Cechy dobrego menedżera. Jak być skutecznym przywódcą zespołu?

jaka jest rola i zadania menedżera

Wiele osób uważa, że liderem trzeba się urodzić, aby potrafić skutecznie zarządzać zespołem. Prawdą jest, że pewne cechy, takie jak asertywność, kreatywność czy duża samodzielność ułatwiają wykonywanie obowiązków na stanowisku menedżera. Według badań wielu pracowników odchodzi z firmy, nie ze względu na wysokość pensji czy sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale z powodu złych relacji z przełożonym. Dlatego niezwykle ważne jest, aby na tym stanowisku zatrudniać osoby kompetentne, z odpowiednimi cechami oraz dążące do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji. Jaki powinien być dobry manager? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.  

 

Spis treści:

Kim jest manager?

Na czym polega praca menedżera?

Kluczowe kompetencje managera

Style kierowania zespołem

Siedem przykazań managera, czyli jak być dobrym managerem?

Menedżer a kierownik - jaka jest różnica?

Cechy dobrego menedżera

Jak zostać menedżerem?

Kim jest manager?

Manager to osoba zatrudniona w firmie lub innej organizacji, której celem jest realizowanie powierzonych zadań poprzez odpowiednie planowanie i zarządzanie zespołem. Pełni rolę lidera w określonym dziale lub grupie pracowników. Na jego barkach spoczywa kontrolowanie pracy swojego teamu, tak aby wszystko udało się zrealizować zgodnie z założonym harmonogramem i terminem oddania projektu. Osoba na tym stanowisku powinna posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności i cechy osobowości. 

Na czym polega praca menedżera?

Zakres obowiązków managera w każdej firmie może być inny. Duże znaczenie ma tutaj wielkość przedsiębiorstwa, ilość zatrudnionych pracowników i to, czym zajmuje się dany dział. Jest to stanowisko, na którym spoczywa duża odpowiedzialność, dlatego osoba je zajmująca musi posiadać wysokie kompetencje. Zadania związane są w dużej mierze z zarządzaniem pracą podległego mu zespołu. Do typowych obowiązków menedżera w wielu firmach należy: 

 • przydzielanie pracy poszczególnym pracownikom, 
 • motywowanie i wspieranie teamu, 
 • kontrolowanie postępów prac w projekcie, 
 • rozwiązywanie konfliktów pracowniczych, 
 • informowanie zespołu o działaniach w firmie, 
 • wdrażanie systemu ocen pracowniczych, 
 • reprezentowanie firmy na zewnątrz,
 • zatrudnianie i szkolenie nowych pracowników,
 • opracowywanie i wdrażanie strategii biznesowych.

Dobry manager to osoba, która nie patrzy tylko na wyniki, ale bierze także pod uwagę ludzi, z którymi pracuje. Potrafi zadbać o dobrą atmosferę w teamie, co przekłada się na efektywność pracy.

 

Szkolenia otwarte z zarządzania

Szkolenia otwarte z zarządzania

 

Kluczowe kompetencje managera

W teorii zarządzania wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje umiejętności managerskich. Są to:

 • umiejętności techniczne – zbiór tych wszystkich kompetencji, które nabywane są w trakcie pracy zawodowej oraz różnego rodzaju szkoleń;
 • umiejętności społeczne - poznawcze i afektywno-motywacyjne procesy leżące u podstaw generowania zachowań społecznych. Wyróżnia się w tym kontekście społeczną wiedzę deklaratywną, a także procesy afektywne (motywacyjne), które nadają kierunek i wyznaczają poziom zaangażowania się w określone działanie;
 • umiejętności koncepcyjne – te z kolei są potrzebne wszystkim do skutecznego kierowania zespołem.

 

Jednak jak wynika z nowych koncepcji, współczesnym menedżerom potrzebny jest znacznie szerszy krąg posiadanych umiejętności. Według T. Batley'a mogą one obejmować między innymi takie czynności, jak:

Kierowanie czasem pracy 

Jedną z kluczowych umiejętności menedżera powinno być niewątpliwie umiejętne zarządzanie i operowanie czasem poświęconym na pracę, jak i tym, który przeznaczony jest na wypoczynek. Odpowiednie planowanie kolejnych zadań jest niezbędną umiejętnością liderów. Dlaczego warto rozplanować swoje zadania? W czym to pomaga? Z pewnością może nam zapewnić większe ukierunkowanie na konkretne sprawy. Poprawi efektywność i skuteczność działania. Gdy planujemy poszczególne zajęcia w określonym czasie z wyprzedzeniem na kolejne dni lub tygodnie, to takie działanie porządkuje nam dzień, wprowadza ład w pracę naszą i podwładnych. Gdy wiemy, na czym mamy się skupić, łatwiej przydzielić odpowiednie obowiązki pracownikom i dotrzymać terminów. 

