Odpowiednio dobrany zespół podstawą sukcesu

Określając czynniki sukcesu i efektywności pracy grupy złożonej z różnych charakterów różnych ludzi bez wątpienia należy wspomnieć o samej organizacji pracy czyli przydzielenia odpowiednich ról do człowieka którego cechy najlepiej oddają charakter zadania. Znajomość człowieka z jego silnymi i słabymi stronami daje nam możliwość przydzielenia mu zadania w grupie które możliwie maksymalnie zwiększają jego naturalne predyspozycje - niezależnie czy mamy na myśli władczość, kierownictwo, twórczość, radykalność, osobowość harmonizującą czy umysł  ekspercki w kwestiach technicznych. Odpowiednio dobrane osoby uzupełniają się nawzajem, pokazują rozwiązania niedostępne dla umysłów innych, nawzajem się inspirują i kontrolują. Jaki zatem zespół należy utworzyć aby mieć pewność że zalety naszych ludzi zostaną maksymalnie wykorzystane?

 

Dzięki lekturze bardzo interesującej książki poświęconej tematyce odpowiedniego przydzielania ról w zespole, której tytuł to "Twoja rola w zespole" autorstwa R. Meredith Belbin można dowiedzieć się jak istotne jest rozumne i celowe rozdzielanie zadań w czasie pracy nad projektem. Do pierwszej, najbardziej rozpowszechnionej metody przydzielania zadań należy wzrokowa klasyfikacja osób ze względu na wiek, płeć i rasę. Jej początki sięgają wiele wieków wstecz i co ciekawsze, obowiązuje po dziś dzień. Do kolejnego sposobu, zmieniającego swoje oblicze w dzisiejszych czasach, należy przydzielanie bardziej odpowiedzialnych stanowisk osobom wiekowo starszym od innych. Czyli, im człowiek starszy, tym lepszą posadę otrzymuje, co wiąże się niejako z przekonaniem, że większy wiek i bogatsze życiowe doświadczenie niesie ze sobą mądrość. Przykładem może być tutaj środowisko pracy na kolei, gdzie pracownik chcąc awansować i zajmować cieszące się większym uznaniem stanowisko musiał cierpliwie czekać aż osiągnie właściwy wiek. Zatem jak widać istniały i nadal istnieją zawody w których wiek determinował miejsce w zespole danej jednostki. Czy jednak możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że dziś sprawy mają się podobnie? Czy właśnie nie jest odwrotnie, gdy w czasach gdy większy potencjał na rynku posiadają osoby świeżo po studiach, młode, ambitne i doskonale wykształcone? Starsi pracownicy, bez takich zdolności jak ich młodsi konkurenci są świadkami wykruszania się ilości swoich rówieśników w poszczególnych zawodach, co spowodowane jest odwracaniem się od zasady, że osoba starsza powinna zajmować wyższe stanowisko niż jego młodszy kolega. Nie jest to wszędzie oczywiście regułą.


Zespół powinien składać się z osób których osobowość i wynikających z niej cech uzupełniają braki u innych członków grupy. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez autorkę wspomnianej książki, w brytyjskich firmach poziom wykonania zadania jest wprost proporcjonalny do poziomu wiedzy merytorycznej, lecz tylko do pewnego momentu. Stały wzrost zapewnia właściwy dobór również osobowości. Typami zachowań jakie mogą znaleźć się w zespole to:

  • kierownik
  • twórca
  • radykał
  • osoba harmonizująca
  • ekspert techniczny
  • przewodnik
  • krytyk/oceniający
  • koordynator
  • polityk
  • promotor

 

W dobrze dobranym pod względem cech osobowości zespole powinny znaleźć się wszystkie te cechy. Należy pamiętać że każdy człowiek ma 2 takie cechy, niekiedy 3, w tym jedną która dominuje. W nowoczesnym zarządzaniu nie wystarczy zatrudnić fachowca z odpowiednim wykształceniem i umiejętnościami. Wybór pracownika powinien brać pod uwagę zespół cech kandydata pod kątem jego przydatności do funkcjonującego zespołu.


Kierownik i przewodnik należą do dwóch typów przywódczych, potrzebnych w każdym zespole. Dzięki ich umiejętnościom opierających się na drobiazgowości i planowaniu nawet dużych przedsięwzięć w drobnych szczegółach ogarnia cały projekt. Natomiast duże umiejętności organizacyjne pozwalają innym oprzeć się na przedstawionym planie i według jego wytycznych realizować swoje zadania. Wadą kierownika jest mała charyzma - władza pozbawiona charyzmy może wpływać na ludzi irytująco. Nie potrafi innych odpowiednio zmotywować do pracy, pomimo świetnego przygotowania merytorycznego. Osoba charakteryzująca się twórczym podejściem do pracy posiada kreatywny i otwarty umysł. Niecodzienne i oryginalne pomysły są nieocenione w każdym zespole. Przykładem niezwykle oryginalnego umysłu twórczego działającego w biznesie jest Teiyu Goto, projektant pierwszej konsoli PlayStation i kontrolerów do gry. Jak wiadomo, konsola ta odniosła ogromny sukces w latach swojego istnienia na rynku, spychając całą ówczesną konkurencję na margines. Oryginalny pomysł powstał po pierwsze dzięki wyrzuceniu do kosza wszystkich rysunków koncepcyjnych innych twórców oraz oparciu się o własną kreatywność i ciekawe skojarzenia. Wadą człowieka twórczego może być jednak słomiany zapał - w momencie gdy taka osoba jest w stanie wyobrazić sobie ostateczny kształt swojego projektu, porzuca go na rzecz kolejnego. Taka osoba potrzebuje człowieka, który będzie zmuszała do kontynuowania jednego projektu. Osobą posiadającą inne zdanie niż reszta zespołu jest radykał - potrafi pokazać pozostałym członkom grupy coś, co poszerza horyzonty myślowe i skojarzeniowe, a dzięki tej umiejętności pozwala grupie wyjść z impasu. Niestety, poprzez swoją osobowość drażni ludzi. Osobowością która spaja grupę poprzez rozwiązywanie konfliktów i rozładowując napięcie jest typ osoby harmonizującej. Posiada duże umiejętności interpersonalne tzw. miękkie -potrafi łagodzić konflikty, lecz w dążeniu do pozyskania sympatii członków grupy zapomina o tym, co powinien zrobić jako część grupy. Ekspert techniczny stanowi główne źródło wiedzy merytorycznej, niezbędnej przy zaawansowanych projektach.


Rozbieżność w zaletach i wadach poszczególnych ludzi sprawia, że potrzebujemy zaangażować każdy z tych typów aby uzupełniał się nawzajem z innymi. Odpowiednie zorganizowanie poszczególnych etapów przebiegu pracy nie może przebiegać prawidłowo i bez opóźnień bez dobrze zorganizowanego zespołu - a dzięki wiedzy o tym, jakie zalety i jakie wady niosą ze sobą poszczególne typy osobowości łatwiej można stworzyć zespół uzyskujący wysoki stopieni efektywności z wykonywanej pracy.

 

 


 

 

Powrót do strony z artykułami

 

 


 

 

Odpowiednio dobrany zespół podstawą sukcesu
Oceny: 4 z 5 z 11 głosów