Skuteczna strategia marketingowa, czyli jak sprawić, żeby konsumenci i nabywcy wybierali nasze prod

Zrozumienie otoczenia, zarówno od strony konsumenta, jak i nabywcy są ważnymi elementami strategii marketingowej. J. Altkorn w ,,Podstawach marketingu" podkreślił, iż strategia marketingowa oznacza zestaw średnio- i długookresowych zasad oraz wytycznych postępowania, które wyznaczają ramy dla rynkowych działań operacyjnych. By stworzyć spójny komunikat marketingowy należy dokładnie przyjrzeć się potrzebom konsumenta, a potem określić strategię, której realizacja będzie wspierana oraz realizowana przez całą organizację. Jak to zrealizować?

 

Konsumenci mają określone preferencje, motywacje do zakupu produktów oraz usług, a także są otwarci, bądź oporni na komunikaty marketingowe. Trener Marcin Rzucidło podczas szkolenia organizowanego przez firmę AVENHANSEN ,,Skuteczna strategia marketingowa, czyli jak sprawić, żeby konsumenci i nabywcy wybierali nasze produkty" przedstawi uczestnikom sposoby zarządzania efektywnymi środkami dotarcia do konsumenta i nabywcy, a także wskaże w jaki sposób stworzyć oraz wdrożyć skuteczną strategię marketingową.

 

Szkolenie będzie prowadzone w formie interaktywnego warsztatu. Trener zwróci uwagę na bodźce, które wpływają na decyzje zakupowe i zachowania konsumenta oraz nabywcy. Przećwiczy również tworzenie i wdrażanie skutecznej strategii marketingowej. Szkolenie ,,Skuteczna strategia marketingowa, czyli jak sprawić, żeby konsumenci i nabywcy wybierali nasze produkty" jest przeznaczone dla szefów i właścicieli firm pragnących wzmocnić pozycję firmy na rynku poprzez stworzenie i wdrożenie skutecznej strategii marketingowej; pracowników działów: marketingu, sprzedaży, trade marketingu, którzy są, będą lub mogą być zaangażowani w tworzenie i wdrażanie strategii marketingowej. Istotą szkolenia jest uświadomienie i zrozumienie złożoności środowiska w którym funkcjonują konsumenci i nabywcy. Jest to podstawą do utworzenia długookresowych działań marketingowych firmy.

Skuteczna strategia marketingowa, czyli jak sprawić, żeby konsumenci i nabywcy wybierali nasze prod
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów