Miękkie i twarde techniki zarządzania – definicje, podstawy typologii i przykłady

IndoorSposób postępowania z pracownikami, a zwłaszcza metody motywowania ich do efektywniejszej pracy, uległy na przestrzeni lat zmianie. W dzisiejszej firmie techniki stosowane przez menadżerów mają głównie za zadanie zachęcenie podwładnych do bardziej wytężonej pracy poprzez stwarzanie jak najdogodniejszych warunków realizacji zadań. Czy to jednak w pełni słuszne podejście? Z jakich metod zarządzania korzystać, aby pracownicy byli jednocześnie zadowoleni z pracy oraz czuli, że terminowe wypełnianie poleceń należy do ich obowiązków? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Dzięki naszemu artykułowi poznasz:

Podział na miękkie i twarde techniki zarządzania;

Powody, dla których warto korzystać z różnych technik zarządzania;

Najpopularniejsze metody zarządzania stosowane w firmach;

Sposoby na naukę technik zarządzania.

Podział na miękkie i twarde techniki zarządzania – podstawowe informacje

Miękkie techniki zarządzania

Czym są miękkie techniki zarządzania? Ich założenia sprowadzają się do stwarzania atmosfery w pracy w taki sposób, aby była ona jak najbardziej przyjazna, wręcz rodzinna. Dotyczy to zajmowania się pracownikiem poprzez dbanie o jego potrzeby i samopoczucie. Od pewnego czasu w części przedsiębiorstw funkcjonuje przekonanie, że kary nie powinny w ogóle mieć miejsca we współczesnych, nowoczesnych firmach. Kara oznacza bowiem, że pracodawca czy też menadżer poniósł klęskę na poziomie zarządzania personelem. Skoro pracownik nie był odpowiednio zmotywowany, jeżeli nie wywiązał się z powierzonego mu zadania w terminie, to wina zapewne leży po stronie osoby, która zlecała mu owe zadanie. Zwierzchnik nie postarał się na samym początku, aby pracownik chciał wykonać dane polecenie, prawdopodobnie też podwładny nie miał ku temu warunków. Kara zatem jest jakoby przyznaniem się menadżera do poniesienia porażki na swoim stanowisku i jako taka nie powinna być stosowana.

Twarde techniki zarządzania

Twarde metody zarządzania bywają niesłusznie mylone ze stosowaniem kar. Tymczasem techniki te polegają raczej na stwarzaniu w pracowniku poczucia, że musi wywiązać się z poleconych zadań. Wtedy pracodawca, zamiast przyjacielem, staje się raczej kimś w rodzaju osoby egzekwującej oraz pilnującej dotrzymywania terminów, składania raportów etc.

 

Sprawdź teraz naszą ofertę

Szkolenia otwarte z zarządzania

 

Dlaczego warto korzystać z różnych metod zarządzania?

Popularność miękkich technik zarządzania – z czego wynika i czy jest słuszna?

Rozmaite badania dowodzą, że to wypoczęty i zadowolony z warunków swojej pracy pracownik jest najbardziej wydajny. To wyjaśnia mechanizm, którego konsekwencją jest przerzucenie uwagi na techniki miękkiego zarządzania projektami i zespołami. Tego rodzaju metody sprawiają faktycznie, że osoby, którym daje się więcej swobody, pracują na 100% swoich możliwości i są w stanie przejąć część obowiązków zarówno od współpracowników, jak i... zwierzchników. W dzisiejszym przedsiębiorstwie nierzadko zdarza się, że menadżer przekazuje swoim podwładnym część zadań kierowniczych. Daje to pracownikowi poczucie pełnienia ważnej roli w firmie.

Czy korzystanie wyłącznie z miękkich technik zarządzania to dobre podejście? Otóż - nie. Zapewne każdy pracodawca miał do czynienia z podwładnym, który mimo zapewnienia idealnych warunków współpracy nie wywiązywał się z powierzonych mu zadań – dostarczał je po terminie, wykonywał niestarannie, mimo, że miał zapewnioną odpowiednią ilość czasu i wszystkie potrzebne narzędzia. W takich przypadkach widać racjonalność w korzystaniu z twardych technik zarządzania. Są bowiem pracownicy, którym należy po prostu pokazać, iż do ich obowiązków należy dokończenie swojej pracy.

Różnicowanie technik zarządzania kluczem do sukcesu

Celem efektywnej współpracy jest jak najlepszy rezultat działań, a taki jest możliwy do uzyskania poprzez racjonalne korzystanie zarówno z technik miękkiego, jak i twardego zarządzania. Umiejętne wykorzystywanie obu technik zależnie od sytuacji jest miarą wysokich umiejętności personalnych i przywódczych menadżera. Przemyślane łączenie tych dwóch różnych podejść daje kierownikowi lub menadżerowi dużą elastyczność i większe możliwości wpływania na pracowników.

Najpopularniejsze techniki zarządzania stosowane firmach

Poniższe zestawienie zawiera ogólny opis technik korzystających zarówno z miękkich, jak i twardych metod zarządzania. Każdy typ działań wymaga bowiem nie tylko przemyślanego systemu motywacji pracowników, ale i planu umożliwiającego nadzorowanie efektywności podwładnych.

  • Badania porównawcze – ich celem jest wyszukanie czynników, które odpowiadają za sukces firmy w określonym obszarze działalności. Badania te przeprowadza się poprzez porównywanie strategii różnych przedsiębiorstw realizujących podobne zadania.
  • Controlling – w tej metodzie menadżer obarczony jest odpowiedzialnością za wyniki firmy. Do głównych założeń controllingu należy szukanie informacji oraz sprawowanie nadzoru nad działaniami firmy.
  • Zarządzanie procesowe – polega na planowaniu pracy i nadzorowaniu jej poszczególnych etapów. Ważnym elementem tej metody jest wychwytywanie i naprawianie błędów.
  • Zarządzanie przez kompetencje – w tej metodzie kładzie się nacisk na to, aby indywidualne umiejętności pracowników przekładały się na zyski (także pozafinansowe) przedsiębiorstwa. Taki rodzaj zarządzania wymaga inwestycji w kursy, szkolenia.

Jak nauczyć się metod i technik zarządzania?

Wiedzę na temat technik zarządzania można zdobywać z książek, metodą prób i błędów lub na profesjonalnych kursach. Wszystkim osobom, które chcą zdobyć rzetelne, praktyczne, a także aktualne informacje, polecamy szkolenie z nowoczesnych technik zarządzania zespołem. Menadżerom i kierownikom, którzy szukają skutecznych metod motywacji do wydajniejszej pracy, polecamy z kolei szkolenie z efektywnej pracy zespołu.

 

Sprawdź teraz naszą ofertę

Szkolenia otwarte z zarządzania

Miękkie i twarde techniki zarządzania – definicje, podstawy typologii i przykłady
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów