W jaki sposób skutecznie komunikować zmiany pracownikom?

Zmiany na lepsze to okazja do świętowania także na gruncie biznesowym. Menadżer chętnie zakomunikuje swoim podwładnym zakończenie ważnego projektu i premie dla wszystkich pracowników z tytułu dobrze wykonanego zadania. Niemniej w przypadku zmian negatywnych, na przykład konieczności redukcji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie, komunikowanie zmian nie jest łatwym zadaniem.

 

Co oznacza zmiana dla pracownika?

Zanim zaczniemy przekazywać jakiekolwiek informacje na temat zmian w organizacji w zakładzie pracy, menadżer powinien uświadomić sobie, jaki wymiar będą miały one dla jego podwładnych. Każda zmiana, czy to na lepsze, czy na gorsze, powoduje odejście od tego, co znane i bezpieczne. Efekty zmian trudno przewidzieć, zwłaszcza jeśli mają one wymiar długoterminowy. Pracownicy słusznie obawiają się wówczas, że ich miejsce pracy jest zagrożone, a stanowisko może zostać zlikwidowane w toku zaordynowanych przez właściciela firmy przekształceń.

 

To wszystko budzi lęk i obawę u pracowników o stabilność zatrudnienia i wynagradzania. Menadżerowie mogą sprawić, że proces przeprowadzania zmian, czy restrukturyzacji przedsiębiorstwa, przebiegnie w sposób niemalże bezbolesny i przyjazny dla pracowników. Należy efektywnie komunikować wprowadzane zmiany. Jeśli pracownik będzie miał dostęp do wyczerpujących informacji na temat modyfikacji, jakie planowane są w działalności jego firmy, łatwiej będzie je zrozumieć, zaakceptować i przystosować się do nich.

 

Jak zarządzać zmianą w czasie?

Po zakomunikowaniu pracownikom planu zmian w firmie, menadżer nie powinien zaprzestać prowadzenia dwustronnego dialogu. Każda zmiana dezorganizuje organizację pracy w przedsiębiorstwie, często powodując nawet długotrwały chaos, w którym pracownikom coraz trudniej będzie spełniać codzienne obowiązki zawodowe.

 

Tym większe zamieszanie wiąże się ze zmianami, jeśli są one poważne, a decyzje o nich być może będzie trzeba nieco modyfikować w czasie. Nawet najlepiej zaplanowany proces wprowadzania zmian może nie sprawdzić się w praktyce, gdyż wystąpią nieprzewidziane okoliczności, do których będzie trzeba się po prostu dostosować. Na co dzień mogą pojawiać się kolejne trudności i problemy, które rozwiązywać powinni menadżerowie, a nie szeregowi pracownicy. Menadżer musi wykorzystać w perfekcyjny sposób narzędzie, jakim jest komunikacja w procesie wprowadzania zmian. Jest ona istotna na każdym etapie prowadzącym do wyznaczonego celu. Usprawnienie procesu komunikacji jest ważne dla zapewnienia pracownikom stabilności zatrudnienia i zlikwidowania niepewności, jaka się wiąże z taką sytuacją.

 

Komunikacja liniowa w przedsiębiorstwach

W małych i średnich firmach wprowadzanie zmian wymaga komunikowania w dwóch kierunkach - z góry na dół oraz z dołu do góry. Menadżer czy właściciel przedsiębiorstwa zajmuje w nim centralną pozycję i to na jego barkach spoczywa decydująca rola w przekazywaniu informacji pracownikom. Transparentna komunikacja, ujawnianie wszystkich informacji dotyczących zmian w organizacji pozwoli na wypracowanie wsparcia u pracowników dla takich działań. W przeciwnym wypadku niewiedza powoduje, że podwładni mogą nawet zacząć hamować procesy zmian. Będą powstawać niepotwierdzone plotki, które działają na niekorzyść przedsiębiorstwa.

 

Jeśli lider, menadżer czy właściciel firmy w sposób otwarty poda informacje o sytuacji firmy na rynku, o potrzebie jej reorganizacji, będzie brzmiał wiarygodnie, a zaplanowane zmiany będą dla pracowników nieodwołalne, realne i konieczne do wprowadzenia. Unikniemy w ten sposób nieporozumień, niedomówień i fałszywych informacji, jakie byłyby przekazywane z ust do ust przez pracowników. Menadżer komunikujący zmiany musi robić to w sposób przemyślany, oparty na faktach i na dokładnej analizie podjętych decyzji. Pracownicy muszą czuć się integralną częścią organizacji, zwłaszcza w tak ważnych dla niej chwilach. Wtedy wykażą się lojalnością i będą pracować z dużym zaangażowaniem, w celu wyprowadzenia firmy na przysłowiową prostą.

 

W jaki sposób skutecznie komunikować zmiany pracownikom?
Oceny: 3 z 5 z 14 głosów