Dlaczego podlegamy ciągłej ocenie?

Analizowanie, taksowanie innych wynika z naturalnej ciekawości każdej osoby i dzieje się niejako mimowolnie, czy jesteśmy tego świadomi czy też nie. Ocenianie naszego zachowania, postawy a nawet sposobu ubierania się i prezentowania przeszło do porządku dziennego i przestało dziwić kogokolwiek. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że praktycznie każdy nasz krok podlega obserwacji i interpretacji innych osób, dlatego też nawet w nieformalnych spotkaniach, staramy się trzymać fason i pokazywać  z jak najlepszej strony.  Zastanówmy się jednak, jakie są przesłanki stosowania ocen w środowiskach formalnych, na przykład w przedsiębiorstwach, gdzie mierzenie wartości i umiejętności pracowników bynajmniej nie jest działaniem przypadkowym i podświadomym, a celowym procesem wpływającym na prosperowanie firmy.


Oczywiście rozważania można rozpocząć od ogólnych założeń, jakie przyświecają ocenianiu pracowników.  Informacja: tak jednym słowem można zreasumować cel obserwacji zatrudnionych. Pracodawca otrzymuje bowiem wymierne dane dotyczące rozwoju podwładnych, ich umiejętności, typu kompetencji, jakie posiadają i rokowań na przyszłość, pracownik natomiast zyskuję wiedzę na temat własnego wizerunku jaki ma w oczach zwierzchnika, oraz informacje jakie kompetencje funkcjonalne powinien rozwijać  i nad którymi warto pracować.


Wymienione ogólniki warto jednak poszerzyć o bardziej szczegółowe kwestie wynikające z oceny pracowników, które dają wymierne korzyści dla całego procesu personalnego w firmie. Przede wszystkim wynika z nich funkcja motywacyjna zatrudnionego. Nieprawdą okazuje się często powtarzane twierdzenie, że pracownicy nie chcą i nie lubią być oceniani. Jest wręcz przeciwnie, gdyż wszyscy mamy potrzebę informacji, szczególnie jeśli dotyczy ona nas samych, a dzięki powyższemu, zatrudniona jednostka ma także możliwość dowiedzieć się w jakim stopniu spełnia oczekiwania swoich przełożonych, czy przydzielane zadania wykonuje poprawnie, czy jej  praca indywidualna jest oceniana pozytywnie oraz w jakim kierunku powinna się rozwijać. Ocena oznacza również zainteresowanie pracownikiem, który nie czuje się pozostawiony samemu sobie a ma świadomość uwagi jaka jest na niego skierowana.  Zatrudniony odczuwa potrzebę starania się ponieważ zdaje sobie sprawę, że zarówno jego efektywna praca jak i fuszerka zostaną niezwłocznie zauważone i odpowiednio ocenione.

 

Obserwacje pracowników to także świetne narzędzie pomocy, diagnozujące słabe strony nad którymi warto w przyszłości popracować, oraz identyfikujące błędy jakie być może zostały popełnione. Wiedza uzyskana dzięki powyższemu, pomaga natomiast dobrać taki coaching czy szkolenia, które będą adekwatne dla potrzeb poszczególnej jednostki. Co więcej, określony profil kompetencji pracownika pozwali na właściwe delegowanie zadań, minimalizując przy tym zagrożenie niedopasowania niewłaściwych osób do poszczególnych zadań. Tym samym również, kierownictwo przedsiębiorstwa może decydować o losach swoich pracowników, przesądzając o przemieszczeniach podwładnych, a w tym o awansach, zwolnieniach, czy chociażby przesunięciach na stanowiskach pracy. Oceny stanowią również przejrzysty obraz tego jakie elementy coachingu powinny być stosowane, oraz w jakie kursy warto inwestować, aby wpływ szkoleń na kompetencje pracowników był widoczny i klarowny.  Niezaprzeczalną zaletą ewaluacji jest również wiedza na temat szczególnych umiejętności, jakie mogą wyjść na powierzchnię przy systematycznej obserwacji poszczególnych jednostek. I tak, dzięki powyższemu, mogą być znane nie tylko kompetencje kluczowe pracownika, ale również na przykład jego kompetencje menedżerskie czy też jakieś inne, szczególne umiejętności, które mogą być przydatne do pewnego tylko typu działań w firmie. Oceny mają jeszcze jedno bardzo istotne zastosowanie, a mianowicie są doskonałym narzędziem do mierzenia proporcjonalności wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników, które czasami, właśnie dzięki ocenie może okazać się zupełnie nieadekwatne.


Jeśli przyjmiemy, że pracownik do największe dobro firmy, wówczas zastanawianie się nad słusznością stosowania ocen wydaje się zbędne. Niezaprzeczalnie służą one zarówno pracownikom jak i przełożonym, czy kierownictwu, stanowiąc kopalnie wiedzy na temat zatrudnionych a co za tym idzie na temat działania i organizacji całej firmy.

 


 

 

Powrót do strony z artykułami

 

 


 

AVENHANSEN Sp. z o.o. zezwala na kopiowanie i wklejanie na inne strony internetowe powyższego artykułu pod warunkiem dodania pod artykułem poniższego tekstu i dodania linka do tej strony:

Artykuł jest własnością firmy szkoleniowej AVENHANSEN Sp. z o.o.

Link do artykułu »

 


 

Dlaczego podlegamy ciągłej ocenie?
Oceny: 5 z 5 z 1 głosów