Co powinna zawierać skuteczna strategia marketingowa firmy?

Co powinna zawierać strategia marketingowa firmy?W dobie silnej konkurencji między przedsiębiorcami oraz intensywnego rozwoju technologii kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej firmy ma opracowanie i wdrożenie skutecznej strategii marketingowej. Strategia marketingowa firmy ma na celu nie tylko sprzedaż produktów czy usług, ale przede wszystkim budowanie trwałych i długotrwałych realizacji z klientem i zrozumienie ich potrzeb oraz wartości. W niniejszym artykule przyjrzymy się istotnym elementom skutecznej strategii marketingowej.

 

 

Spis treści:

Czym jest strategia marketingowa firmy?

Zrozumienie otoczenia, zarówno od strony konsumenta, jak i nabywcy są ważnymi elementami strategii marketingowej. J. Altkorn w ,,Podstawach marketingu" podkreślił, iż strategia marketingowa oznacza zestaw średnio- i długookresowych zasad oraz wytycznych postępowania, które wyznaczają ramy dla rynkowych działań operacyjnych. By stworzyć spójny komunikat marketingowy, należy dokładnie przyjrzeć się potrzebom konsumenta, a potem określić strategię, której realizacja będzie wspierana oraz realizowana przez całą organizację.

 

Chcesz zwiększyć sprzedaż w swojej firmie?

Weź udział w szkoleniach otwartych z marketingu

 

Dobra strategia marketingowa przedsiębiorstwa - jaki jest jej cel?

Głównym celem strategii marketingowej jest wyznaczenie kierunku działań podejmowanych przez firmę. Dobrze opracowana strategia marketingowa może przełożyć się na:

 • zwiększenie świadomości marki (budowanie rozpoznawalności marki wśród potencjalnych klientów);

 • pozyskanie nowych klientów;

 • utrzymanie i zwiększenie satysfakcji oraz lojalności klientów;

 • wprowadzenie nowych produktów lub usług;

 • zwiększenie sprzedaży;

 • poprawa reputacji marki;

 • budowanie przewagi konkurencyjnej.

Co obejmuje skuteczna strategia marketingowa firmy?

Przygotowanie strategii marketingowej to proces, który zajmuje wiele czasu. Niemniej warto go poświęcić, bo w tym wypadku cierpliwość naprawdę popłaca. Opracowanie strategii marketingowej pozwala stworzyć solidne fundamenty pod późniejszy rozwój działań. 

Analiza rynku oraz określenie grupy docelowej

Analiza grupy docelowej oraz rynku to podstawa skutecznej strategii marketingowej. Obejmuje ona określenie, jakie grupy klientów są najbardziej atrakcyjne dla firmy. Analizując rynek, należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania: 

 • w jakim wieku są naci klienci, czym się zajmują, skąd pochodzą (duże, średnie czy małe miasta, wieś itd.);

 • w jaki sposób wchodzą w interakcje z marką;

 • jakie są ich preferencje zakupowe. 

Istotnym elementem w definiowaniu grupy docelowej są persony. Są to zmyślone, lecz dokładnie opracowane profile reprezentujące typowych przedstawicieli docelowej grupy odbiorców. Proces tworzenia person ułatwia głębsze pojmowanie oczekiwań i motywacji odbiorców. Marketing bowiem jest przecież procesem rozumienia, zauważania, określania i zaspokajania potrzeb klientów. Na nic więc zda się najbardziej nawet wymuskana przez nas usługa, jeśli okaże się, że nie ma na nią żadnych zainteresowanych.

Analiza konkurencji

Proces tworzenia strategii marketingowej powinien obejmować również analizę konkurencji. Zawsze należy przyjrzeć się otoczeniu, w jakim zamierzamy pracować. Nie wystarczy mieć pomysł, na rozpoczęcie działalności piątego punktu ksero w naszej okolicy. Musimy być świadomi, że takie usługi już istnieją na rynku, wziąć pod uwagę, jak kształtują się nasze ceny na tle konkurencji i zastanowić się czy i ewentualnie czym przyciągniemy do nas potencjalnych klientów. Reasumując, tworząc strategię marketingową, należy zidentyfikować głównych konkurentów firmy oraz przeprowadzić analizę ich produktów i strategii sprzedaży.

Zdefiniowanie celów marketingowych

Plan marketingowy powinien zawierać jasno sprecyzowane cele. Definiując to, co chce się osiągnąć poprzez swoje działania marketingowe, można kierować swoją strategię na odpowiednie tory. Przed określeniem celów marketingowych warto sobie odpowiedzieć na następujące pytania:

 • czy priorytetem jest dla nas jak najdłuższe utrzymanie produktu na rynku, który jest mało przyjazny;

 • czy chcemy rozwijać, a potem utrzymać mocną pozycję firmy na rynku;

 • czy chcemy poprawić wizerunek naszego produktu, usług, które są słabsze od konkurencyjnych;

 • czy chcemy jeszcze jak najwięcej zyskać w sytuacji, gdy wiemy, że interes trzeba będzie zamknąć, bądź wycofać oferowany produkt. 