Organizacja pracy własnej managera

Większość osób jednak kojarzy skuteczne zarządzanie czasem jako umiejętność zakładającą głównie planowanie wyznaczonych zadań z większą lub mniejszą dokładnością. Jednak równie ważnym elementem jest odpowiednie zorganizowanie przestrzeni pracy. Dlaczego? Obowiązki zawodowe, niezależnie od ich poziomu zaplanowania, nie mogą być komfortowo i optymalnie wykonywane, jeśli środowisko, w którym pracujemy lub w którym odpoczywamy, nie jest odpowiednio przygotowane. Nawet gdy nasz harmonogram jest dobrze ułożony, ale przestrzeń w biurze lub w domu nie jest zorganizowana we właściwy sposób, nie będziemy mogli dobrze organizować swojej pracy, bo nie da się być wydajnym w chaosie. 

Efektywne delegowanie zadań przez managera

Lider zespołu musi potrafić odpowiednio delegować obowiązki. Nie tylko pozwala to odciążyć z nadmiaru zadań, ale również buduje zaufanie w zespole i pomaga w rozwoju zawodowym. Menedżerom pomaga dowiedzieć się, kto najlepiej nadaje się do wykonywania konkretnych projektów i może go zastąpić w razie sytuacji losowej. Delegowanie zadań to także element rozwoju nowych umiejętności wśród pracowników i przygotowania ich do większej odpowiedzialności w przyszłości. 

Motywowanie siebie i podwładnych 

Jako manager możesz stworzyć środowisko, które motywuje pracowników i zwiększa ich poziom satysfakcji. Podejmując kroki, takie jak zapewnienie im możliwości rozwijania wiedzy i umiejętności, nagradzanie za efektywność oraz przekazywanie im wszystkich informacji potrzebnych do efektywnego wykonywania pracy, sprawisz, że pracownicy będą skupieni na swoich zadaniach i zadowoleni z pracy. 

Ustalanie celów i standardów 

Kolejną rzeczą jest odpowiednie zdefiniowanie swoich celów oraz zespołu lub jego poszczególnych członków. Kiedy pracownicy rozumieją, w jaki sposób ich indywidualna rola i obowiązki przyczyniają się do szerszego obrazu, często są bardziej skoncentrowani i zmotywowani do osiągania wyników, które skutkują sukcesem zarówno dla firmy, jak i dla nich samych. Konsekwentne komunikowanie strategicznych założeń biznesowych, może pomóc utrzymać zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę

Style kierowania zespołem

Oprócz posiadania odpowiednich kwalifikacji i umiejętności ważny jest również styl zarządzania zespołem. Ma to ogromny wpływ na jakość pracy jednostki jako części większej grupy. Zależnie od przyjętego modelu sprawowania kierownictwa, poprzez delegowanie zadań po rozliczanie podwładnych z jakości wykonanej pracy, zależy de facto atmosfera i całość elementów wpływających na motywację pracowników.

W literaturze wyodrębniono trzy podstawowe typy zachowań kierowniczych:

Kierownik autokrata

Kierownik autokrata znany jest przede wszystkim ze stosowania wyraźnego podziału na hierarchię w zajmowanych stanowiskach, czyli podział na kierujących i kierowanych. Charakteryzuje się bezdyskusyjnym podejmowaniem decyzji i oczekiwaniem, że każdy podporządkuje się jego woli. Stosuje bezwzględne rozliczanie z wykonania powierzonych zadań w terminach. Takie podejście do kwestii zarządzania ma swoje minusy – izoluje ambitniejszych pracowników, wiążąc im ręce, gdyż nie są dopuszczani do głosu w sprawie podejmowanych decyzji. Wprowadza apatyczny nastrój, w którym nikt nie czuje się zmotywowany do pracy, zatem twórczy potencjał zostaje marnotrawiony.

Kierownik demokrata

Kierownik demokrata jest przeciwieństwem autokraty. Dopuszcza do głosu współpracowników, pokazuje że zależy mu na tym, aby każdy miał swoją opinię na dany temat. Ponadto bierze pod uwagę najlepsze pomysły swoich podwładnych. Dzięki temu osoby pracujące wspólnie nad projektem, mają poczucie ważności i spełnienia zawodowego. Mogą również w pełni zaprezentować swoje umiejętności i sprawdzić w praktyce własne pomysły.

Kierownik liberał

Manager liberał jest kierownikiem pasywnym, unikającym interwencji w pracę swoich podwładnych. Daje członkom zespołu pełną swobodę, a na wszelkie pytania kierowane do niego, przeważnie odpowiada zgodnie z oczekiwaniami pytającego. Ponadto nie posiada własnej koncepcji dotyczącej danej części pracy konkretnych osób w ogólnym charakterze zadania. Wykazuje brak zainteresowania sprawowanymi funkcjami kierowniczymi, poza ogólną troską o wykonanie zadań. Stąd wniosek, że nie jest to typ kierownika specjalnie pobudzający członków zespołu do wzmożonej i twórczej pracy.

Po tych trzech modelach sprawowania funkcji kierowniczej widać, jak dalece różne mogą być typy managerów. Który jest najlepszy? Pewnie nie ma na to odpowiedzi ze względu na właściwości konkretnego projektu, typy charakterów ludzi wchodzących w skład samego zespołu i wielu innych czynników. Niezaprzeczalne jest jednak to, że lider powinien posiadać wystarczające umiejętności motywujące ludzi, organizujące pracę w jak najbardziej adekwatny do różnych czynników sposób i być człowiekiem, z którym chce się wspólnie pracować.

Siedem przykazań managera, czyli jak być dobrym managerem? 

Człowiek, to taka istota, której ciągle mało. Pierwszą pracę zmieniamy zazwyczaj nie dlatego, że nam się nie podoba, a z powodu niewspółmiernych do naszych oczekiwań zarobków, czy też samego stanowiska. Nasza satysfakcja nie wynika jedynie z ilości pieniędzy, jaką zarabiamy, a raczej z przekonania, że właśnie udało nam się osiągnąć sukces zawodowy. Czym jest to niedookreślone do końca pojęcie szczęścia? Składa się nań przede wszystkim nasze samopoczucie i przekonanie, że udało nam się dojść do miejsca, w którym doceniane są nasze umiejętności, a my sami mamy świadomość dokonania czegoś dużego. Co należy zrobić, aby znaleźć się w gronie szczęśliwców, którzy mogą śmiało stwierdzić, że osiągnęli sukces na stanowisku menedżera? Aby stać się dobrym liderem, warto kierować się poniższymi radami. 

 1. Wyznaczaj sobie cele. Wydaje się to dość logiczne, ale nie zawsze takie jest. Wiele ludzi żyje po prostu z dnia na dzień, licząc jedynie na przetrwanie kolejnego dnia w pracy. Nie mając celu, do którego dąży, zabiera sobie szansę na polepszenie bytu i pracy. Na początek wystarczy stawiać sobie proste zadania, jak na przykład: wyjdę z domu 15 minut wcześniej, aby mieć pewność, że nie spóźnię się do pracy. Z czasem ośmielimy się i nasze oczekiwania wobec siebie samych wzrosną, dając nam możliwość rozwoju.
 2. Pracuj dla siebie, a nie po to, żeby udowodnić coś innym. Zbyt dużo czasu tracimy zazwyczaj na próby przypodobania się otaczającym nas osobom, działamy tak, aby spełnić oczekiwania innych ludzi, nie bacząc na potrzeby własne. Po co się rozdrabniać, ta nasza niczym nieuzasadniona potrzeba bycia akceptowanym przez wszystkich, stanowi barierę na drodze do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Po prostu zajmijmy się swoimi obowiązkami, ponieważ nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą nas cenić, czy aprobować. Nie bez kozery wielu z nas spotkało się ze stwierdzeniem: “Jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził”.
 3. Nie bój się czasem zaryzykować. Zachowawcze działania, może i są bezpieczne, ale nie pozwolą nam na bycie prawdziwym managerem z krwi i kości. Pamiętajmy również, że w trakcie naszej kariery, nie unikniemy błędów, które są nierozerwalnie związane z podejmowaniem mniej bezpiecznych decyzji, ale na tym właśnie polega rozwój. Należy zdać sobie sprawę, że nie wszystko w naszym życiu potoczy się, tak jakbyśmy sobie tego życzyli, a więc czemu nie zaryzykować?
 4. Stawiaj sobie konkretne cele, które pragniesz osiągnąć. Jedynie wyznaczając sobie możliwe do realizacji cele, będziemy w stanie sukcesywnie osiągać coraz więcej. Przybliży nas to do finalnego sukcesu. Warto także przy tym rozważać różne alternatywy swoich działań.
 5. Nie kopiuj pomysłów innych osób. Oczywiście możemy czerpać z doświadczeń specjalistów z branży, ale pamiętajmy, że stanowią one jedynie inspirację dla naszych nowatorskich przedsięwzięć. Co więcej, satysfakcja będzie dużo większa, jeśli uda się znaleźć jakąś niszę na rynku, bądź innowacyjnie rozwiążemy problematyczną sytuację.
 6. Zachowaj zdrowy dystans względem swojej pracy. Działając właśnie w taki sposób, będziemy w stanie obiektywnie ocenić sytuację, w jakiej się znajdziemy, czy też zauważyć błędy, jeśli takowe popełnimy. Jednodniowy odpoczynek od codziennych zajęć, może być też świetną metodą na odświeżenie umysłu i pretekstem do nabrania nowych sił do działania.
 7. Rozwijaj się i wprowadzaj w życie swoje pomysły. Niezależnie czy pracujemy na swój rachunek, czy jesteśmy zatrudnieni w firmie, bądźmy kreatywni. Tylko wówczas zyskamy poczucie, iż rzeczywiście coś od nas zależy, a co więcej mamy możliwość samoistnie motywować się do podejmowania kolejnych działań.

Tak naprawdę nawet jeśli nie mamy aspiracji, aby osiągnąć spektakularny sukces, bądź żyjemy w przeświadczeniu, że bycie managerem to nie nasza przyszłość, warto wprowadzić powyższe rady w życie. Pomogą one w budowaniu kariery zawodowej na każdym stanowisku. Możemy mieć pewność, że polepszy się nasze spojrzenie na nas samych, jak również zyskamy uwagę, czy też szacunek współtowarzyszy naszej drogi zawodowej. 

Menedżer a kierownik - jaka jest różnica?

Stanowiska kierownicze i managerskie wiążą się z prestiżem i większymi zarobkami, dlatego wiele osób chciałoby zajmować je w firmie. Dla właścicieli przedsiębiorstw manager i kierownik to często ten sam zawód, z tym że nazwa angielska lepiej brzmi. Jednak przyglądając się bliżej specyfice obu tych stanowisk, można dostrzec pewne różnice. W wielu firmach pozycja menedżera odnosi się do całości zarządzania konkretnym działem np. zaopatrzeniem, finansami czy kadrami. Wiąże się to z dużą odpowiedzialnością i koniecznością bycia kreatywnym w wielu projektach i podejmowania inicjatyw. Zakres obowiązków kierownika jest zwykle znacznie węższy i podlega mu mniejsza ilość pracowników. Stanowi organ sprawujący nadzór nad wykonywaniem zadań i postępem prac oraz planuje zadania innym. Wynika z tego, że w strukturze firmy plasuje się niżej od managera.

Cechy dobrego menedżera

Nie każdy nadaje się do pełnienia funkcji lidera czy kierownika zespołu. Osoby na tym stanowisku powinny posiadać odpowiednie cechy. Umiejętność słuchania, a nie słyszenia i komunikowania się, a nie wydawania rozkazów, to coś, co każdy pracownik uznałby za cenne w liderze. Oto niektóre z najlepszych umiejętności, dzięki którym kierownicy i managerowie odnoszą sukcesy w swojej karierze: 

 • budowanie kultury pracy i wzajemnego zaufania; 
 • koncentracja na mocnych stronach pracowników; 
 • duża asertywność, ale przy tym także empatyczność;
 • dobre radzenie sobie ze stresem i presją czasu; 
 • efektywne zarządzanie swoim czasem;
 • odwaga w podejmowaniu trudnych decyzji; 
 • jasna komunikacja celów i oczekiwań. 

Jak zostać menedżerem?

Stanowisko managera wiąże się z dużą samodzielnością i odpowiedzialnością. Zarządzanie ludźmi, praca pod presją oraz podejmowanie kluczowych decyzji dla rozwoju działalności przedsiębiorstwa, wymagają pewnych umiejętności i cech osobowości. Aby dostać taką pracę, trzeba mieć przede wszystkim odpowiednie kwalifikacje. Obecnie ukończenie studiów wyższych na kierunku zarządzania nie jest koniecznością, pracodawcy coraz częściej szukają osób z wykształceniem odpowiadającym tematyce danego działu. Konieczna jest wiedza i nieustanne doskonalenie swoich umiejętności, poprzez 

uczestnictwo w różnego rodzaju kursach. W AVENHANSEN prowadzimy szkolenia otwarte i szkolenia zamknięte z zarządzania. Stać się dobrym liderem pomogą warsztaty z nowoczesnych technik zarządzania zespołem czy trening przywództwa i budowania zespołu wysokiej wydajności. Osoby, które dopiero awansowały na stanowisko kierownicze mogą skorzystać ze szkolenia MŁODY MENEDŻER - motywowanie zespołu do realizacji stawianych celów biznesowych.

Praca z grupą ludzi może powodować nieporozumienia, dobry manager powinien potrafić rozwiązać napięte sytuacje wśród pracowników. Szkolenie z zarządzania konfliktem w zespole będzie pomocne w takich sytuacjach. Polecamy także kurs rozwijanie kompetencji pracowników poprzez coaching i delegowanie zadań oraz szkolenie z rozmów oceniających i trudnych z pracownikami

 

Sprawdź ofertę naszych szkoleń biznesowych

Otwarte szkolenia z komunikacji i negocjacji

 

Przeczytaj na naszym blogu również: 

Cechy dobrego menedżera. Jak być skutecznym przywódcą zespołu?
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów