HR miękki a HR twardy. Jakie firmy potrzebują miękkiego HR-u?

różnice między twardym i miękkim HR-emNiemal każda firma do sprawnego działania na rynku potrzebuje działu zajmującego się zasobami ludzkimi do pomocy w budowaniu zmotywowanej siły roboczej, oddanej realizacji celów biznesowych. Dział HR to w wielu firmach prawa ręka szefa i to na jego barkach spoczywa wiele obowiązków względem pracowników. Często można spotkać się z pojęciem miękkiego i twardego sposobu zarządzania personelem. Dowiedz się, jakie są różnice między nimi i czy każda firma musi mieć miękki HR? Zapraszamy do lektury.

 

Spis treści:

Czym zajmują się specjaliści z działu HR?

Co to jest HR miękki?

Główne cechy miękkiego HR-u

Czym zajmuje się HR twardy?

W jakich firmach potrzebny jest HR miękki?

Podnieś kompetencje działu zarządzania zasobami ludzkimi

Czym zajmują się specjaliści z działu HR?

Dział zarządzania zasobami ludzkimi, popularnie nazywany HR-em, stanowi łącznik między pracownikami a kierownictwem danej firmy. Najczęściej jego zadania kojarzone są z rekrutacją nowych osób do przedsiębiorstwa, jednak to tylko niewielka część pracy, jaką wykonują HR-owcy. Do ich obowiązków należy m.in. motywowanie pracowników, przeprowadzanie szkoleń oraz nagradzanie wyróżniających się członków zespołu. W związku z tym, że dział zarządzania zasobami ludzkimi zajmuje się wieloma różnorodnymi sprawami, wprowadzono jego dodatkowy podział na: HR twardy i HR miękki. 

Co to jest HR miękki?

Za wszystko, co wiąże się z jakością pracy w firmie, odpowiada miękki HR. Do obowiązków tego działu należy przeprowadzenie procesu rekrutacji i selekcja zatrudnianych osób. Na ich barkach spoczywa zapewnienie, że nowe osoby będą pasować do zespołu. Miękki HR jest odpowiedzialny za wszystkie elementy procesu zatrudnienia, mające wpływ na wydajność pracy. Specjaliści dokonują obserwacji i oceniają, jakie czynniki zwiększają motywację wśród pracowników. Dodatkowo tworzą środowisko, które wspiera efektywność oraz dostarcza wszystkich niezbędnych narzędzi. Do ich zadań należy także ocena pracy poszczególnych osób. Powinni pamiętać o programach szkoleniowych. Podnoszenie umiejętności ma kluczowe znaczenie dla rozwoju zawodowego pracowników. Zadbanie o wyższe kompetencje jest ważne zarówno dla pojedynczych osób, jak i dla firmy, dlatego warto zwrócić na to szczególną uwagę. 

Kolejnym zadaniem miękkiego HR-u jest rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy. Zdarzają się sytuacje sporów i nieporozumień między współpracownikami, które wpływają negatywnie na efektywność. Obowiązkiem działu zarządzania zasobami ludzkimi jest monitorowanie, mediacja i zapobieganie konfliktom w przyszłości. 

Główne cechy miękkiego HR-u

Miękki HR to podejście, które nacisk kładzie na ludzki aspekt zarządzania zasobami ludzkimi. Ma na celu wzmocnienie pozycji pracowników i wspieranie ich w rozwoju kompetencji. Miękki sposób zarządzania personelem zapewnia:

  • przejrzysty model biznesowy z dwukierunkową otwartą komunikacją, 
  • skupienie na długoterminowym planowaniu biznesowym i kadrowym, 
  • konkurencyjną strukturę wynagrodzeń, premie oparte o wyniki, 
  • systemy ocen, które identyfikują możliwości szkoleniowe i rozwój zawodowy.

Czym zajmuje się HR twardy?

Twardy HR zajmuje się głównie sprawami płacowymi i administracyjnymi. Jego pracownicy podpisują umowy ze wszystkimi nowymi pracownikami oraz przedłużają obecnie zatrudnionym. Załatwiają formalności związane z wynagrodzeniami, urlopami i świadczeniami. Osoby zatrudnione w takim dziale, muszą posiadać aktualną wiedzę prawną ze względu na częste zmiany kodeksu pracy. Z tego powodu powinny być gotowe do ciągłego doskonalenia zdobytych umiejętności. Twardy HR postrzega pracowników jako zasób, a nie osoby z ambicjami i aspiracjami, dlatego nie zajmuje się ich potrzebami w zakresie samorozwoju. 

W jakich firmach potrzebny jest HR miękki? 

Coraz więcej firm rezygnuje z działu HR, którego działalność ogranicza się jedynie do działań kadrowo-płacowych, czyli realizacji wszystkich formalnych obowiązków pracodawcy wobec pracowników oraz instytucji. Chociaż jest to bardziej utrwalony model zarządzania zasobami ludzkimi, skoncentrowany na produktywności i zysku, zwykle nie leży on w długoterminowym interesie organizacji. Szczególnie w kontekście kulturowym, twarde podejście do zarządzania może prowadzić do wysokich wskaźników rezygnacji z pracy i spadków satysfakcji pracowników. 

W biznesie widoczna staje się rola nowoczesnego działu HR. Rośnie wśród pracodawców świadomość sprawnego zarządzania kapitałem ludzkim i inwestowania w pracowników poprzez różnego typu szkolenia otwarte i szkolenia zamknięte. Oczywiście duże znaczenie ma tutaj wielkość zakładu. Firmy zatrudniające tylko kilka osób, nie potrzebują rozbudowanego HR-u. Z kolei w przedsiębiorstwach, w których pracuje bardzo duża liczba ludzi w zespołach, zajmujących się różnymi zadaniami, wdrożenie miękkiego HR-u wydaje się wręcz koniecznością. 

To, czy przyjmiesz twarde, czy miękkie podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, zależy od indywidualnych przekonań i tego, co chcesz osiągnąć jako firma. Chociaż te dwie metody zarządzania personelem mogą wydawać się diametralnie sprzeczne, w wielu firmach preferowane jest połączenie obu tych podejść, aby osiągnąć cele biznesowe

 

Rozwiń umiejętności zarządzania personelem i osiągnij sukces w biznesie

Sprawdź szkolenia otwarte z zarządzania i HR

 

Podnieś kompetencje działu zarządzania zasobami ludzkimi 

Właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi ma kluczowe znaczenie dla tworzenia i utrzymania wykwalifikowanej i zaangażowanej siły roboczej oraz rozwijania pozytywnej kultury biznesowej. Specjaliści HR i ich dobrze opracowane programy rozwojowe mają kluczowe znaczenie w pomaganiu firmom w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej i maksymalizacji produktywności. W tym zakresie warto sprawdzić szkolenia organizowane przez AVENHANSEN, a wśród nich m.in. warsztaty z prawnych aspektów rekrutacji, selekcji i zatrudnienia lub kurs z zarządzania konfliktem w zespole i efektywnej komunikacji czy szkolenie z zarządzania konfliktem - trudne rozmowy i wyzwania dla HR

Przeczytaj na naszym blogu również:

Maciej Firlit

Maciej Firlit

O autorze:
Założyciel i Prezes Zarządu AVENHANSEN Sp. z.o.o. z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży szkoleniowej. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od sekretarza, przez HR-Managera, po Dyrektora i Prezesa Zarządu. Duży nacisk kładzie na wysoką jakość obsługi klienta. Jego liberalne podejście do zarządzania, bazujące na partnerstwie, słuchaniu innych i dyscyplinie jakościowej, przyczyniło się do sukcesu firmy AVENHANSEN. Jest precyzyjny, nie akceptuje półśrodków i dróg na skróty. Prywatnie największą radość czerpie z podróżowania i obcowania z naturą.

Więcej informacji: Maciej Firlit

HR miękki a HR twardy. Jakie firmy potrzebują miękkiego HR-u?
Oceny: 5 z 5 z 4 głosów