Rachunkowość i finanse w firmie, czy laik może to ogarnąć?

„Szkolenia, rachunkowość Kraków”- takie ogłoszenie znalazłam w jednej z gazet i natychmiast postanowiłam dowiedzieć się czegoś więcej na temat finansów, będąc idealnym przykładem laika tematów takich jak: rodzaje faktur, sprawozdawczość finansowa, czy analiza opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego, cokolwiek te pojęcia znaczą. Postanowiłam jednak nie poddawać się a iść za ciosem i dlatego też uznałam, że trener rachunkowości będzie najodpowiedniejszą osobą do wyjaśnienia mi wszelkich meandrów rachunkowości. Na początek, podjęłam decyzję o zaznajomieniu się z podstawowymi informacjami dotyczącymi finansowania w przedsiębiorstwie i rachunkowości.


Rachunkowość to pojęcie rozumiane jako język biznesu a tym samym nieodzownie powiązane zarówno z sektorem prywatnym jak i państwowym oraz szeroko rozumianą działalnością gospodarczą. Stanowi pewnego rodzaju rejestr wszystkich procesów gospodarczych a zatem księgowość, kalkulacje oraz sprawozdawczość finansową, rozumiane jako zarządzanie finansami w firmie, które mają prowadzić do osiągnięcia określonych celów ekonomiczno- finansowych.  Te cele można podzielić na trzy główne odłamy. Strategiczne, mają przede wszystkim za zadanie zwiększyć stan posiadania w przedsiębiorstwie poprzez maksymalizację wartości rynkowej firmy. Cele operacyjno-strategiczne to kontrola, obserwacja i monitoring działania jednostki w firmie oraz finansowanie jej działalności, natomiast  w centrum celów operacyjnych jest sam pieniądz i wszystkie procesy związane właśnie z nim. A mianowicie: analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych,  gromadzenie środków finansowych, procedury rozliczania inwestycji, sposoby wydatkowania czyli wszelkie procesy związane z osiąganiem optymalnych poziomów pieniężnych.


Istnieje szereg głównych funkcji związanych z zarządzaniem finansowym, a wśród nich te najistotniejsze, które można określić w sposób następujący. Pierwsze, automatycznie nasuwające się na myśl są związane z inwestowaniem środków pieniężnych, a zatem operacjami skorelowanymi z majątkiem długoterminowym. Kolejne, to te dotyczące aktualnej działalności finansowej przedsiębiorstwa, skupiające się na bieżących aktywach (majątek trwały, obrotowy oraz rozliczenia międzyokresowe) i pasywach (kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długoterminowe). I w końcu, elementy związane ze źródłami finansowania, a w tym określanie kosztów pozyskiwania kapitałów czy wybór formy finansowania w firmie.


Jakie są zaś najistotniejsze zasady rachunkowości w firmie? Do tych podstawowych należy zaliczyć regułę periodyzacji, czyli rozkładania w czasie różnych procesów gospodarczych, czy zasadę ciągłości działania, polegającą na przewidywalnej kontynuacji działalności gospodarczej w możliwie niezmienionym zakresie. W przedsiębiorstwie i w biznesie ważna jest także pewna przezorność i ostrożność i stąd konieczność takiej wyceny zasobów finansowych aby odwzorowywały rzeczywiste koszty związane  z ich nabyciem, mając na uwadze ich wartość rynkową. Accrual basis, czyli z języka angielskiego zasada memoriału, polega na tym, że wszystkie operacje z danego okresu rozliczeniowego musza być zawarte w księgach rachunkowych jak i w sprawozdaniach firmy. Istnieje również zasada istotności traktująca o konieczności wyodrębnienia w rachunkowości, wszystkich tych procesów gospodarczych, które są istotne dla firmy, przy jednoczesnym upraszczaniu czy wręcz pomijaniu tych, które nie są ważne. Ostatnią z reguł, którą z pewności należy przytoczyć, jest cash basis, czyli tak zwana zasada kasowa. Dotyczy ona konieczności zaliczania do poszczególnego okresu rozliczeniowego, wszystkich tych kosztów, które były poniesione właśnie w tym konkretnym czasie.

 

I na tym skończmy dzisiejszą lekcję ekonomii, pomimo, że pewnie czujecie pewien niedosyt informacji i wiedzy. Spokojnie, cierpliwości, finanse i rachunkowość to tak obszerne tematy, iż nie sposób wszystkiego na raz opisać. Podatek dochodowy od osób fizycznych, budżetowanie przedsięwzięć inwestycyjnych czy chociażby zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, to kolejne terminy niezbędne do wyjaśnienia, które sukcesywnie pomogą w rozjaśnieniu tematyki ekonomicznej. Nie ma jednak konieczności tworzyć na ich temat wielostronicowych wywodów, kiedy istnieje alternatywa w postaci krótkich i skondensowanych informacji stanowiących meritum wiedzy z tematyki zarządzania finansami dla niefinansistów.

 


 

 

Powrót do strony z artykułami

 

 


 

AVENHANSEN Sp. z o.o. zezwala na kopiowanie i wklejanie na inne strony internetowe powyższego artykułu pod warunkiem dodania pod artykułem poniższego tekstu i dodania linka do tej strony:

Artykuł jest własnością firmy szkoleniowej AVENHANSEN Sp. z o.o.

Link do artykułu »

 


 

Rachunkowość i finanse w firmie, czy laik może to ogarnąć?
Oceny: 4 z 5 z 18 głosów