Czas może być Twoim sprzymierzeńcem

Brak czasu to bolączka większości z nas, przez co musimy poświęcać swoje pasje, hobby czy przyjemności z rodziną dla wykonywania obowiązków, najczęściej tych o charakterze zawodowym. Doba ma tylko 24 godziny, podczas których musimy zrealizować wiele zajęć. Zarządzanie czasem pozwolić może na to, aby czas stał się naszym sprzymierzeńcem, a nie wrogiem. Zgodnie z zasadą, że jeśli nie możemy z czymś wygrać, należy się do tego czegoś przyłączyć, należy zaprzyjaźnić się z upływającym czasem. Co to oznacza w praktyce?

 

Planowanie działania

 

Zarówno w życiu zawodowym, jak i rodzinnym - prywatnym, ważne jest skrupulatne planowanie swoich działań. Nie musimy co prawda co do minuty określać, jakie prace będziemy wykonywać w kolejnym tygodniu, a kiedy będzie nas „stać” na odpoczynek czy przyjemności. Należy wyznaczać pewne ramy dzienne i tygodniowe czasu przeznaczanego na różne czynności. Aby zarządzanie czasem było efektywne i udało się zrealizować przygotowany plan, nie może być on zbyt napięty. Jeśli wyznaczamy sobie w minutach, co powinniśmy robić w danej chwili, niewiele trzeba, aby cały harmonogram legł w gruzach. Brak marginesu błędu jest powodem, dla którego nigdy nie uda nam się zrealizować planu zarządzania czasem.

 

Wystarczy jeden niezrealizowany punkt planu, aby zarządzanie dniem straciło swój sens, a my sami motywację do działania. Powodem, dla którego nie potrafimy zarządzać czasem jest też i to, że nie trzymamy się wcześniej dokonanych ustaleń.

 

Trzeba mądrze wyznaczać sobie cele i zobowiązania wraz z terminami ich realizacji. Organizacja czasu pracy to umiejętność wykonywania wszystkich czynności w odpowiednim, założonym z góry czasie.

 

Jak korzystać z czasu?

 

Odkładanie wszystkiego na bliżej nieokreśloną przyszłość, spychanie „na później” najtrudniejszych zadań powoduje, że brakuje nam czasu na ich realizację. Tymczasem możemy znacznie bardziej świadomie i skutecznie zarządzać czasem i z niego korzystać.

 

Nie można brać na siebie zbyt wiele spraw do załatwienia, tak w pracy, jak i w życiu domowym. Musimy umieć zachowywać się asertywnie i odmawiać, kiedy jest taka potrzeba. Jeśli kolejny raz kolega prosi nas w pracy o przejęcie części jego obowiązków, a wiemy, że mamy wystarczająco dużo własnych, powinniśmy odmówić, bez względu na empatię odczuwaną do drugiej osoby. Nakładanie na swoje barki kolejnych obowiązków, których wypełnienie nie jest absolutnie niezbędne, to prosta droga do zapracowania się i frustracji z uwagi na fakt, że z niczym nie możemy zdążyć.

 

Zarządzania czasem można się nauczyć, podobnie jak asertywnego zachowania. Wystarczy uczestniczyć w profesjonalnych szkoleniach dotyczących tej tematyki. W ich trakcie nabędziemy niezbędną wiedzę i umiejętności do efektywnego i optymalnego planowania zajęć.

 

 

Zapraszamy na szkolenie:

Zarządzanie sobą w czasie z elementami asertywności

Czas może być Twoim sprzymierzeńcem
Oceny: 4 z 5 z 24 głosów