Jak zatrzymać pracownika, który chce odejść z firmy?

Jak zatrzymać wartościowego pracownika?Każdy biznes to ludzie, którzy go tworzą. Dobrzy pracownicy to największa inwestycja i wartość dla każdej firmy. Dużo mówi się o tym, jak przyciągnąć do organizacji najlepsze talenty, mniej poświęca się temu, jak sprawić, by pracownicy nawet nie myśleli o zmianie firmy. W niniejszym artykule wyjaśniamy, jak zatrzymać pracownika, który chce odejść. Zapraszamy do lektury.

Spis treści:

Rynek pracownika czy pracodawcy? Jak wygląda aktualna sytuacja na rynku pracy?

Zanim wybuchła pandemia COVID-19 rynek pracy miał się bardzo dobrze. Ofert pracy nie brakowało, a stopa bezrobocia sukcesywnie spadała. Można powiedzieć, że mieliśmy wtedy do czynienia z rynkiem pracownika. Wybuch pandemii wiele zmienił. Firmy zaczęły się zamykać, a ludzie tracić pracę. Był to na szczęście stan chwilowy, ponieważ przedsiębiorstwa szybko zaczęły odrabiać pandemiczne straty. 

Jak obecnie przedstawia się sytuacja na rynku pracy? W maju 2023 roku Polska odnotowała najniższą stopą bezrobocia od ponad 30 lat. Według GUS (Główny Urząd Statystyczny) w maju b.r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 5,1%. Niska stopa bezrobocia, malejąca liczba wolnych pracowników, coraz większa ilość ofert pracy wskazuje na to, że to nadal pracownicy dyktują warunki. Obecnie jednak mamy do czynienia z bardzo wyraźnym zjawiskiem rynku specjalistów. Najbardziej pożądane w wielu firmach są osoby z doświadczeniem w konkretnej branży ze znajomością języków obcych, które mogą zacząć pracę od zaraz, bez większego przyuczania.

Warto zauważyć, że dziś nie tylko pracodawcy stawiają swoim pracownikom wymagania, ale również podwładni coraz więcej oczekują od swoich przełożonych i nie chodzi tu tylko o kwestie wynagrodzenia. Polacy wymagają od swoich pracodawców wyższych standardów, co oznacza m.in. możliwość pracy zdalnej, pracę w dachu koncepcji work-life-balance (łączenie życia zawodowego z życiem prywatnym) czy możliwość nieustannego rozwoju.

Dlaczego ludzie odchodzą z pracy?

Powodów, dla których pracownicy odchodzą, jest wiele. Do najczęściej wymienianych należą niskie wynagrodzenie, niewielkie szanse na rozwój, zła atmosfera w miejscu pracy, konflikty z innymi pracownikami lub przełożonymi, mobbing, przeciążenie i zmęczenie obowiązkami zawodowymi, presja, by wykonywać kilka rzeczy jednocześnie. Wiele osób aktywnych zawodowo jest po prostu zmęczona bieżącymi obowiązkami i odczuwa niechęć do ich wykonywania.

Po czym poznać, że pracownik chce odejść?

Zwykle, gdy pracownik wręcza przełożonemu wypowiedzenie, jest już za późno, by przeciwdziałać. Pracownik taką decyzję podjął już wcześniej i najprawdopodobniej dostał ofertę pracy w innej firmie. Zanim jednak pojawi się wypowiedzenie, na pewno pracodawca lub przełożony może zaobserwować pewne sygnały świadczące o tym, że podwładny myśli nad zmianą pracy. Oto niektóre z nich:

  • spadek motywacji do pracy i zaangażowania w powierzone zadania;

  • spadek produktywności;

  • częstsza nieobecność w pracy;

  • unikanie spotkań z zespołem, mniejsza interakcja z innymi członkami zespołu, dystans;

  • częste zgłaszanie tych samych problemów w sposobie organizacji pracy.

Jak zatrzymać wartościowego pracownika w firmie?

Nie ma większej wartości i cenniejszego dobra od ludzi zatrudnionych w firmie. Pracownicy stanowią nieodzowny element wspólny, który scala całą strukturę. Oczywiście pewne procesy zostały przełożone na technologie, ale żaden, nawet najlepszy komputer, nie zastąpi pracownika w rozmowach, negocjacjach, wdrażaniu nowych rozwiązań czy niwelowaniu błędów.

Oto kilka rad, jak zatrzymać pracownika w swojej firmie i zapewnić organizacji mniejszą rotację: 

 

Wspieraj rozwój pracowników, aby nie czuli wypalenia zawodowego

Szkolenia otwarte z komunikacji i negocjacji

 

Poznanie powodów, dla których pracownik myśli o zmianie pracy

Pracodawca, któremu zależy na swoich pracownikach, przede wszystkim powinien odkryć, co napędza ich działania i w jaki sposób postrzegają oni swój rozwój zawodowy. Pracodawca musi być gotowy przyjąć feedback i go wdrożyć. Warto zrozumieć cele i aspiracje pracownika. Możliwe, że nie identyfikuje się on z misją przedsiębiorstwa lub ma  inne wyobrażenie o swojej pracy. W takich sytuacjach trudno oczekiwać, by pracownik pozostał w firmie. Natomiast, jeżeli brak motywacji do pracy wynika z nieadekwatnego wynagrodzenia czy braku perspektyw rozwoju, wówczas propozycja awansu, przeniesienie do innego sektora czy lepsze warunki finansowe mogą być przekonywującym argumentem.

Docenianie pracowników

Ważne jest, żeby doceniać zatrudnione osoby. Często szefowie myślą, że jeśli pracownik robi swoją robotę dobrze, to nie trzeba mu dziękować, bo to jego praca. Każdy człowiek chce czuć się doceniony, nawet jeśli robi tylko to, co wchodzi w zakres jego obowiązków. Tu nie chodzi tylko o pieniądze, ludzie potrzebują uznania i aprobaty. Chcą słyszeć, że ich praca jest ważna i że są doceniani. Takie małe słowa potrafią poprawić nastrój i zmotywować do dalszej pracy.

Zapewnienie możliwości rozwoju

Pracownicy chcą się nieustannie rozwijać, a nie tylko stać w miejscu, dlatego w firmach powinny być jasno wyznaczone ścieżki kariery, które pokazują ludziom, że mogą awansować na wyższe stanowiska, zdobywać nowe umiejętności i wiedzę. Firmy muszą oferować pracowników takie warunki rozwoju, aby każdy z nich mógł się rozwijać w ramach swoich kompetencji. 

Dbanie o dobrą atmosferę w firmie

Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki pieniężne czy benefity pozapłacowe, takie jak bilety do kina, karty sportowe, prywatna opieka medyczna nie mają znaczenia, jeśli w firmie panuje zła atmosfera, pełna konfliktów i nieporozumień. W takim miejscu nawet najbardziej wytrwała osoba może się poddać i poszukać innego zatrudnienia. Dobry nastrój sprzyja tworzeniu się przyjacielskich grup. Dzięki nim pracownicy czują się jak część zespołu, a nie tylko jak pojedyncze osoby, które są tam dla pieniędzy.

Indywidualne podejście do każdego pracownika

Każdy pracownik powinien być indywidualnie traktowany przez swojego szefa. Okazywanie zainteresowania ich osobą i opinią, również na tematy pozazawodowe, pomaga zbudować z nimi bliższe relacje. W ten sposób podwładni czują się docenieni i ważni, co pozytywnie wpływa na ich zaangażowanie w pracę.

Jak zatrzymać pracownika - podsumowanie

Pracownik, który został już wdrożony w pracę oraz posiada doświadczenie, powinien być traktowany jako jedno z dóbr najwyższych w firmie. Aby najlepsze talenty nie myślały o nowym miejscu pracy, należy dogłębnie poznać ich opinie, oceny, potrzeby i aspiracje, a następnie wypracować rozwiązania, które przekonają ich do pozostania.

 

Zapewnij możliwość rozwoju pracownikom swojej firmy

Szkolenia otwarte z umiejętności osobistych

 

Zatrzymaj najlepszych pracowników w firmie, wspierając ich rozwój poprzez szkolenia

Wspierać rozwój pracowników można poprzez szkolenia zamknięte i programy rozwojowe. Pracodawcy dla swojego zespołu mogą wybierać spośród szerokiej oferty szkoleniowej, zarówno z rozwoju kompetencji miękkich, wspierających rozwój osobisty (np. szkolenia z umiejętności osobistych czy skutecznej komunikacji) oraz kompetencji twardych (szkolenia specjalistyczne, z administracji, sprzedaży, finansów itd.) Jeśli pracownik czuje się doceniony i widzi możliwości rozwoju, to będzie bardziej zaangażowany w swoją pracę. 

 

Przeczytaj na naszym blogu również inne artykuły:

Jak zatrzymać pracownika, który chce odejść z firmy?
Oceny: 4 z 5 z 61 głosów