Coaching w zarządzaniu, czyli kierowanie zasobami ludzkimi na miarę XXI wieku

IndoorAutorytarny styl kierowania przedsiębiorstwem, a zwłaszcza podwładnymi, był praktykowany z powodzeniem jeszcze pod koniec poprzedniego stulecia. W XX wieku menadżerowie i właściciele przedsiębiorstw w różnych branżach muszą jednak odpowiadać na zupełnie nowe wyzwania, do których bardziej dopasowany jest coachingowy styl zarządzania. Na czym on polega i dlaczego menadżer-coach jest lepszy od osoby kierującej zespołem twardą ręką?

Na czym polega coachingowy styl zarządzania?

Coach w dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza trenera i pojęcie to najczęściej wykorzystywane jest w branży szkoleniowej, gdzie coaching jest jedną z metod szkoleniowych właśnie. W biznesie coachingowy styl zarządzania ma nieco inne znaczenie. To nowy, efektywny sposób kierowania całym przedsiębiorstwem, a zwłaszcza zarządzania kadrami. Menadżer czy przedsiębiorca, będąc jednocześnie coachem, nawiązuje trwałe, bezpośrednie relacje z podwładnymi i skutecznie mobilizuje ich do bardziej wytężonej, zaangażowanej pracy.

Zarządzanie poprzez coaching - podstawowe zasady:

Zarządzanie poprzez coaching opiera się na trzech zasadach:

  • zachowania autonomii pracownika - polega to na tym, że pracownik w praktyce decyduje co, jak i kiedy robi, ale jednocześnie dąży do wyznaczonych celów, ważnych dla całej organizacji, w której pracuje;

  • relacyjności - coach nawiązuje relacje z innymi ludźmi, jest dla swoich podwładnych wsparciem w poszukiwaniu najlepszej drogi do realizacji danego zadania;

  • kompetencji - coach jest osobą doskonale wykształconą, posiadającą doświadczenie i naturalny autorytet u pracowników; jest wzorem do naśladowania, a jednocześnie dzieli się ze swoimi pracownikami umiejętnościami i wykorzystuje je do rozwijania ich zdolności ważnych w pracy zawodowej.

Bardzo ważne w przypadku coachingowego stylu zarządzania przedsiębiorstwem jest to, aby zachować wzajemny szacunek na linii szef-pracownik. Zajmowanie innych szczebli w hierarchii organizacyjnej firmy nie powinno powodować zmian w poszanowaniu praw i wolności drugiego człowieka. Wszyscy muszą być traktowani sprawiedliwie, z szacunkiem, który należy się każdemu, bez względu na staż pracy czy zajmowane aktualnie stanowisko. Pracownicy mają takie samo prawo do rozwoju i do podwyższania swoich kompetencji.

Rola coachingu i coacha w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Coaching w zarządzaniu zespołem pracowników

Coachingowy styl kierowania ludźmi ma wpływ na sukcesywne podnoszenie osiąganych przez zespół pracowniczy wyników. Specjaliści mówią nawet o tym, że taki styl przywództwa w biznesie bezpośrednio przekłada się na osiąganie wysokich wyników biznesowych. Pracownicy mają większy wpływ na swoją pracę, na podejmowane decyzje i na wszystko, co dzieje się w ich firmie. Utożsamiają się z celami przedsiębiorstwa, kiedy razem z przełożonymi poszukują rozwiązań pojawiających się problemów. Menadżer-coach nie daje gotowych pomysłów i nie wydaje autorytarnych poleceń podwładnym, ale zadaje pytania, nakierowuje na odpowiednią drogę postępowania oraz nastawia swoich podwładnych na rozwój.

Coach zamiast kierownika

Kiedyś pracownicy obawiali się swoich kierowników, drżeli przed szefami o autorytarnych zapędach. Słuchali rozkazów wydawanych przez pracodawcę, który oczekiwał od podwładnych po prostu posłuszeństwa. Taka negatywna motywacja w dłuższej perspektywie czasu wpływa jednak destrukcyjnie na psychikę człowieka. Dlatego w XXI wieku menadżerowie odpowiadają na wyzwania stawiane im przez poszczególne branże, klientów i samych pracowników, stosując coachingowy styl zarządzania. Jest on zaprzeczeniem dotychczasowego stylu nakazowego. Kierownik nie jest już osobą do wydawania poleceń i mówienia ludziom co i jak mają robić. Coach zajmujący podobne stanowisko buduje zaangażowanie pracowników, które oddziałuje na całokształt funkcjonowania organizacji i jej wyniki finansowe.

Coaching w zarządzaniu projektami - dla większej efektywności i lepszego samopoczucia pracowników

Coaching w zarządzaniu czasem

Nie każdy pracownik potrafi zarządzać sobą w czasie. Tego typu umiejętność wiąże się to nie tylko z organizacją obowiązków, ale także wyważonymi relacjami między pracownikami. Odpowiednia komunikacja w zespole ułatwia sprawny przepływ informacji, pomaga w rozdysponowaniu zadań oraz ułatwia ewentualne modyfikacje w zakresie organizacji pracy. Dzięki temu firma działa lepiej na poziomie i całościowej struktury, i pojedynczego pracownika. Zatrudniony, który wie, co ma zrobić, ma dostępne ku temu informacje i narzędzia oraz ma świadomość, do kogo i kiedy może zwrócić się o pomoc, pracuje znacznie efektywniej. W kwestii zarządzania czasem istotna jest również automotywacja - pracy bowiem, jak powszechnie wiadomo i przedsiębiorcom, i ich podwładnym, jest zawsze za dużo. Coaching sprzyja utrzymywaniu stałego tempa pracy oraz ułatwia konsekwentne działanie.

Coaching w zarządzaniu zmianą

Dzięki wejściu menadżera w rolę coacha w przedsiębiorstwie można budować coraz lepsze zaangażowanie pracowników w długim okresie. Zatrudnieni są motywowani przez coachów do podejmowania odważnych, własnych decyzji i brania za nie pełnej odpowiedzialności. Są bardziej kreatywni i łatwiej rozwiązują pojawiające się problemy. Nie czują się pomijani w pracy, wiedząc, że ich działanie jest ważne dla całej organizacji. Wszystko to sprawia, że w przedsiębiorstwie łatwiej jest wdrażać kolejne zmiany - pracownicy zdają sobie sprawę z konieczności rozwoju firmy (nawet kosztem chwilowych niedogodności), a dodatkowo często sami są inicjatorami rozmaitych pomysłów i rozwiązań usprawniających pracę.

Co daje przedsiębiorstwu coachingowy styl zarządzania?

Coachingowy styl zarządzania umożliwia sprostanie wyzwaniom, jakie przed przedsiębiorcami stawia XXI wiek. Pozwala podnieść moralne pracownicze, a tym samym zarządzać nie grupą ludzi posłusznie wykonujących swoje zadania, lecz zmotywowanym i realizującym cele biznesowe zespołem. Dodatkowo metody coachingowe sprzyjają zdrowym relacjom międzyludzkim - ich założeniem jest bowiem nie rywalizacja, a wspólne pokonywanie przeszkód i dążenie do jasno określonych celów - pozytywnych zmian.

Coaching w zarządzaniu, czyli kierowanie zasobami ludzkimi na miarę XXI wieku
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów