Jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną krok po kroku?

IndoorRozmowy kwalifikacyjne są nieodłączną częścią tradycyjnego procesu rekrutacji. Kontakt z potencjalnym pracownikiem, mający postać spotkania w cztery oczy, pozwala na sformułowanie opinii na temat kandydata. Należy jednak pamiętać o tym, że pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje rozmowa kwalifikacyjna, staje się możliwe wyłącznie pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim każdego pracodawcę czeka odpowiednie przygotowanie się do rozmowy, pozwalające zadawać odpowiednie pytania i uważnie słuchać odpowiedzi rozmówcy. Stąd dyrektorzy, managerowie lub HR-owcy mają do dyspozycji kilka różnych technik prowadzenia rozmów rekrutacyjnych, a wybór najwłaściwszej z nich zależy od założonego podejścia do rozmowy oraz od jej celu.

Z naszego artykułu dowiesz się:

Jak przeprowadzać rozmowę kwalifikacyjną – poszczególne kroki

Wybierz technikę przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

Na samym początku należy mieć na uwadze, że ogromna różnorodność technik prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wynika z czynników, które oddziałują na pracowników podczas samego spotkania. Podczas wyboru metody skutecznej rekrutacji warto wziąć pod uwagę wcześniejsze doświadczenia czy też ustalone nowe cele firmy. Dlatego należy wpierw zdefiniować, czego wymagamy od potencjalnego kandydata oraz jaki profil pracownika zadowalałby nas najbardziej.

Przygotuj listę pytań

W przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej pomóc może wcześniejsze przygotowanie listy pytań. Po ustaleniu kryteriów, zagadnień i wymagań dotyczących samej rozmowy oraz przyszłego kandydata, należy ustalić scenariusz spotkania. Listę pytań warto weryfikować przed każdą rozmową kwalifikacyjną. Dobrze, aby składały się na nią wszystkie pytania, które należy postawić kandydatowi, żeby mieć pewność, że wyczerpaliśmy wszystkie interesujące nas zagadnienia oraz sprawdziliśmy umiejętności drugiej osoby. Wcześniejsze przygotowanie zwiększy efektywność przebiegu rozmowy.

Pamiętaj o swobodzie podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Jednocześnie trzeba też wiedzieć, że nie należy trzymać się zbyt sztywno przygotowanego zestawu pytań i trzeba pozwolić sobie na elastyczność (zapewniającą przyjazną atmosferę oraz naturalność konwersacji). Dużą umiejętnością jest sprawić, aby pytania były zadawane w sposób naturalny i tak poprowadzić rozmowę, aby zostały one swobodnie wplecione w tok konwersacji.

 

Sprawdź teraz naszą ofertę szkoleniową

Szkolenia otwarte z kompetencji HR

 

Trzymaj się scenariusza, aby porównać kandydatów

Plusem przygotowania listy pytań jest to, że jeśli wszystkim kandydatom zada się mniej więcej te same pytania, łatwiej będzie ich później porównać i wyciągnąć wnioski. Rozmowy pozbawione planu i scenariusza mogą pokazać kandydata z dobrej strony, lecz nie powiedzą nic o tym, kto z listy potencjalnych pracowników jest najlepszy na dane stanowisko.

Wyciągaj wnioski z przeprowadzanych z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych

W miarę nabywania doświadczenia, po przeprowadzeniu większej ilości rozmów rekrutacyjnych, poszczególne elementy rozmowy i wplatanie w nią najważniejszych punktów sprawdzających kompetencje będzie sprawiać coraz mniej problemu. Bez względu na to, jak potoczy się konwersacja, należy postarać się zadać wszystkie pytania, które są dla nas ważne, a które przygotowano wcześniej. Odstępstwem od tej reguły może być sytuacja, w której okoliczności sprawią, że nie będzie takiej potrzeby – być może spotkamy człowieka idealnie wpisującego się w wymagania rekrutacyjne, z perfekcyjnym przygotowaniem i ogromnym bagażem doświadczeń, co pozwoli nam na wcześniejsze zakończenie rozmowy i dopełnienie formalności.

Jakie pytania zadać kandydatowi na pracownika podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Zadawane podczas rozmowy kwalifikacyjnej pytania różnią się od siebie, aby dzięki ich zadawaniu możliwe było uzyskanie pełnego obrazu kandydata, który ubiega się o dane stanowisko. Ważne jest bowiem poznanie nie tylko zakresu kompetencji, ale także motywacji i osobowości potencjalnego pracownika. Do najczęściej zadawanych podczas rozmów kwalifikacyjnych pytań zaliczamy:

  • pytania otwarte – rozpoczynające się od słów: kto, co, gdzie, kiedy, jak i dlaczego. Są to pytania, które umożliwiają uzyskanie szerokiej gamy informacji.

  • pytania sondujące – konkretne pytania dotyczące szczegółów. Umożliwiają sprawdzenie informacji zdobytych w wyniku zadawania pytań otwartych, stanowią zatem dobrą kontynuacją rozmowy na interesujący nas temat.

  • pytania zamknięte – będące prośbą o udzielenie odpowiedzi dotyczących prostych faktów. Również te pytania stosowane są do sondowania.

  • pytania hipotetyczne – typu: „jak czułby się Pan/Pani, gdyby...”. Skłaniają kandydata do szerszego ujęcia danego problemu. Odpowiedzi na nie dają pojęcie na temat reakcji kandydata, jednak odpowiedzi tych nie należy brać dosłownie, ponieważ kandydat może w innych warunkach zareagować zupełnie inaczej.

Przeczytaj również artykuł: 10 najdziwniejszych pytań zadawanych podczas rozmów o pracę.

Czy przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej można się nauczyć?

Sposób przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej zależy od wielu czynników – naszego przygotowania, doświadczenia, zakresu umiejętności osobistych czy po prostu osobowości. Warto jednak, zanim przystąpimy do przeprowadzania rekrutacji, zdobyć wiedzę znacznie ułatwiającą pozyskanie pracownika. Wielu praktycznych wskazówek mogą dostarczyć profesjonalnie przeprowadzone szkolenia z narzędzi efektywnej rekrutacji. Dzięki nim kierownicy, managerowie czy po prostu HR-owcy będą mogli znacznie łatwiej, sprawniej i efektywniej docierać do wartościowych kandydatów i pozyskiwać pracowników idealnych na dane stanowisko pracy.

 

Zapoznaj się z naszymi szkoleniami

Szkolenia otwarte dla działów personalnych

 

Jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną krok po kroku?
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów