Lider to nie stanowisko, to misja

Każdy może być kierownikiem czy dyrektorem w firmie, ale nie każdy zostanie liderem, który będzie inspirował pracowników i skutecznie motywował do działania samymi tylko słowami. Wysokie umiejętności społeczne oraz wrodzone talenty przywódcze mogą uczynić z pracownika doskonałego lidera, który szybko zostanie doceniony przez pracodawcę.


Przewodzenie to nie kwestia stanowiska


Przedsiębiorca może chcieć przewodzić swoimi pracownikami, albo nadać takie kompetencje menagerowi, ale nie zawsze będzie to możliwe. Przewodzenie nie jest bowiem związane z zajmowanym przez daną osobę miejscem w hierarchii organizacyjnej przedsiębiorstwa, ale z jej indywidualnymi cechami. Pewne umiejętności wraz z kapitałem wiedzy i doświadczenia pozwalają podnieść efektywność pracy własnej i innych w firmie. Będąc liderem można wydobywać z pracowników wszystko to, co najlepsze.


Jaki powinien być lider?


Inspirujący, motywujący do działania, z autorytetem i z umiejętnością słuchania innych - takie cechy są wspólne dla wszystkich prawdziwych liderów. Gdyby nie oni, nawet największe zasoby przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza kadrowe, nie mogłyby być efektywnie wykorzystywane.


Dobry lider powinien być empatyczny i rozumieć różne typy osobowości w swoim zespole. Musi angażować się w rozwiązywanie i zapobieganie problemom, aby praca przebiegała harmonijnie. Powinien mieć inteligencję emocjonalną i potrafić odczytywać komunikaty niewerbalne, jakie są wysyłane przez pracowników.


Dzięki swojej wrażliwości może dociec, co dręczy jego podwładnych i starać się rozwiązać problem zanim wpłynie on negatywnie na pracę zespołu.


Dobry lider jest przywódcą zorganizowanym, który ma wszystko doskonale zaplanowane, ale potrafi szybko zareagować na sytuacje nieprzewidziane. Powinien mieć wrodzony zmysł planistyczny, który pozwala przewidzieć kolejne kroki w realizowanym projekcie. Umiejętności organizacyjne pozwolą mu wpływać pozytywnie na jakość wykonywanego przez jego pracowników zadania.


Motywowanie i inspirowanie pracowników do zaangażowanego działania na korzyść firmy to jedne z najważniejszych zdolności przypisywanym prawdziwym liderom. Pozytywnie na motywację wpływa pochwała za dobrze wykonane zadanie, docenienie pracowników jako zespołu i jako jednostek. Lider powinien umieć wpłynąć na swoich podwładnych, ale bez używania motywacji negatywnej.


Wiele osób to urodzeni liderzy, którzy potrzebują jedynie odpowiednich warunków, aby pokazać pracodawcy swoją wartość dla firmy i zdobyć właściwe stanowisko. Inni muszą szlifować swoje umiejętności przewodzenia ludźmi, w czym pomocne okazują się specjalistyczne szkolenia z zakresu leadership. Są one dobrym rozwiązaniem także dla osób z naturalnie przypisanymi cechami liderów.

 

Zapraszamy na szkolenie: Leadership - narzędzia współczesnego przywództwa i motywowania pracowników
 

 

Lider to nie stanowisko, to misja
Oceny: 3 z 5 z 51 głosów