Programowanie neurolingwistyczne (NLP) - czym jest i jak je wykorzystać we właściwy sposób?

IndoorProgramowanie neurolingwistyczne to hasło powszechnie znane w dziedzinie marketingu czy w branżach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Techniki NLP przez jednych krytykowane są jako nachalne techniki wywierania wpływu, inni uważają je za skuteczne narzędzie mające podstawy w psychologii. W artykule przedstawiamy główne założenia programowania neurolingwistycznego i radzimy, jak wykorzystywać NLP we właściwy i etyczny sposób.

Spis treści:

Czym jest programowanie neurolingwistyczne?

Przykładowe techniki NLP

Argumenty przeciwników i zwolenników NLP

Jak wykorzystywać programowanie neurolingwistyczne?

Czym jest programowanie neurolingwistyczne?

Programowanie neurolingwistyczne to zespół technik, których celem jest modyfikacja sposobu przeżywania i odbioru rzeczywistości, prowadząca do wytworzenia pożądanych wzorców zachowań. NLP wykorzystuje informacje na temat funkcjonowania ludzkiej sieci neuronalnej, czerpie też z ustaleń lingwistyki czy psychologii. Metoda ta zakłada możliwość zmiany schematów reakcji - zarówno własnych, jak i u innych ludzi. Kluczowe w przypadku programowania neurolingwistycznego jest świadome tworzenie połączeń między zachowaniami i myślami oraz wypracowanie umiejętności osobistych, w tym zdolności do komunikowania się przy użyciu odpowiednich, wspierających cele komunikacyjne środków.

Przykładowe techniki NLP

Switch pattern

To technika polegająca na wytworzeniu powiązań myślowych i skojarzeń między sytuacją postrzeganą negatywnie a tą uznawaną za pozytywną. Metoda ta jest prosta do zastosowania, polega ona bowiem na ,,przeskakiwaniu w myślach” pomiędzy wizualizacjami obu sytuacji.

Metafory

Technika, w której wykorzystuje się alternatywne formy językowe i sformułowania pozwalające spojrzeć na daną sytuację z innej perspektywy.

Kotwiczenie

Jego celem jest stworzenie odruchowych powiązań myślowych na linii przyczyna-skutek. W tej technice ważną rolę odgrywają konkretne bodźce zmysłowe, takie jak dźwięki czy sugestywne obrazy.

NLP - argumenty przeciwników i zwolenników

NLP wywołuje prawdziwą burzę w środowiskach naukowych czy biznesowych. Niektórzy uznają tę metodę za pseudonaukę, uważając, że brakuje jej solidnych podstaw medycznych czy neurologicznych. Dodatkowo programowanie neurolingwistyczne to narzędzie, które łatwo można wykorzystać w celu manipulacji czy wywierania wpływu - a to może budzić wątpliwości natury etycznej.

Zwolennicy NLP wskazują z kolei na skuteczność tej metody w dziedzinach takich jak handel, reklama czy zarządzanie projektami i biznesem. Nie bez znaczenia jest również fakt, że programowanie neurolingwistyczne pomaga w zwiększeniu samoświadomości i poziomu motywacji u osób, które mają problem z samookreśleniem.

Jak i do czego właściwie wykorzystać programowanie neurolingwistyczne?

Warto pamiętać, że każda metoda nie jest celem samym w sobie, a jedynie narzędziem, które możemy rozmaicie wykorzystywać. Stąd NLP z powodzeniem daje się stosować w etyczny sposób. Odpowiednio zaplanowane działania z zakresu programowania lingwistycznego to takie, które wdrażamy przy pełnej świadomości (zarówno naszej, jak i klientów). Naszym celem nie powinna być manipulacja, a perswazja - nakłanianie do określonej czynności, ale w nienachalny i jawny sposób.

Obecnie techniki NLP wykorzystywane są z powodzeniem w dziedzinach i działaniach takich jak:

  • psychoterapia - ciekawostką jest, że właśnie do tej metody sięgali twórcy programowania neurolingwistycznego;

  • leczenie fobii, manii oraz rozmaite sposoby przezwyciężania lęków;

  • nauka technik negocjacyjnych;

  • rozwój osobisty - z NLP korzysta się m.in. w coachingu;

  • nauka kontrolowania emocji i reakcji;

  • zarządzanie ludźmi i organizacjami;

  • sprzedaż i obsługa klienta;

  • doskonalenie warsztatu marketingowego;

  • prowadzenie kampanii wyborczych, działań promocyjnych, organizacja eventów.

Beata Dyjak

Masz pytania? Porozmawiaj Dyrektor ds. rozwoju i realizacji projektów
515 212 449 bdyjak@avenhansen.pl Zadaj pytanie

Podobne artykuły

Programowanie neurolingwistyczne (NLP) - czym jest i jak je wykorzystać we właściwy sposób?
Oceny: 5 z 5 z 9 głosów