Na czym polega prowadzenie rachunkowości w firmie?

Na czym polega prowadzenie rachunkowości w firmie? W każdej firmie rachunkowość jest ważną częścią całego zespołu. Każdy właściciel firmy zdaje sobie sprawę z wagi tego zagadnienia – dlatego też coraz większą popularnością i uznaniem cieszą się szkolenia z finansów i rachunkowości. Obecnie można znaleźć wiele ofert szkoleń otwartych i zamkniętych podejmujących tematykę finansów w przedsiębiorstwie. Doskonałym wstępem do szkoleń z rachunkowości będzie nasz artykuł, który porusza podstawowe informacje dotyczące finansów w przedsiębiorstwie. 

Spis treści:

Czym jest rachunkowość w firmie?
Najważniejsze cele rachunkowości w każdej firmie
Rachunkowość w firmie i jej funkcje
Na czym polega prowadzenie rachunkowości w firmie?
Dlaczego rachunkowość w firmie jest tak ważna?
Jak poradzić sobie z rachunkowością w firmie?
Jakie korzyści przynoszą szkolenia z rachunkowości organizowane dla pracowników?

Czym jest rachunkowość w firmie?

Rachunkowość to pojęcie rozumiane jako język biznesu. Jest ono nieodzownie powiązane zarówno z sektorem prywatnym jak i państwowym oraz szeroko rozumianą działalnością gospodarczą. Stanowi pewnego rodzaju rejestr wszystkich procesów gospodarczych zachodzących w każdej firmie, a zatem księgowość, kalkulacje oraz sprawozdawczość finansową, rozumiane jako zarządzanie finansami w firmie, które mają prowadzić do osiągnięcia określonych celów ekonomiczno-finansowych. 

 

Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleniową

Szkolenia otwarte z finansów

 

Najważniejsze cele rachunkowości w każdej firmie 

Wspomniane wyżej cele ekonomiczno-finansowe można podzielić na trzy główne odłamy:

  • cele strategiczne - mają przede wszystkim za zadanie zwiększyć stan posiadania w przedsiębiorstwie poprzez maksymalizację wartości rynkowej firmy; 
  • cele operacyjne i strategiczne - to kontrola, obserwacja i monitoring działania jednostki w firmie oraz finansowanie jej działalności;
  • cele operacyjne - w centrum celów operacyjnych jest sam pieniądz i wszystkie procesy związane właśnie z nim, czyli analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, gromadzenie środków finansowych, procedury rozliczania inwestycji, sposoby wydatkowania czyli wszystko to, co związane z osiąganiem optymalnych poziomów pieniężnych.

Rachunkowość w firmie i jej funkcje 

Cechy rachunkowości sprawiają, że pełni ona w praktyce gospodarczej trzy podstawowe funkcje:

  • informacyjną;
  • kontrolną;
  • analityczną. 

Funkcja informacyjna rachunkowości to przede wszystkim dostarczanie niezbędnych informacji do podejmowania decyzji w procesie zarządzania firmą. Informacje tworzone przez rachunkowość dla potrzeb odbiorców wewnętrznych (zarząd, organy menedżerskie) i zewnętrznych (banki, organy skarbowe itp.) prezentowane są okresowo w sprawozdaniach finansowych. Funkcja kontrolna rachunkowości polega na kontrolowaniu zasobów, jakimi dysponuje nasza firma. Realizowana jest ona za pośrednictwem różnorodnych działań kontrolnych, takich jak dokumentowanie wszystkich operacji gospodarczych. Funkcja analityczna polega na zbieraniu i dostarczaniu danych liczbowych niezbędnych przy sprawozdaniach finansowych, a także rozliczeniach podatkowych. 

Na czym polega prowadzenie rachunkowości w firmie? 

Prowadzenie rachunkowości w firmie polega na ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych w sposób chronologiczny i systematyczny. Wszystkie te zdarzenia powinny być prowadzone w oparciu o najważniejsze zasady rachunkowości. Do tych podstawowych należy zaliczyć regułę periodyzacji, czyli rozkładania w czasie różnych procesów gospodarczych, czy zasadę ciągłości działania, polegającą na przewidywalnej kontynuacji działalności gospodarczej w możliwie niezmienionym zakresie. W przedsiębiorstwie i w biznesie ważna jest także pewna przezorność, a wręcz ostrożność i stąd konieczność takiej wyceny zasobów finansowych, aby odwzorowywały rzeczywiste koszty związane z ich nabyciem, mając na uwadze ich wartość rynkową. Accrual basis, czyli z języka angielskiego zasada memoriału, polega na tym, że wszystkie operacje z danego okresu rozliczeniowego muszą być zawarte w księgach rachunkowych, jak i w sprawozdaniach firmy. Istnieje również zasada istotności traktująca o konieczności wyodrębnienia w rachunkowości wszystkich tych procesów gospodarczych, które są istotne dla firmy, przy jednoczesnym upraszczaniu czy wręcz pomijaniu tych, które nie są ważne. Ostatnią z reguł, którą z pewnością należy przytoczyć, jest cash basis, czyli tak zwana zasada kasowa. Dotyczy ona konieczności zaliczania do poszczególnego okresu rozliczeniowego wszystkich tych kosztów, które były poniesione właśnie w tym konkretnym czasie.

Dlaczego rachunkowość w firmie jest tak ważna?

Wszelkie informacje, jakie uzyskujemy dzięki prawidłowo prowadzonej rachunkowości firmy, przekładają się na jej sukces. Okresowo przygotowywane dane statystyczne, interpretacje procesów gospodarczych oraz audyt podatkowy mogą prowadzić do wzrostu zysków firmy. Dzięki odpowiednio prowadzonej księgowości jesteśmy w stanie praktycznie w każdym momencie odtworzyć poniesione wydatki. Rachunkowość pozwala także na pełną analizę sytuacji finansowej firmy, a co za tym idzie - szybką i sprawną optymalizację kosztów

Jak poradzić sobie z rachunkowością w firmie? 

Dzięki kompleksowym szkoleniom z rachunkowości dla pracowników można zdecydowanie podnieść umiejętności z zakresu finansów u każdego członka zespołu. Skuteczne szkolenia z rachunkowości oraz szkolenia dla specjalistów ds. kadr obejmują swoim zakresem najważniejsze zagadnienia księgowe i finansowe, takie jak środki trwałe, rozliczenie i zamknięcie projektów czy budżetowanie i zarządzanie kosztami. Istnieje także wiele szkoleń finansowych dla zupełnych laików. Przykładem takiego szkolenia może być szkolenie zamknięte - Finanse dla niefinansistów, którego głównym celem jest zapoznanie się z elementarną wiedzą ekonomiczną, pozwalającą zrozumieć zachodzące w przedsiębiorstwie procesy gospodarcze

Jakie korzyści przynoszą szkolenia z rachunkowości organizowane dla pracowników przedsiębiorstwa? 

Zainwestowanie w szkolenia z rachunkowość to zdecydowanie krok w dobrą stronę, zmiana na lepsze, na bardziej wydajne zarządzanie budżetem oraz w kontekście długodystansowym - pozytywna zmiana w samej atmosferze firmy. Inwestycja w kadry w większości przypadków przynosi oczekiwane rezultaty, oszczędzanie zaś na szkoleniach z rachunkowości czy też innych szkoleniach, takich jak kompleksowe szkolenia dla pracowników z współpracy i komunikacji w zespole czy szkolenie ze sztuki wystąpień publicznych negatywnie odbija się na pracy zespołu składającego się na naszą kadrę pracowników. Aby zawsze osiągać najlepszy wynik w długodystansowym rozumieniu aspektu wykonywania swojej pracy, niezbędne jest podnoszenie kwalifikacji. Nasze szkolenia dla pracowników uwzględniają współczesne zapotrzebowania na specjalistyczną kadrę i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów w zakresie polepszania umiejętności z rachunkowość.

 

Skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej

Szkolenia otwarte z umiejętności osobistych

Beata Dyjak

Masz pytania? Porozmawiaj Dyrektor ds. rozwoju i realizacji projektów
515 212 449 bdyjak@avenhansen.pl Zadaj pytanie

Podobne artykuły

Na czym polega prowadzenie rachunkowości w firmie?
Oceny: 3 z 5 z 1226 głosów