Jak efektywnie zarządzać szkoleniami?

Najcenniejszym zasobem, jaki posiadać może przedsiębiorstwo, są wykwalifikowani, doświadczeni i w pełni zaangażowani w wykonywanie obowiązków zawodowych pracownicy. Warto inwestować w ich rozwój, ale manager czy właściciel firmy musi w odpowiedni sposób zarządzać szkoleniami, na które kieruje swoich podwładnych.

 

Projekty szkoleniowe dostosowane do potrzeb

 

Z pozoru wydaje się, że proces zarządzania szkoleniami polega wyłącznie na zidentyfikowaniu istniejących potrzeb szkoleniowych i zorganizowaniu takich kursów, które byłyby niezbędne dla pracowników z punktu widzenia dobra firmy. Traktowanie planowania i finansowania szkoleń w przedsiębiorstwach tylko w modelu uproszczonym, w którym określamy potrzeby szkoleniowe, tworzymy listę uczestników szkolenia, wysyłamy ich na szkolenie i opłacamy je, nie jest przykładem optymalnego zarządzania szkoleniami. W efekcie ani manager, ani właściciel firmy czy sami pracownicy biorący udział w wykładach i warsztatach, nie są zadowoleni z takiego stanu rzeczy. Prowadzi to do niedostatecznego spełniania wszystkich potrzeb szkoleniowych w firmie i frustracji różnych stron.

 

Macierzowe potraktowanie szkoleń

 

W jednym przedsiębiorstwie może istnieć równolegle względem siebie kilka modeli organizacji i finansowania szkoleń, a całą politykę szkoleniową można oprzeć na macierzach. Dzieli się w nich wszystkie potrzebne i pożądane przez różne grupy interesu szkolenia na kilka kategorii, dla których obowiązują odrębne zasady dotyczące:

  • finansowania szkolenia,

  • obowiązkowości udziału w szkoleniu,

  • przysługiwania urlopu szkoleniowego,

  • konieczności podpisania umowy lojalnościowej,

  • dzielenia się wiedzą z innymi pracownikami po zakończeniu szkolenia.

Macierz ułatwia w praktyce definiowanie potrzeb szkoleniowych, ponieważ można wybrać je z uporządkowanej według obszarów tematycznych listy. Zasady kursów są doskonale znane działom HR i można zawsze do nich sięgnąć, bez potrzeby wskazywania nowego katalogu. Można na przykład podzielić szkolenia na obowiązkowe, nieobowiązkowe i rekomendowane pracownikom. Ważne jest, aby zarządzając szkoleniami na bazie stworzonej macierzy brać pod uwagę zasadę równowagi i poczucia sprawiedliwości u wszystkich zainteresowanych stron.

Można nauczyć się tego podczas profesjonalnych szkoleń z zarządzania szkoleniami i kadrami pracowniczymi. Ich uczestnicy dowiedzą się, jak badać i definiować potrzeby szkoleniowe i oceniać efektywność realizowanych szkoleń.

 

Zapraszamy na szkolenie: Zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników

Jak efektywnie zarządzać szkoleniami?
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów