Jak efektywnie zarządzać szkoleniami w firmie?

Jak skutecznie zarządzać szkoleniami w firmieNajcenniejszym zasobem, jaki posiadać może przedsiębiorstwo, są wykwalifikowani, doświadczeni i w pełni zaangażowani w wykonywanie obowiązków zawodowych pracownicy. Warto inwestować w ich rozwój, ale manager czy właściciel firmy musi w odpowiedni sposób zarządzać szkoleniami, na które kieruje swoich podwładnych. Wszystkie podejmowane działania związane ze szkoleniami powinny wspierać strategię, cele i kierunek rozwojowy organizacji.

Spis treści:

Dlaczego warto wysyłać pracowników na szkolenia?

Korzyści, jakie zyskuje pracodawca dzięki udziałowi pracowników w szkoleniach

Korzyści, jakie zyskuje pracownik dzięki udziałowi w szkoleniach

Nie bój się, że stracisz swoich pracowników, wysyłając ich na szkolenia

Jak nie szkolić pracowników?

Jak więc efektywnie zarządzać szkoleniami? Macierzowe traktowanie szkoleń

Na jakie szkolenia wysłać pracownika?

Dlaczego warto wysyłać pracowników na szkolenia? 

Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników powinno być wpisane w politykę firmy. Stanowią one bowiem jedną z najważniejszym form rozwoju własnych umiejętności oraz kompetencji. Wyszkolona i zaangażowana w swoją pracę kadra to jeden z największych potencjałów firmy. Pracownicy, którzy mają wiedzę, przyczyniają się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Co więcej, szkolenia stanowią jeden z najbardziej docenianych pozapłacowych benefitów. Pracownik, który bierze udział w programach szkoleniowych, czuje się doceniany i jest bardziej związany z organizacją, w której pracuje.

Korzyści, jakie zyskuje pracodawca dzięki udziałowi pracowników w szkoleniach:

 • wykwalifikowana kadra;
 • wizerunek firmy jako dbającej o rozwój pracowników i podnoszenie kompetencji;
 • wyższa efektywność pracy ze strony pracowników;
 • wyższe zaangażowanie i lojalność pracowników wobec firmy;
 • mniejsze koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników;
 • dobrze wyszkolony pracownik jest samodzielny i nie potrzebuje kontroli ze strony przełożonego; 
 • poprawa komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa. 

Korzyści, jakie zyskuje pracownik dzięki udziałowi w szkoleniach: 

 • pogłębienie wiedzy z danej dziedziny;
 • poznanie efektywniejszych metod działania;
 • podsienie kompetencji i profesjonalizmu;
 • zaspokojenie ambicji zawodowych;
 • wzrost motywacji zawodowej;
 • możliwość otrzymania podwyżki oraz nagrody. 

 

Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleniową

Szkolenia otwarte z zarządzania

 

Nie bój się, że stracisz swoich pracowników, wysyłając ich na szkolenia 

Pomimo wielu korzyści, jakie niesie za sobą inwestowanie w rozwój pracowników, pracodawcy boją się, że gdy osoba zatrudniona na danym stoisku zdobędzie większe umiejętności lub pozna innych pracowników albo właścicieli firm konkurencyjnych, odejdzie od nich. Prawda jest taka, że jeżeli pracodawca oferuje atrakcyjne warunki pracy oraz wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności, pracownik czuje się ważny i doceniany, a więc takiego ryzyka nie ma. 

Jak nie szkolić pracowników? 

Z pozoru wydaje się, że proces zarządzania szkoleniami polega wyłącznie na zidentyfikowaniu istniejących potrzeb szkoleniowych i zorganizowaniu takich kursów, które byłyby niezbędne dla pracowników z punktu widzenia dobra firmy. Traktowanie planowania i finansowania szkoleń w przedsiębiorstwach tylko w modelu uproszczonym, w którym określamy potrzeby szkoleniowe, tworzymy listę uczestników szkolenia, wysyłamy ich na szkolenie i opłacamy je, nie jest przykładem optymalnego zarządzania szkoleniami. W efekcie ani manager, ani właściciel firmy czy sami pracownicy biorący udział w wykładach i warsztatach, nie są zadowoleni z takiego stanu rzeczy. Prowadzi to do niedostatecznego spełniania wszystkich potrzeb szkoleniowych w firmie i frustracji różnych stron.

Jak więc efektywnie zarządzać szkoleniami? Macierzowe traktowanie szkoleń

W jednym przedsiębiorstwie może istnieć równolegle względem siebie kilka modeli organizacji i finansowania szkoleń, a całą politykę szkoleniową warto oprzeć na macierzach. Dzieli się w nich wszystkie potrzebne i pożądane przez różne grupy interesu szkolenia na kilka kategorii, dla których obowiązują odrębne zasady dotyczące: 

 • finansowania szkolenia;
 • obowiązkowości udziału w szkoleniu;
 • przysługiwania urlopu szkoleniowego;
 • konieczności podpisania umowy lojalnościowej;
 • dzielenia się wiedzą z innymi pracownikami po zakończeniu szkolenia.

Macierz ułatwia w praktyce definiowanie potrzeb szkoleniowych, ponieważ można wybrać je z uporządkowanej według obszarów tematycznych listy. Zasady kursów są doskonale znane działom HR i można zawsze do nich sięgnąć, bez potrzeby wskazywania nowego katalogu. 

Można na przykład podzielić szkolenia na obowiązkowe, nieobowiązkowe i rekomendowane pracownikom. Ważne jest, aby zarządzając szkoleniami na bazie stworzonej macierzy, brać pod uwagę zasadę równowagi oraz poczucia sprawiedliwości u wszystkich zainteresowanych stron. Można nauczyć się tego podczas profesjonalnych szkoleń z zarządzania szkoleniami i rozwojem pracowników oraz rozwijania kompetencji pracowników poprzez coaching i delegowanie zadań. Ich uczestnicy dowiedzą się, jak badać i definiować potrzeby szkoleniowe oraz oceniać efektywność realizowanych szkoleń.

 

Szukasz szkoleń biznesowych?

Otwarte szkolenia biznesowe w Krakowie

 

Na jakie szkolenia wysłać pracownika? 

Już wiemy, że zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników to cenna umiejętność, która będzie stanowić wartość dodaną każdej ceniącej się firmy. Bez względu jednak, na jaką formę szkolenia zdecyduje się pracodawca, konieczne jest dobranie tematu szkolenia do potrzeb pracownika. W dzisiejszych czasach, oprócz kompetencji twardych, które są bezpośrednio związane z wykonywanym zawodem (np. szkolenia językowe), niezwykle cenne są tzw. kompetencje miękkie, które dotyczą przede wszystkim zarządzania własną osobą, motywacją oraz umiejętnościami interpersonalnymi (np. szkolenie z prowadzenia skutecznych negocjacji handlowych może okazać się niezbędne w dziale sprzedaży i marketingu). Wbrew pozorom szkolenia miękkie są niezwykle ważne, ponieważ pozwalają osiągnąć przewagę konkurencyjną.

Nie tylko tematyka szkoleń jest istotna, ale również sposób prowadzenia zajęć. Szkolenia mogą być otwarte albo zamknięte. Szkolenia otwarte to szkolenie o ustalonej z góry dacie, formie i programie. Uczestniczą w nich zazwyczaj przedstawiciele różnych firm, często z różnych regionów kraju. Szkolenia zamknięte są ,,szyte na miarę”, skierowane do niewielkich grup zorganizowanych i dostosowane do indywidualnych potrzeb. Zarówno jedne, jak i drugie mogą być prowadzone wewnętrznie w firmie lub poza nią. 

 

Skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej

Szkolenia otwarte z umiejętności osobistych

Jak efektywnie zarządzać szkoleniami w firmie?
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów