Czy warto przeprowadzać badania satysfakcji pracowników?

Dlaczego warto przeprowadzić ankietę satysfakcji pracowników?

Zadowoleni pracownicy stanowią o sile przedsiębiorstwa. Satysfakcja personelu ma kluczowe znaczenie wykonywanej pracy i zaangażowania w realizację celów firmy. Jednym ze sposobów na monitorowanie poziomu zadowolenia jest przeprowadzanie badań satysfakcji pracowników. Często jednak pojawia się pytanie, czy takie ankiety są warte czasu i nakładów finansowych. Dowiedz się, czym jest badanie satysfakcji pracowników oraz dlaczego warto przeprowadzać je regularnie. Zapraszamy do lektury.

 

Spis treści:

Czym jest badanie satysfakcji pracowników?

Jakie znaczenie dla firm mają regularne badania satysfakcji pracowników?

Jakie aspekty podlegają badaniu satysfakcji pracowników?

Jak często warto wykonywać badanie satysfakcji pracowników?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji pracowników?

Jak przygotować ankietę satysfakcji pracownika?

Możliwość rozwoju zawodowego jako ważny element satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy

Czym jest badanie satysfakcji pracowników?

Badanie satysfakcji służą do zapoznania się z potrzebami pracownika funkcjonującego w naszej firmie lub zespole. Celem jego przeprowadzenia jest dostarczenie pracodawcy informacji na temat zaangażowania i motywacji pracowników, panujących relacjach między współpracownikami, ale też sposobie rozdzielania obowiązków i egzekwowania ich wykonania. Poprawnie przeprowadzone badanie zapewnia istotne informacje dla przełożonych i właścicieli firm odnośnie tego, jaki poziom satysfakcji z pracy ma zatrudniony personel.

Niestety wiele firm często bagatelizuje wykonywanie badań satysfakcji pracowników i uważa je za źródło przydatnych danych. Tymczasem, gdy zatrudniony personel ma możliwość anonimowo wypełnić ankietę, wykazuje się większą szczerością. Kwestionariusz może pomóc zbadać ogólne zadowolenie oraz wskazać słabe punkty przedsiębiorstwa, aby mogły je zmienić w przewagę biznesową.

Jakie znaczenie dla firm mają regularne badania satysfakcji pracowników?

Zmierzenie poziomu satysfakcji pracowników ma istotne znaczenie w kwestii działalności całej organizacji. Odpowiedzi członków zespołu na zawarte w ankiecie pytania powinny pozwolić firmie udoskonalić różne obszary, które zostały wskazane przez osoby zatrudnione jako niesatysfakcjonujące. Ich poprawa może wpłynąć na wzrost sprzedaży, lepsze zaangażowanie pracownika i zadowolenie z wykonywanych obowiązków oraz przyciągnąć do firmy największe talenty.

Warto także podkreślić, że już samo przeprowadzenie badania satysfakcji pracowników sprawia, że czują się oni ważni. Pojawia się przekonanie, że kierownictwo bierze pod uwagę opinie i potrzeby. Jeśli dodatkowo w przedsiębiorstwie zostaną wyciągnięte wnioski na podstawie badań satysfakcji pracownika, to zatrudnieni w nim ludzie czują się wysłuchani.

Jakie aspekty podlegają badaniu satysfakcji pracowników?

Firmy, które chcą przeprowadzenia badania satysfakcji pracowników, powinny przed przystąpieniem do niego dokładnie przeanalizować i przemyśleć pytania, które chcą zadać zatrudnionemu personelowi.

Badaniu satysfakcji pracowników podlegają takie aspekty, jak:

  • komfort pracy w zespole,
  • relacje z przełożonymi,
  • jakość przepływu informacji,
  • skuteczność komunikacji w firmie,
  • poczucie wpływu na funkcjonowanie firmy,
  • możliwość rozwoju kariery.

Jak często warto wykonywać badanie satysfakcji pracowników?

Ankieta satysfakcji pracownika jest ważnym elementem skutecznego i efektywnego zarządzania. Poziom zadowolenia nie powinien być jednak kontrolowany zbyt często. Jeśli pracodawca będzie wręczał pracownikom kwestionariusze co miesiąc, mogą oni to odebrać, jako sposób na ich kontrolowanie i negatywnie wpłynąć na wyniki. Najlepszym rozwiązaniem jest regularne badanie satysfakcji pracowników, ale w dłuższych odstępach czasu. Organizacje, które stale monitorują zadowolenie swoich pracowników, mają szansę na lepsze zyski.

 

Chcesz zadbać o zadowolenie pracowników i zmniejszyć wskaźnik rotacji personelu

Zapisz się na szkolenie otwarte z zarządzania

 

Jak przeprowadzić badania satysfakcji pracowników?

Warto zacząć od powiadomienia pracowników o tym, że takie badanie będzie miało miejsce oraz wcześniejszego poinformowania ich o celach, sposobie i terminie. Dobrą praktyką jest również zapewnienie anonimowości badania, aby ludzie czuli swobodę w udzielaniu szczerych odpowiedzi. 

Należy pamiętać, iż tego typu ankiety nie tylko powinny zawierać informacje, co w danym miejscu pracy funkcjonuje dobrze, ale także, jakie aspekty wymagają poprawy. Badania satysfakcji pracowników zwykle prowadzone jest metodą ilościową. Do tego celu wykorzystuje się kwestionariusz ankietowy, nie tylko w wersji papierowej, ale także rozesłany do poczty elektronicznej. Wiele gotowych wzorów ankiet można znaleźć w Internecie, ale warto je dostosować do swojej pracy.

Jak przygotować ankietę satysfakcji pracownika?

Aby przygotować ankietę satysfakcji, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii. Pracownicy potrafią wyczuć czy pracodawca naprawdę wykazuje chęć poznania ich zdania i odczuć związanych z miejscem pracy. Przede wszystkim, ankietę należy przygotować w sposób staranny i klarowny, uwzględniając różne aspekty. Ważne jest także, aby pytania były konkretne i dotyczyły rzeczywistych doświadczeń pracowników, a nie abstrakcyjnych kwestii. Kwestionariusz powinien być częścią rzeczywistej kultury organizacji. Pracownicy muszą odczuwać, że ich opinie są cenne i brane pod uwagę na co dzień przez kadrę zarządzającą. Znaczenie ma właściwy dobór pytań, jak ich późniejsza dokładna analiza. 

Jakie pytanie zamieścić w ankiecie satysfakcji?

Zbyt duża ilość pytań otwartych czy zdecydowanie za długa ankieta, mogą negatywnie wpływać na zaangażowanie pracowników w udział w badaniu. Z kolei za krótka sprawia wrażenie braku realnego zainteresowania pracodawcy satysfakcją kadry

Zawarcie jedynie pytań zamkniętych nie da szansy personelowi na wypowiedzenie się w ważnych kwestiach i przedstawienie swoich pomysłów na poprawę obecnej sytuacji. Tam, gdzie to ważne z punktu widzenia firmy, ankieta powinna pozwalać na bardziej zróżnicowane odpowiedzi, niż jedynie zaznaczenie “tak” lub “nie”. Często w tym celu stosuje się pięciostopniową skalę. 

Możliwość rozwoju zawodowego jako ważny element satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy

Możliwość rozwoju zawodowego to kluczowy czynnik wpływający na satysfakcję pracowników z pracy. Personel na każdym szczeblu jest coraz bardziej świadomy konieczności ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowych kompetencji. Pracodawcy, aby spełnić te potrzeby pracowników, powinni inwestować w organizowane przez AVENHANSEN szkolenia otwarte i szkolenia zamknięte. Dla liderów zespołu warto wybrać szkolenie z zarządzania projektami lub trening przywództwa i budowania zespołu wysokiej wydajności. Pracownicy natomiast docenią szkolenie z automotywacji i radzenia sobie ze stresem lub trening twórczego myślenia.

Przeczytaj na naszym blogu również:

 

Maciej Firlit

Maciej Firlit

O autorze:
Założyciel i Prezes Zarządu AVENHANSEN Sp. z.o.o. z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży szkoleniowej. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od sekretarza, przez HR-Managera, po Dyrektora i Prezesa Zarządu. Duży nacisk kładzie na wysoką jakość obsługi klienta. Jego liberalne podejście do zarządzania, bazujące na partnerstwie, słuchaniu innych i dyscyplinie jakościowej, przyczyniło się do sukcesu firmy AVENHANSEN. Jest precyzyjny, nie akceptuje półśrodków i dróg na skróty. Prywatnie największą radość czerpie z podróżowania i obcowania z naturą.

Więcej informacji: Maciej Firlit

Czy warto przeprowadzać badania satysfakcji pracowników?
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów