Bez słuchania nie ma komunikacji

Każdy z nas porozumiewa się w pewien sposób z innymi ludźmi, ale czy robimy to efektywnie? Umiejętność komunikacji nie jest właściwa wyłącznie dla istot ludzkich. Zwierzęta świetnie sobie z tym radzą, choć ich komunikacja jest bardzo prymitywna. Jak zatem człowiek powinien wchodzić w interakcje społeczne i porozumiewać się w życiu prywatnym i zawodowym, aby jego intencje zostały właściwie zrozumiane?

 

Relacje międzyludzkie oparte na komunikacji

 

Komunikacja interpersonalna pozwala na wchodzenie w pewne bliższe lub dalsze relacje z innymi ludźmi. Z pozoru proces ten obejmuje nadawcę, odbiorcę oraz przekazywany pomiędzy nimi komunikat. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że nie zawsze nadawca zostanie właściwie zrozumiany, a wysłany komunikat niekoniecznie trafi do słuchacza. Ma to związek z istnieniem szumu informacyjnego wokół nas i z brakiem umiejętności aktywnego słuchania.

 

Potrafisz słuchać? Będziesz dobry w komunikacji interpersonalnej. Trzeba chcieć usłyszeć i zrozumieć rozmówcę, aby zaistniał efektywny proces porozumiewania się. Komunikacja będzie skuteczna, jeśli komunikat zostanie odczytany zgodnie z intencją nadawcy.

 

Kluczowe aktywne słuchanie

 

Mogłoby wydawać się, że słuchanie jest procesem biernym, ale wcale tak nie jest. Tylko wtedy, gdy aktywnie słuchamy rozmówców, będziemy mogli ich zrozumieć. Staniemy się zaangażowanymi w proces komunikacji uczestnikami, którzy będą mogli zadawać trafne pytania i uzyskiwać na nie pożądane odpowiedzi.

 

Umiejętne zadawanie pytań otwartych i zamkniętych to również ważny element procesu komunikacji międzyludzkiej. Bez nich nadawca komunikatu będzie prowadził jedynie monolog i nie będzie wchodził w interakcje ze słuchaczami. Za pośrednictwem pytań można wprowadzić rozmówcę na wątki, które nas najbardziej interesują.

 

To, że aktywnie słuchamy rozmówcy potwierdzamy kontaktem wzrokowym i potakiwaniem. Kiedy mówimy i patrzymy na odbiorcę podkreślamy wagę naszego komunikatu i sprawiamy, że staje się on istotny.

 

W prowadzeniu biznesu w dowolnej branży działalności gospodarczej przydatne, albo wręcz niezbędne okazują się umiejętności efektywnego komunikowania się. Bez nich nie ma możliwości dobrego zarządzania firmą. W zakresie komunikacji interpersonalnej trzeba wykorzystywać osobisty potencjał rozmówców. Można się tego nauczyć podczas profesjonalnych szkoleń z zakresu efektywnej komunikacji z elementami inteligencji emocjonalnej.

 

 

Zapraszamy na szkolenie:

Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej

Aleksandra Bilińska

Masz pytania? Porozmawiaj Manager ds. Organizacji Szkoleń
515 212 448 abilinska@avenhansen.pl Zadaj pytanie

Podobne artykuły

Bez słuchania nie ma komunikacji
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów