Słyszysz? Ale czy słuchasz?

Z pozoru słowa słuchanie i słyszenie są podobne i rzeczywiście w języku potocznym często są wykorzystywane zamiennie. Jest to dużym błędem, ponieważ mają odmienne znaczenie. Zwłaszcza jeśli chodzi o relacje międzyludzkie. Jak aktywnie słuchać i rozumieć to, co do nas się mówi?


Aktywna i pasywna forma wykorzystywania słuchu


Fundamentalną różnicą pomiędzy czynnością słuchania i słyszenia jest to, że słyszenie to proces z natury bierny i pasywny. Można słyszeć dziennikarza w telewizji, muzykę w radiu czy też śpiew ptaków w parku, ale nie oznacza to, że do świadomości człowieka docierają bodźce dźwiękowe w taki sposób, aby mógł je zrozumieć.
Słuchanie jest aktywną postacią słyszenia, kiedy słuchacz całkowicie skupia uwagę na tym, co się do niego mówi i w jaki sposób wypowiada się rozmówca.
Według prof. Tomatisa, podstawową funkcją ucha człowieka jest słuchanie, a nie słyszenie. Podczas słuchania człowiek angażuje swój umysł do działania. Jest świadom tego, kto i co mówi oraz jaki jest kontekst jego wypowiedzi.


Ciekawostka


U dzieci w wieku szkolnym według audiologów nie ma problemu ze słyszeniem tego, co się do nich mówi. Mają one jednak wyraźne problemy z uwagą i koncentracją, co wynika z zaburzeń uwagi słuchowej. Pojawiające się u nich trudności ze słuchaniem przekładają się na występowanie dysfunkcji koncentracji i kłopotów z czytaniem.
Jak aktywnie słuchać?


Słuchania można się nauczyć, a w przypadku osób zajmujących się zawodowo handlem i marketingiem - jest to obowiązkowe. Powinni oni brać udział w szkoleniach z efektywnej komunikacji interpersonalnej, podczas których poruszane będą zagadnienia słyszenia i słuchania.


Umiejętność słuchania składa się ze zdolności do przyswajania słyszanych informacji i odpowiedniego ich filtrowania. Tylko poprzez aktywne słuchanie człowiek może sprawnie przetwarzać dane, które do niego docierają w taki sposób, aby eliminować zbędne bodźce i koncentrować się tylko na tym, co istotne. Tak przefiltrowana informacja może być następnie przetwarzana i segregowana w umyśle jednostki, co może wywołać sprzężenie zwrotne w postaci odpowiedzi.

 

Zapraszamy na szkolenie:

Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej

 

Słyszysz? Ale czy słuchasz?
Oceny: 4 z 5 z 40 głosów