Jak mówić, żeby inni słuchali? Różnice pomiędzy dobrym a słabym mówcą

jakie są różnice pomiędzy dobrym a słabym mówcą

Czym charakteryzują się osoby uważane za wielkich mówców? Co takiego w ich zachowaniu oraz w sposobie mówienia wywiera na nas tak wielki wpływ, że przemówień tych nie sposób zapomnieć nawet bardzo długo po zakończeniu danej konferencji czy szkolenia? A drugiej strony, co wpływa na to, że przemówienia średnich mówców umykają nam z pamięci niekiedy od razu po ich zakończeniu? Jaki czynnik wpływa na taki obraz sytuacji? Wielcy mówcy, tacy jak Joe Vitale czy Kevin Hogan znają skuteczne metody zjednania sobie publiczności. Z pewnością ich doświadczenie i talent ma wpływ na postrzeganie ich, jako autorytety w swojej dziedzinie. Dowiedz się, czego potrzebujesz, aby stać się dobrym mówcą, i co ma wpływ na jakość wystąpienia.

 

Spis treści:

Jak mówić, aby inni słuchali?

Jak stać się dobrym mówcą? 3 elementy poprawiające jakość wystąpień

Jak mówić podczas prezentacji? Co należy wziąć pod uwagę, przygotowując wystąpienie?

Trzy różnice pomiędzy dobrym a słabym mówcą

Jak zacząć wystąpienie publiczne lub prezentację?

Szkolenia pomocne w doskonaleniu umiejętności prowadzenia wystąpień publicznych i prezentacji

Jak mówić, aby inni słuchali?

Retorzy i osoby zajmujące się wystąpieniami publicznymi od wielu lat zadają sobie jedno pytanie. Co jest ważniejsze dla widowni znajdującej się na sali wykładowej - czy przemówienie, które jest wygłaszane na niezwykle ciekawy temat, lecz w bardzo słaby i nieprofesjonalny sposób, czy też temat, który normalnie nie porywa tłumów, lecz podany w niezwykle ciekawy i nowatorski sposób? Kwintylian, rzymski retor i pedagog w dziedzinie teorii wymowy oraz nauczyciel retoryki, powiedział te słowa w kontekście pytania o istotę przemówień publicznych i nadrzędnej wartości w nich występującej.

Osobiście pokusiłbym się o stwierdzenie, że niezbyt ciekawy temat podany w mistrzowski sposób robi większe wrażenie niż ten najciekawszy podany w sposób mierny".

Sposób przekazywania informacji wywiera wpływ na zgromadzoną publiczność, tworząc więź między nimi a przemawiającym. Może wtedy narodzić się poczucie zaufania, skierowane wobec osoby mówiącej, dzięki czemu wygłaszana przez niego treść, będzie łatwiej przyswajalna. Jeżeli potrafi wzbudzić zaufanie, większe jest prawdopodobieństwo, że jego słowa będą odbierane jako wiarygodne, a zatem bardziej uważnie słuchane. 

Jak stać się dobrym mówcą? 3 elementy poprawiające jakość wystąpień

Istnieje kilka zasad, według których powinno się postępować w trakcie prezentacji czy wystąpień publicznych. Należy mieć je na uwadze także podczas przygotowania przemówienia. 

Panowanie nad nerwami w trakcie wystąpienia

W pierwszych minutach przemówienia zdenerwowanie jest naturalne dla każdego człowieka. Własne doświadczenie sprawia, że te kilka minut potrafimy wybaczyć prelegentowi i nie zwracać uwagi na nerwowe ruchy lub urywany głos. Oczywiście pod warunkiem, że nie jest to dla nas ważne i nie przeszkadza znacząco w odbiorze wygłaszanych treści. Jeśli jednak duży stres mówiącego przedłuża się, wpływa to negatywnie na całość odbieranych wrażeń i ilość docierających do nas informacji. Wynika to z faktu, że zdenerwowanie osoby przemawiającej udziela się także nam i nie potrafimy skoncentrować się na tym, co mówi. Więcej na temat radzenia sobie ze stresem, można dowiedzieć się z artykułu Jak radzić sobie ze stresem przed wystąpieniami publicznymi? 

Panowanie nad gestami i zachowaniami

Wszystkie gesty mówiącego odbierane są przez słuchaczy, jako skierowane bezpośrednio do nich. Dlatego wszelkie zachowania, takie jak nerwowe spoglądanie na zegarek, mogą zostać odebrane jako bezpośrednia oznaka zniewagi lub zamknięcia przed osobami, do których mówi. Należy tego unikać, gdyż ma to wpływ na sposób odbierania naszego wizerunku oraz ilość docierającej treści do świadomości słuchaczy.

Skierowanie mowy bezpośrednio do słuchaczy

Ludzie lubią, gdy mowa skierowana jest bezpośrednio do nich. Jednak zwykle przy dużej ilości zgromadzonych, jest to zadanie niemożliwe do wykonania. W takiej sytuacji warto wybrać kilka osób, do których będziemy przemawiać. Dzisiaj przeważa nieoficjalny styl wystąpień, podczas których można pozwolić sobie na anegdotę czy żarty, aby utrzymać kontakt z ludźmi zgromadzonymi na sali. 

 

Chcesz poznać skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień? Zapisz się na:

Szkolenia otwarte z umiejętności osobistych

 

Jak mówić podczas prezentacji? Co należy wziąć pod uwagę, przygotowując wystąpienie?

Osoba, która ma przygotowywać wykład lub przemówienie, zanim to zrobi, powinna pomyśleć, czy nie istnieje być może inna metoda, która w danym wypadku mogłaby się okazać skuteczniejsza. Jeżeli jednak wygłoszenie referatu wydaje się nieuniknione, warto zastanowić się nad następującymi aspektami:

  • Czas dany na przemówienie - nie powinien odzwierciedlać całej długości przygotowanego tekstu lub prezentacji. Lepiej zostawić sobie zapas, na nieprzewidziane sytuacje, takie jak niedziałający mikrofon czy rzutnik lub też pojawiające się pytania. 
  • Miejsce przemówienia - pod uwagę powinniśmy brać potencjalną wygodę osób, które przyjdą nas słuchać. Jeżeli wiemy, iż będą przygotowane komfortowe siedzenia, przemówienie może być dłuższe. Gdy osoby zgromadzone przez cały czas muszą stać w miejscu, bez możliwości odpoczynku - wystąpienie należałoby odpowiednio skrócić.
  • Plan konferencji lub pracy - należy zorientować się, w którym punkcie większego planu dnia jest przewidziane nasze wystąpienie i w zależności od tego brać poprawki na ewentualne spóźnienia i zaangażowanie uczestników. 
  • Skomplikowania tematuktóry chcemy poruszyć - im będzie on trudniejszy, tym więcej potencjalnego czasu poświęcimy na objaśnianie zagadnień niezbędnych do zrozumienia całości merytorycznej zawartości przemówienia. Dobrym rozwiązaniem jest przekazanie słuchaczom za pomocą ulotek, informacji wymagających wytłumaczenia. Można na nich umieścić trudne do opisania wykresy czy tabele. 

W trakcie przygotowania przemówienia lub prezentacji należy zadać sobie pytanie: kto przychodzi na zorganizowane przez firmę spotkanie? Kiedy mamy już na nie odpowiedź, kolejne powinny brzmieć - co dla tych osób jest najważniejsze? Co będą mieli z tego referatu? Jaki był powód organizacji takiego przemówienia? W ten sposób nasza prezentacja będzie dopasowana do odbiorców i poruszała ważne dla nich zagadnienia. 

Trzy różnice pomiędzy dobrym a słabym mówcą

Różnic, pomiędzy doskonale prezentującą przygotowany materiał osobą a człowiekiem nudzącym publiczność, można wymienić bardzo dużo. Jednak najważniejszymi elementami, które wpływają na sposób odbioru, są:

1. Epatowanie swoimi osiągnięciami w formie uzyskanych certyfikatów, wyróżnień, ukończonych szkoleń

W dzisiejszych czasach modne stało się informowanie o merytorycznych kompetencjach mówiącego. Oznacza to więc opowiadanie o odbytych szkoleniach, posiadanych certyfikatach i innych oficjalnych dokumentach potwierdzających wiedzę. W efekcie widownia zmuszona jest wysłuchać profesjonalnie brzmiących nazw, co sprawia, że popada w lekkie znudzenie. Celem oczywiście jest wywarcie pozytywnego wrażenia, a co ważniejsze - zdobycie upragnionego przez wielu mówców wizerunku autorytetu w swojej dziedzinie. Jednak stosowanie takich metod może przynieść więcej szkód niż pożytku. Obecnie wszystko, co jest reklamowane, posiada jakieś certyfikaty, o których producenci chętnie wspominają. Jako współcześni konsumenci jesteśmy na nie mniej wrażliwi niż wcześniej. Nie robią na nas takiego wrażenia, jak oczekiwałby tego prelegent. 

Dobry mówca, znający się na rzeczy, nie musi przedstawiać całego swojego dorobku w zakresie odbytych szkoleń. Jego zachowanie powinno sprawić, że będziemy przekonani o tym, że jest on pewny tego, co chce przekazać swojej widowni. Rysować powinien się nam obraz człowieka z pasją, który zaraża innych swoją ciekawością świata i obyciem. Chcemy go słuchać, bo nas intryguje, ciekawi i inspiruje, a to ważniejsze niż suche przedstawienie listy swoich osiągnięć, niezależnie od ich faktycznej wagi oraz renomy.

2. Unikanie dopuszczenia do głosu swojego własnego doświadczenia

Dobry mówca przekłada nad teoretyczne wywody swoje własne doświadczenie, zdobyte przez lata pracy w zawodzie. Pozwala to na pozyskanie i podtrzymywanie relacji z widownią. Otwarte i szczere ukazanie swoich emocji lub podzielenie się refleksją wyciągniętą z doświadczenia, zmienia relacje między prelegentem a widownią na bardziej otwarte i tym samym – przyjaźniejsze

Jednocześnie, nie wolno bać się tego, że na widowni zasiadają ludzie o różnych poglądach, nie zawsze korelujących z tym, co my uważamy za słuszne. Obawa przed zaistnieniem różnicy zdań pomiędzy mówcą a publicznością, nie może w żadnym wypadku zaważyć nad tokiem prowadzonego przemówienia. Odmienne podejście do pewnych spraw to rzecz naturalna, a człowiek wygłaszający otwarcie swoje stanowisko, musi liczyć się z tym, że na widowni zasiadają ludzie podzielający jego poglądy jak i tacy, którzy z nim się nie zgadzają. Sytuacje, gdy ktoś z widowni przerywa nam pytaniami lub stwierdzeniami, które zdają się podważać lub nie zgadzać się z naszymi poglądami, można wykorzystać na swoją korzyść. 

3. Mówienie o pewnych ważnych wartościach bez pokazywania ich w trakcie swojego przemówienia. 

Ostatecznie, dobry mówca nie stara się mówić o wartościach, których nie potwierdza swoim własnym zachowaniem. Modne jest wygłaszanie przemówień o potrzebie posiadania różnorakich umiejętności, lecz wyłącznie nieliczni potrafią pokazać swoją postawą ten typ postępowania. Lepszych rozwiązaniem jest przekazanie istotnych wartości, dzięki przykładom zaczerpniętym z własnych doświadczeń. Prelegent nie ogranicza się wtedy do stwierdzenia: „Należy szczerze pokazywać uczucia nawet w przypadku, gdy są one krępujące, ponieważ jest to uczciwe wobec słuchaczy, a jednocześnie daje efekty i jest ważne dla naszej wiarygodności”, lecz opowiada o tym, jak wcześniej borykał się z problemem odczuwania wątpliwości. Dobry mówca obraca krępujące, czasami negatywne sytuacje na swoją korzyść - z tego powodu jest to postawa, tak bardzo pożądana przez osoby starające się zdobywać nowe umiejętności w przemawianiu.

 

Chcesz podnieść umiejętności prowadzenia prezentacji? Zapoznaj się z naszą ofertą:

Szkoleń otwartych z komunikacji

 

Jak zacząć wystąpienie publiczne lub prezentację?

Właśnie zostałeś wywołany na scenę, Twoja publiczność milczy, czekając, aż otworzysz usta. Ale co powiedzieć? Jedną z najtrudniejszych rzeczy związanych z wystąpieniami publicznymi jest umiejętność rozpoczęcia przemówienia. Twoi odbiorcy będą Cię oceniać od momentu pojawienia się przed nimi. Dlatego dobrze jest zacząć swoje wystąpienie lub prezentację z pewnością i spokojem, aby szybko zbudować więź z audytorium. Wtedy będą oni chętni do wysłuchania tego, co masz do powiedzenia. Zainspiruj się następującymi pomysłami: 

  1. Odpowiedni cytat na wstępie może pomóc nadać ton dalszej części wypowiedzi.
  2. Scenariusz „Co by było, gdyby” pozwala na natychmiastowe wyciągnięcie słuchaczy do swojego wystąpienia. Zadawanie pytania „co, jeśli” zachęca publiczność do śledzenia Twojego procesu myślowego.
  3. Scenariusz „Wyobraź sobie” umieszcza publiczność bezpośrednio w prezentacji, umożliwiając każdemu z nich wizualizację niezwykłego scenariusza.
  4. Pytanie retoryczne - kiedy komuś stawiamy pytanie, niezależnie od tego czy wymagana jest odpowiedź, czy nie, ta osoba odpowiada intuicyjnie.
  5. Użyj zaskakujących, spersonalizowanych statystyk, które będą rezonować z odbiorcami, aby natychmiast przekazać wiadomość. Metoda ma potencjał, aby wywołać emocjonalne zaangażowanie odbiorców.
  6. Stwierdzenie lub fraza pomoże przyciągnąć uwagę słuchaczy, zmuszając ich do zgadywania, co masz zamiar powiedzieć dalej. Późniejsze zastosowanie techniki ciszy wzmacnia efekt.

Szkolenia pomocne w doskonaleniu umiejętności prowadzenia wystąpień publicznych i prezentacji

Kiedy ostatni raz musiałeś stanąć przed pokojem pełnym ludzi? Jesteś menedżerem, a przemówienia do grupy pracowników to Twoje niemal codzienne zadanie. Może jesteś obecnie w tym tłumie, starając się o pozycję lidera. Bez względu na to, czy czujesz się swobodnie w wygłaszaniu prezentacji i przemówień, czy masz z tym problem, nie jest tajemnicą, że bycie pewnym siebie i zdolnym mówcą, to nie tylko kluczowy element dobrego przywództwa. W wielu przypadkach jest to również okazja do zarabiania pieniędzy, dzieląc się jako specjalista tematem, którym się pasjonujesz. Umiejętności prowadzenia wystąpień publicznych można doskonalić, uczestnicząc w szkoleniach otwartych i szkoleniach zamkniętych organizowanych przez AVENHANSEN. Prowadzimy warsztaty uczące przygotować dobrą prezentację i zadbać o zaangażowanie odbiorców, szczególnie polecamy szkolenie z prezentacji i wystąpień publicznych oraz kurs z prezentacji i autoprezentacji. Osoby odczuwające dużą obawę podczas przemówień, skorzystają, uczestnicząc w szkoleniu z zarządzania stresem i kontroli emocji. Z kolei większą skuteczność przekonywania do swoich racji zapewni trening nowoczesnej retoryki perswazyjnej.

Przeczytaj na naszym blogu również: 

 


 

 

Powrót do strony z artykułami

 

 


 

 

Jak mówić, żeby inni słuchali? Różnice pomiędzy dobrym a słabym mówcą
Oceny: 5 z 5 z 1 głosów