Sukces w nauce języków obcych

Porozmawiajmy o nauce języków obcych. Czy mają Państwo wrażenie nieefektywnie wykorzystanego czasu zajęć? Czy efekty nauki są dla Państwa niesatysfakcjonujące, gdyż macie poczucie niepewności siebie w codziennych interakcjach prowadzonych w języku obcym? Czy mają Państwo wrażenie, że w ramach zakupionej usługi szkoleniowej w istocie kupują Państwo czas pracy lektora, który dostarcza gotowe rozwiązania podręcznikowe przeznaczone dla szerokiego spektrum odbiorcy, a nieprzystosowane szczególnie do Państwa specyfiki wykorzystania komunikacji w języku obcym? Jeśli na te pytania odpowiedzieli Państwo trzykrotnie TAK, być może poniżej znajdą Państwo odpowiedź na inne pytanie: jak poprawić zaistniałą sytuację? 

Na rynku istnieje szeroki wachlarz firm szkoleniowych dostarczających usługi w zakresie rozwoju kompetencji językowych. Dostawcy prześcigają się w reklamowaniu swoich nowoczesnych technik, form współpracy z Klientem, platform edukacyjnych itp. Tymczasem realna skuteczność nauki, przy założeniu maksymalnego zaangażowania i motywacji ucznia zależy w głównej mierze od kilku prostych czynników. Według uznanego lingwisty i dydaktyka - profesora Janusza Arabskiego, który w swojej książce Przyswajanie Języka Obcego i Pamięć Werbalna (Wyd. ŚLĄSK, 1996) powoływał się na badania Stephena Krashena, skuteczne przyswajanie języka jest uwarunkowane wchodzeniem ucznia w interakcję ze zrozumieniem, a zatem używanie języka dla autentycznej potrzeby komunikacji. Taki proces ma miejsce naturalnie poza salą szkoleniową - w warunkach nabywania umiejętności posługiwania się językiem pierwszym - ojczystym.

 

Dlatego najlepszym gwarantem sukcesu w nauce języka obcego są:

  • praktyczne interakcje, które w sposób realny prowadzą do komunikowania się,
  • intensywność kontaktu z językiem obcym,
  • powtarzalność procesów i budowanie rutyny językowej,
  • obniżenie poziomu inhibicji (psychologicznych zahamowań przed komunikowaniem się w języku obcym w obawie przed popełnianiem błędów) poprzez zastosowanie tzw. communicative approach, czyli stosowanie korekty błędów tylko w takim zakresie, który usprawnia komunikację, a nie dba przesadnie o poprawność formy wypowiedzi.

W naszej codziennej pracy z Klientem dążymy do tego, aby w ramach dostarczanych szkoleń językowych oferować kompleksową usługę, która jest w pełni dopasowana do oczekiwań Klienta, jego możliwości, ale przede wszystkim, by zawartość merytoryczna szkolenia odpowiadała realnym, praktycznym możliwościom wykorzystania nabytych umiejętności w codziennej pracy i komunikacji. Jeśli nawet opieramy kurs na gotowym podręczniku, dokonujemy z lektorem selekcji elementów do wykorzystania na zajęciach, tak by odpowiadały one potrzebom Klienta, adaptujemy zawartość szkolenia, tak aby nauka przebiegała w naturalnym procesie i przy wykorzystaniu praktycznych zadań czy projektów umożliwiających akwizycję języka, czyli nabywanie umiejętności komunikowania się w nim raczej niż zwykłą, szkolną naukę. Dbamy o powtarzalność i intensywność kontaktów z językiem. Cykl naszych zajęć stanowi zawsze rodzaj spirali, gdzie na kolejnych zajęciach wracamy do zawartości zajęć poprzednich i do tej bazy dodajemy kolejne elementy. W ten sposób zapewniamy pełne zrozumienie przekazywanych przez lektora treści, ale i ciągły progres i rozwój kompetencji Słuchacza. Nie chcemy przeładować treścią naszych szkoleń; wolimy, aby Słuchacz wyszedł z zajęć z mniejszym zakresem wiedzy przekazanej do krótkiej pamięci, do której powracamy na kolejnych zajęciach, ale za to by był pewien, że potrafi w pełni wykorzystać swój potencjał możliwości w tym zakresie, który z natury rzeczy z biegiem czasu i tak będzie się rozszerzał.

Zachęcamy zatem i zapraszamy do współpracy Klientów, którzy uznają naturalność procesów uczenia się i naukowe dowody, na których opieramy naszą działalność w dziedzinie szkoleń językowych. Adresujemy również naszą ofertę do tych z Państwa, którzy na początku tego tekstu znaleźli opis własnej sytuacji związanej z nauką języka obcego. Jesteśmy gotowi pomóc Państwu w przełamaniu barier komunikacyjnych, rozwoju kompetencji i ruszeniu dalej w górę z “lingwistycznego płaskowyżu”, jak nazywa się w glottodydaktyce etap stagnacji w rozwoju kompetencji językowych.

Zapraszamy do nauki języków

Do zobaczenia w sali szkoleniowej AVENHANSEN!

ŁUKASZ TROSZCZYŃSKI

 

Sukces w nauce języków obcych
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów