Trener wewnętrzny

Pracodawcy już dawno zrozumieli, a co po niektórzy, zaakceptowali również fakt, że szkolenia, trenerzy, ewaluacje, to konieczność a zarazem norma. Potrzeby pracowników stały się sprawą na równi priorytetową z ustalaniem i realizowaniem budżetu czy walką o klienta. Nieuniknionym stał się fakt, że szkolić trzeba i należy, a tym samym, coraz częściej obok korzystania z zewnętrznych firm szkoleniowych, przedsiębiorcy starają się aby w ich własnych szeregach znalazła się osoba, czy czasami cały zespół odpowiedzialny za szkolenia pracownicze. Dlaczego rozwinął się taki kierunek postępowania?


Zarówno trener zewnętrzny jak i ten wewnętrzny, potrafi przynieść wymierne korzyści dla każdego przedsiębiorstwa, okazuje się jednak, że ten drugi, może posiadać szereg walorów dodanych, niedostępnych dla tych, którzy mogą wspomóc firmę jedynie z zewnątrz.


Niewątpliwą podstawową zaletą jest między innymi fakt przynależności do organizacji, dla której będzie wykonywana cała usługa szkolenia. Odśrodkowa znajomość specyfiki pracy nie tylko w danej branży ale właśnie w tej jednej, konkretnej firmie, znajomość pracowników, wymagania jakie stawiane są im przez zwierzchników, to wszystko ogromnie wpływa na realne powodzenie i bezpośrednie przełożenie na efekty wspólnej pracy trenera z grupą docelową.


Co więcej, szkoleniowiec jako osoba wywodząca się i pracująca w samym centrum dowodzenia nie tylko ma możliwość dostrzec te rzeczywiste obszary konieczne jeszcze do przepracowania, omówienia, czy przeobrażenia, ale zazwyczaj kieruje się także prawdziwa potrzebą nie tylko wykazania się ale przede wszystkim skuteczności. Sama świadomość faktu, że po skończonym szkoleniu nadal będzie musiał spotykać się z tymi samymi ludźmi, z którymi dotychczas pracował, a do tego jeszcze, sam będzie naocznym świadkiem efektywności swoich działań, sprawia, że można założyć, iż będzie robił wszystko, co w jego mocy, aby to, jak działał i przekazywał wiedzę, miało sens, oraz bezpośrednio przekładało się na wyniki pracy wszystkich.


Trener wewnętrzny oznacza jeszcze jedną korzyść, a mianowicie współpracując ściśle nie tylko z pracownikami ale i ich zwierzchnikami, współtworzy i realizuje wizję całego przedsiębiorstwa. Doskonale zdaje sobie sprawę z kierunku, w jakim zakład się rozwija, a w związku z powyższym wie jak należy pokierować grupą szkoleniową, czy też na co zwrócić ich uwagę, aby poszczególne cele warsztatów ściśle korelowały z tymi ogólnorozwojowymi całej firmy.


Ale poza tą całą rzeszą profitów, które wynikają z zatrudniania trenera wewnętrznego w przedsiębiorstwie, istnieją też pewne negatywy czy też zagrożenia wynikające z zaistniałej sytuacji. Jak zostało to już wcześniej zauważone, trener wewnętrzny wybrany zostaje zazwyczaj z grona zatrudnionych wcześniej osób, a to oznacza, że nie koniecznie cechuje się merytorycznym przygotowaniem do sprawowania nowej funkcji. Należy pamiętać bowiem, że mówimy o stanowisku, które wymaga pewnych cech, wiedzy i doświadczenia, którymi poszczycić się może nie każdy, nawet bardzo dobry pracownik. Trener wewnętrzny to bowiem trochę odmienna funkcja w przedsiębiorstwie, wymagająca nie tylko świetnej znajomości psychologii, danej branży, profesjonalnej wiedzy trenerskiej i znajomości technik pracy z grupą, to także olbrzymia odpowiedzialność, z uwagi na fakt współpracy z tak zwanym „organizmem żywym”, którego nieumiejętne potraktowanie czy pokierowanie, może doprowadzić do katastrofalnych skutków.


Dlatego też, jeśli planujemy wyłonienie trenera wewnętrznego wśród dotychczas zatrudnionych pracowników, warto zainwestować najpierw w szkolenie samej osoby zainteresowanej, tak aby mieć pewność, że reszta naszych podwładnych a tym samym interesów, zostanie powierzona we właściwe, odpowiedzialne i przeszkolone ręce.

 

 

[MOBILE]


 

Powrót do strony z artykułami

 


 

AVENHANSEN Sp. z o.o. zezwala na kopiowanie i wklejanie na inne strony internetowe powyższego artykułu pod warunkiem dodania pod artykułem poniższego tekstu i dodania linka do tej strony:

Artykuł jest własnością firmy szkoleniowej AVENHANSEN Sp. z o.o.

Link do artykułu »

Trener wewnętrzny
Oceny: 5 z 5 z 13 głosów