Optymalizacja zakupów w organizacji - w poszukiwaniu oszczędności dla firmy

Kryzys gospodarczy na świecie, który był szczególnie odczuwalny w Polsce w 2012 roku, skłonił polskich przedsiębiorców do poszukiwania oszczędności w ich działalności. Jedną ze sfer w tym zakresie były zakupy w organizacji. Czy optymalizując zakupy można wypracować realne oszczędności?


Zdaniem polskich firm


Firma doradcza Marketplanet oraz Harvard Business Rewiev Polska, przy współpracy z dr Magdaleną Dudzik ze Szkoły Głównej Handlowej, przeprowadziła badania wśród 148 firm w Polsce dotyczące ważności zakupów w przedsiębiorstwie. Okazało się, że dla respondentów trzecim pod względem ważności, zaraz po sprzedaży i zasobach ludzkich, obszarem działalności, który ma wpływ na sukces firmy, są zakupy. Taką odpowiedź udzieliło 42 proc. firm. Najczęściej były to firmy produkcyjne. 25 proc. menadżerów traktuje zakupy jako funkcję, która w sposób istotny przyczynia się do realizacji strategicznych celów przedsiębiorstwa.


Ponadto badanie wykazało, że 58 proc. firm postrzega zakupy jako funkcję operacyjną, która nie jest zaangażowana w strategiczne inicjatywy organizacji. 20 proc. badanych to zwolennicy taktycznej roli zakupów, dla których mogą one być doraźnym źródłem oszczędności.


Jak optymalizować koszty?


Przedsiębiorcy, którzy chcieliby obniżać poziom kosztów związanych z zakupami, zwiększając tym samym swoją konkurencyjność i wynik finansowy, mogą się tego nauczyć, na przykład na specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez firmę AVENHANSEN („Skuteczny specjalista działu zakupów”).  


Dział zakupów w przedsiębiorstwie realizuje działania postrzegane jako istotne narzędzie do realizacji długotrwałej strategii przedsiębiorstwa. Aby zoptymalizować koszty zakupów, w pierwszej kolejności warto dokonać analizy potrzeb. Można to zrobić samodzielnie albo z pomocą wykwalifikowanych audytorów.


Rosnące koszty zakupów i budowy łańcucha dostaw powodują, że zmienia się postrzeganie działu zakupów. Obecnie koszty te sięgają nawet 70 proc. wszystkich kosztów funkcjonowania firmy, dlatego wdrożenie w niej systemowych rozwiązań optymalizujących jest istotne. Możliwy do osiągnięcia poziom oszczędności zależy od struktury branży i profilu firmy.

 

Zapraszamy na szkolenie: Skuteczny specjalista działu zakupów
 

Optymalizacja zakupów w organizacji - w poszukiwaniu oszczędności dla firmy
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów