią i zauważą również starania pracodawcy, które wykraczają poza obowiązujące go przepisy, na przykład gdy szef zapewnia dodatkowe świadczenia socjalne inne benefity motywujące pracowników. Bardzo istotne jest również to, jak rozstajemy się z osobami, które kończą przygodę z naszym przedsiębiorstwem, ponieważ często właśnie w tym momencie pracodawcy pokazują swoją prawdziwą twarz. Wraz z ostatnią wypłatą zdarza się zapomnieć o wypłaceniu należnej premii czy też ekwiwalentu za niewykorzystany jeszcze urlop. Odchodzący pracownik nie może wciąż złapać osoby, która winna mu wystawić referencje, a świadectwo pracy zawiera błąd, który należy niezwłocznie skorygować. Emocje, często towarzyszące rozstaniu, powodują, że zapominamy o naszym profesjonalizmie, starając  się niejako ‘ukarać’, tych, którzy sami podjęli decyzję o odejściu. Zapominamy tym samym, że nasze zachowanie zostanie odpowiednio ocenione przez zainteresowanego, a osoby z zewnątrz stworzą sobie na podstawie jego słów opinie i obraz całego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie marketingowe małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem - jak się go nauczyć?

Metody zarządzania marketingowego należy dostosować zarówno do wielkości firmy, jak i profilu działalności przedsiębiorstwa. Warto zdobyć także w tym obszarze pewną wiedzę, która pozwoli podejmować realne działania i budować strategię marketingową z większą świadomością. Warto skorzystać z oferty szkoleń z zarządzania zespołem czy umiejętności menadżerskich - profesjonalni trenerzy dostarczą uczestnikom takich zajęć zarówno zaplecza teoretycznego, jak i licznych przykładów, dotyczących strategii zarządzania.

 

Sprawdź teraz naszą ofertę

Szkolenia otwarte z zarządzania

Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem - istota, etapy i praktyczne wskazówki marketingu personalnego
Oceny: 5 z 5 z 2 głosów