Cele muszą być zarówno długo- jak i krótkoterminowe. Czasami właściciele firm popełniają błąd, polegający na spychaniu ich na dalszy plan, myśląc że najważniejsze jest jakoś utrzymać się na rynku, a cele w niczym tu nie pomogą. Otóż nic bardziej mylnego. Każda firma musi mieć dokładnie wyznaczone zadania, tak aby mieć do czego dążyć i aspirować. Dokładne ustalenie celów pozwala również usystematyzować działania pracowników przedsiębiorstwa i zniwelować poczucie chaosu. 

Cele powinny być sprecyzowane, mierzalne, atrakcyjne, realistyczne i terminowe (koncepcja SMART).

Określenie unikalnej propozycji wartości (UVP)

W unikalnej propozycji wartości chodzi o wyraźne określenie, dlaczego produkt lub usługa jest lepsza lub inna niż konkurencyjne oferty. Trzeba zatem potencjalnym klientom przedstawić unikalne korzyści wynikające z zakupu naszych produktów lub usług.

Wybór odpowiednich kanałów marketingowych i promocyjnych

Kanały marketingowego to różnego rodzaju środki przekazu oraz platformy, przy użyciu których firma się komunikuje i wchodzi w interakcje z docelowymi odbiorcami. Mogą to być m.in. Facebook, Instagram, TikTok (czyli szeroko pojęte media społecznościowe), e-mail, działania SEO, reklamy płatne (PPC), content marketing (blogi, webinary, podcasty), reklamy, wydarzenia i targi

Rynek aż ugina się pod nadmiarem produktów. Wydaje się wręcz, że nie ma już takich przedmiotów, które nie zostały wynalezione i których nie można byłoby zakupić. Co więc zrobić, aby nasz produkt nie zgubił się w gąszczu wielu podobnych? Musimy postarać się tak go pokazać, zaprezentować, aby nasz klient poczuł, że to jest właśnie to, czego oczekiwał. Należy zatem zastanowić się nad wyglądem naszego towaru, jego estetyką, sprawnością technologiczną, funkcjonalnością, jak również bezpieczeństwem oraz ceną. Jak można sprawić, że klient będzie pożądał właśnie naszej usługi? Trzeba skorzystać oczywiście z reklamy i promocji. Mało, który produkt jest tak unikatowy bądź genialny, aby obronić się sam. Promocja może zatem polegać właśnie na reklamie, budowaniu pozytywnego wizerunku firmy, czy chociażby sprzedaży bezpośredniej. Jej elementy zależą tylko i wyłącznie od nas i w gruncie rzeczy wszystkie chwyty są dozwolone, co potwierdzają chociażby reklamy pokazywane w telewizji.

Określenie budżetu na działania marketingowe

Budżet jest istotnym elementem planu marketingowego. Dobrze zaplanowany pozwala określić, jakie działania można podjąć oraz w jakim zakresie. Ponadto określenie budżetu w strategii marketingowej zapobiegnie nadmiernym lub niepotrzebnym wydatkom.

Wykorzystywanie wskaźników skuteczności

Analiza danych rynkowych, zachowań klientów i wyników kampanii w celu optymalizacji działań marketingowych jest integralną częścią oceny skuteczności strategii marketingowej. Dzięki wskaźnikom możemy zobaczyć co funkcjonuje, a co nie w działaniach marketingowych.

Oczywiście nasza strategia może ewaluować, ponieważ sytuacja rynkowa ma to do siebie, że jest zmienna i nawet po dłuższym okresie stagnacji można spodziewać się zwrotów akcji. Kluczem do sukcesu każdej firmy jest marketing i reklama. Tworzenie strategii marketingowej powinno być zatem podstawowym elementem działania każdej firmy.

 

Dowiedz się, jak odpowiednio dotrzeć do grupy docelowej

Weź udział w szkoleniu z marketingu

 

Szkolenie, które pozwoli stworzyć skuteczną strategię marketingową firmy

Podczas szkolenia zamkniętego organizowanego przez firmę AVENHANSEN ,,Nowoczesne formy marketingu" uczestnicy będą mieli okazję poznać metody i narzędzia wykorzystywane w marketingu, które wskażą, w jaki sposób stworzyć oraz wdrożyć skuteczną strategię sprzedażową w firmie. Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnego warsztatu. Przeznaczone jest przede wszystkim dla szefów i właścicieli firm pragnących wzmocnić pozycję przedsiębiorstwa na rynku poprzez stworzenie oraz wdrożenie skutecznej strategii marketingowej. Wziąć udział w nim mogą też pracownicy działów marketingu, sprzedaży, trade marketingu, którzy będą lub mogą być zaangażowani w tworzenie i wdrażanie strategii marketingowej. Istotą szkolenia jest uświadomienie i zrozumienie złożoności środowiska, w którym funkcjonują konsumenci i nabywcy. Jest to podstawą do utworzenia długookresowych działań marketingowych firmy.

Przeczytaj na naszym blogu również:

Źródła:

Jerzy Altkorn, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2004. 

Co powinna zawierać skuteczna strategia marketingowa firmy?
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów