Przedsiębiorstwa uczące się

Bezustannie zmieniająca się sytuacja gospodarcza, zmusza niejako poszczególne firmy do zmiany polityki przedsiębiorstwa czy też zmiany podejścia do pewnych fundamentalnych postaw. W sytuacji nasilania się konkurencji, wprowadzania do branży produktów spełniających analogiczne funkcje ale po obniżonej cenie, bądź też chociażby z powodu regulacji działalności gospodarczej i wprowadzania obostrzeń ustawodawczych, firmy zaczynają nerwowo zastanawiać się, jak mogą wyjść z opresji, w jakiej się znalazły. Reakcje mogą być różne ale wymieńmy te dwie skrajne: po pierwsze, przedsiębiorstwo niepewne swojej sytuacji w najbliższej przyszłości, może wycofać się z rynku, bądź, w opozycji do powyższego, dostosować się do zmian, które mają miejsce na rynku.

 

Ta druga alternatywa to właśnie sposób, w jaki działają firmy uczące się. Aby ten termin nie brzmiał tak teoretycznie, spróbujmy sprecyzować jakie cechy charakteryzują wspomniane przedsiębiorstwo. Przede wszystkim takie firmy są elastyczne wobec wciąż zmieniającej się sytuacji zewnętrznej jak i w obrębie struktury własnej przedsiębiorstwa. Co więcej, nie zamykają się na nowe rozwiązania, innowacyjne pomysły czy też inne niż dotychczas punkty widzenia. Potrafią rozpoznać szanse jakie niesie im sytuacja rynkowa ale nie zapominają także o tym co się dzieje w samej organizacji. W związku z powyższym dbają o motywację pracowników czy chociażby potrafią działać wspólnie, wytyczając klarowne cele i kierunki.


Po wyróżnieniu czym jest organizacja ucząca się skupmy się na aspekcie ludzkim, a więc zastanówmy się jak należy zarządzać pracownikami w takim przedsiębiorstwie. Przede wszystkim sukces zarządzania będzie wynikał z filozofii jaką będą się kierować osoby decyzyjne bądź te, do których zadań zaliczamy kierowanie grupą osób. Otóż powinni oni cechować się przekonaniem, że pracownik stanowi niezbywalną część firmy, będąc jej podmiotem, że posiada swój własny potencjał intelektualny jak i niezbędne doświadczenie zawodowe aby efektywnie funkcjonować w organizacji. Managerowie powinni wierzyć w swoich podwładnych, oraz w ich motywację i zaangażowanie, ponieważ tylko wówczas przedsiębiorstwo może być rzeczywiście nazwane uczącym się.

 

Jak natomiast doprowadzić do sytuacji, w której pracownicy mają możliwość wykazać się powyższymi cechami jak i rozwijać w sobie poszczególne umiejętności? Przede wszystkim warto zapewnić zatrudnionych, iż mogą oni wchodzić w interakcje z innymi członkami zespołu jak i z kadrą zarządzającą, co skłoni ich do współpracy a tym samym efektywniejszej realizacji zamierzonych celów. Warto także położyć nacisk na stworzenie atmosfery sprzyjającej dzieleniu się doświadczeniami i wiedzą, co wcale nie jest takie proste. Pracownicy bardzo często obawiają się wyrażania swoich opinii ponieważ spodziewają się krytyki, czy nawet ostracyzmu ze strony pozostałych. Potrzeba zatem bardzo spójnej i systematycznej pracy nad poczuciem bezpieczeństwa pracowników, ponieważ tylko wówczas będą się oni czuli na tyle pewni siebie, aby wyrażać różnego rodzaju uwagi czy też sugestie.

 

Powyższe kwestie będą zaś możliwe jeśli właściwie i niezwykle ostrożnie dobierzemy kadrę zarządzającą. Nie wystarczą tutaj bowiem osoby, które posiadają odpowiednie doświadczenie, o wiele istotniejsze są ich umiejętności interpersonalne a zatem umiejętności miękkie. Pracownicy powinni również być przyzwyczajeni i nauczeni, że zmiany stanowią nieodzowną część rozwijającego się przedsiębiorstwa, a nawet są warunkiem utrzymania konkurencyjności firmy. Co więcej, zatrudnieni muszą mieć stworzone takie warunki, które umożliwią im rozwój i samorealizację wewnątrz organizacji oraz w procesie wykonywania poszczególnych zadań. Powyższe zaś, będzie nieodzowną częścią atmosfery panującej w przedsiębiorstwie, która powinna być na tyle swobodna i elastyczna, aby pracownik nie bał się rozwijać czy też dokształcać. Warto także ustalić system szkoleń i awansu podwładnych, aby motywować wszystkich do pracy nad rozwojem własnym.

 

Dopiero dzięki wprowadzeniu w życie powyższych postulatów, można będzie zauważyć u pracowników rozwój oczekiwanych postaw i zachowań. Podwładni będą cechowali się potrzebą uczenia się, wyrażając zdolności integracji z innymi współpracownikami. Nie zabraknie w nich konsekwencji w działaniu, czy też umiejętności analizy zjawisk, jakie wokół nich zachodzą. Co więcej zatrudnieni w organizacjach uczących się będą cechowali się wysoce rozwiniętymi zdolności komunikacji jak i wewnętrzną potrzebą kreatywności i innowacyjności.


Reasumując, aby rzeczywiście można było stwierdzić, iż przedsiębiorstwo, w którym pracujemy jest rzeczywiście organizacją uczącą się, należy przyjrzeć się wielu aspektom, które w nim zachodzą. To co wydaje się stanowić wspólny mianownik to szeroko otwarte oczy nie tylko na to co się dzieje wokół firmy ale również w jej obrębie.

 


 

 

Powrót do strony z artykułami

 

 


 

 

 

Przedsiębiorstwa uczące się
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów