Jak wykorzystać zasoby pracowników?

Nie od dziś wiadomo, że jedną z najbardziej cenionych inwestycji w biznesie jest inwestycja w kapitał ludzki. Zyskuje ona na znaczeniu zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy to polski rynek pracy zaczynają dominować wielkie zagraniczne korporacje, zatrudniające tysiące pracowników. W jaki sposób pracownik, który nie zajmuje się sprzedażą może generować zysk firmy i jak wykorzystać jego potencjał?

Rekrutacja pracowników

Podstawą inwestowania w kapitał ludzki jest wybór ludzi, w których warto inwestować, a więc wstępna selekcja, do której dochodzi już w czasie rozmowy rekrutacyjnej. Rekruter winien wiedzieć jakie umiejętności potencjalnego pracownika powinien sprawdzić, a więc już na etapie przygotowywania się do rozmowy zmuszony jest określić dokładnie kogo szuka. Jeśli firma potrzebuje zweryfikować praktyczne umiejętności rekrutującego to warto, by takie zadania pojawiły się na jednym z etapów procesu kwalifikującego do zatrudnienia. Gdy przedsiębiorstwo nie jest w stanie sprostać przygotowaniu i przeprowadzeniu wielopoziomowej rekrutacji to warto, by skorzystało z  pomocy profesjonalnych agencji.

Czego szukać w pracowniku?

Odpowiedź jest prosta: na etapie rekrutacji sprawdzamy doświadczenie, umiejętności i zapał, każdorazowo biorąc pod uwagę oczekiwania względem stanowiska, jakie oferujemy. Jeśli praca jest stosunkowo niewymagająca i nisko płatna to nie mamy co liczyć na pozyskanie osoby z bogatym CV. Jeśli zaś stanowisko jest prestiżowe to potencjalnymi kandydatami do jego objęcia mogą być tak młodzi ludzie z dużymi umiejętnościami, potwierdzonymi w praktycznych testach, jak i pracownicy, którzy swoje wieloletnie doświadczenie budowali w innych zakładach pracy.

Samodoskonalenie

Niezależnie od wieku nowozatrudniony pracownik winien być osobą pełna zapału do pracy i gotową przyuczać się tak, by jak najefektywniej wypełniać swoją rolę. Pierwszym sygnałem świadczącym o chęciach i zaangażowaniu kandydata na dane stanowisko jest jego CV, w którym pojawiają się nieobowiązkowe kursy i szkolenia, jakie odbył. Ten sam pracownik obejmując stanowisko będzie nieustannie poszukiwał wiedzy na temat tego, co w związku z wykonywanymi zadaniami powinien wiedzieć. Będzie więc czytał, zadawał pytania i wykorzystywał wszelkie inne formy, by stać się lepszym i poczuć się pewniej.

Doskonalenie pracowników

Bywa, że nowy nabytek firmy to pracownik, który nie wie o co pytać, a wiedza, jaką pozyskuje z lektur biznesowych jest niewystarczająca. Gdy dodatkowo osoby pracujące w tym samym dziele nie mają możliwości, by poświęcać mu czas i stosunkowo przyuczać do stanowiska to sytuacja wydaje się być patowa. Z pomocą przychodzą inne formy doskonalenia, jakie winien zagwarantować pracodawca, a więc szkolenia zawodowe. Gdy firma nie może poprowadzić ich wewnątrz własnej struktury to wyjściem pozostaje skorzystanie z usług profesjonalnej firmy szkoleniowej.

Coaching a zarządzanie pracownikami

Coaching to hasło, które w ostatnich latach cieszy się rosnącą popularnością nie tylko w teorii, ale i  w  praktyce. Niemal każdy manager, obejmujący stanowisko w dużej firmie posiada umiejętności w zakresie coachingu, a więc zarządzania ludźmi w taki sposób, by zachęcać ich do ciągłego podnoszenia umiejętności. Coach jest bowiem mentorem, który zamiast zlecać i wymagać śledzi wraz z pracownikiem sposób wykonywania przez niego zadań i poprzez ich analizę wskazuje co może podlegać zmianie. Najczęściej to pracownik w wyniku pracy z trenerem dostrzega co powinien poprawić, by zwiększyć swoją efektywność.

Konflikty w zespole

Zarządzanie to odpowiedzialne zadanie, w którym wyposażanie pracowników w umiejętności zawodowe i kontrolowanie wykonanej przez nich pracy stanowi zaledwie jedną składową. Inną umiejętnością, jaką musi posiadać dobry manager jest łagodzenie konfliktów w zespole, na które pozwala wysoki poziom umiejętności miękkich i wiedzy z zakresu psychologii. Skłócony zespół to gorsza atmosfera w pracy i mniejsza efektywność pracowników, co pośrednio przekłada się na straty firmy.

Mądry pracownik musi mieć mądrego pracodawcę

Efektywny pracownik, który zna swoje miejsce i wykonuje powierzone mu zadania z należytą starannością to pracownik, który jest odpowiednio kierowany. By tak się działo koniecznym jest, aby nieustannemu doskonaleniu podlegał także pracodawca oraz pracownicy wysokich szczebli. To oni, dowiadując się o nowinkach branżowych winni otwierać na nie pracowników tak, by szkolenia nie stanowiły dla nich przykrego obowiązku, a ciekawy sposób spędzenia czasu.  Umiejętne prowadzenie rozmowy z ludźmi nie jest zdolnością, w którą wyposażony jest każdy pracodawca.

Wydobywanie potencjału z pracownika to proces, który czasami zajmuje bardzo dużo czasu ale każdorazowo przynosi wymierne zyski. By przebiegał w sposób efektywny żadnemu pracodawcy nie wolno zaniedbać jego kolejnych kroków.

 

Jak wykorzystać zasoby pracowników?
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów