Ocena projektów inwestycyjnych

W przedsiębiorstwach celem oraz zadaniem jest wzrost wartości firmy. Jest to dążenie strategiczne i planowane na dłuższy okres. Celem krótkoterminowym jest maksymalizacja zysków. Na to pracuje cały zespół pracowników. Realizacja tych celów wymaga podjęcia przedsięwzięć inwestycyjnych zapewniających rozwój przedsiębiorstwa. Joanna Czerska w  publikacji pt. ,,Metody oceny projektów inwestycyjnych" zwraca uwagę na trafność podjętych inwestycji, ponieważ od nich zależy perspektywiczna konkurencyjność przedsiębiorstwa, jego udział w rynku czy możliwość generowania dochodów. Analizując oraz oceniając projekty należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: kto dokonuje oceny, jaka jest motywacja, co jest jej przedmiotem, w jaki sposób jest dokonywana oraz kiedy się ją sporządza.

W trakcie szkolenia ,,Ocena projektów inwestycyjnych" organizowanego przez firmę AVENHANSEN uczestnicy będą mogli odnieść się do tych kwestii, a także przyjrzą się ocenie autentycznych danych finansowych polskich przedsiębiorstw z ostatnich lat. Trenerka Anna Witkowska-Dziadosz, dyrektor finansowy oraz główny księgowy wielu firm- zwróci uwagę uczestników na zmienną wartość pieniądza, wskaźniki w ocenie projektów oraz analizę płynności. Zakładamy, iż po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił dokonać oceny przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie pod kątem ich opłacalności, dokonać obliczeń związanych z określeniem kosztu kapitału finansowania działalności, dokonać wyboru kierunków inwestowania kapitału.

Szkolenie polecamy pracownikom działów analiz i inwestycji, kadrze zarządzającej przedsiębiorstwami, a także dla projekt menedżerów oraz innych pracowników odpowiedzialnych za realizację inwestycji.

[MOBILE]

 

 

 


 

 

Powrót do strony z artykułami

 

 


 

AVENHANSEN Sp. z o.o. zezwala na kopiowanie i wklejanie na inne strony internetowe powyższego artykułu pod warunkiem dodania pod artykułem poniższego tekstu i dodania linka do tej strony:

Artykuł jest własnością firmy szkoleniowej AVENHANSEN Sp. z o.o.

Link do artykułu »

 


 

Podziel się spostrzeżeniami i przemyśleniami na temat opisywanego zagadnienia.

 

 
Ocena projektów inwestycyjnych
Oceny: 4 z 5 z 31 głosów