Jak badać i zwiększyć efektywność pracowników? Co wpływa na ich zaangażowanie?

W jaki sposób badać zaangażowanie pracownikówPracownicy to bez wątpienia trzon firmy i główny czynnik napędzający postęp w obrębie przedsiębiorstwa. To od jakości pracy wykonywanej przez nich zależy, jak organizacja będzie postrzegana na rynku. W dobie tak dużej konkurencji liczy się przede wszystkim dobre zrozumienie potrzeb personelu, odpowiednie porozumiewanie się z pracownikami, czy też uważne interpretowanie sygnałów niezadowolenia. Niestety wiele przedsiębiorstw nadal uważa zbieranie opinii od zespołów za wymóg, a nie strategiczny zabieg, który ma na celu poprawienie jakości funkcjonowania firmy. Dowiedz się, jakie korzyści może przynieść badanie czynników wspierających zaangażowanie pracowników.

 

Spis treści:

Dlaczego badanie czynników wspierających zaangażowanie pracowników jest ważne?

Co wpływa na poziom zaangażowania pracowników?

Jak badać opinie pracowników?

Jak badać efektywność pracowników i zaangażowanie?

Zaangażowanie pracowników i wsparcie firmy - dwa elementy niezbędne dla sukcesu

Dlaczego badanie czynników wspierających zaangażowanie pracowników jest ważne?

Przedsiębiorstwo, aby móc realizować swoje cele i osiągać dobre wyniki finansowe, musi koncentrować się na najważniejszych czynnikach, prowadzących do sukcesu. Niezaprzeczalnie należy do nich dbanie o zadowolenie klientów. Niezbędnym jednak warunkiem, aby to osiągnąć, jest zapewnienie satysfakcji u swoich pracowników. Do jej osiągnięcia konieczne jest określenie potrzeb pracowników oraz stopnia ich zaspokojenia. 

Badanie czynników wpływających na zaangażowanie pracowników, pozwala zidentyfikować obszary, w których firma może się jeszcze rozwijać, aby zwiększyć poziom efektywności pracowników. Dzięki temu organizacja będzie podejmować bardziej ukierunkowane działania, takie jak szkolenia, programy rozwojowe, systemy motywacyjne. 

Co wpływa na poziom zaangażowania pracowników?

Wiele czynników wpływa na to, jak mocno pracownicy angażują się w swoją pracę:

 • Przywódcy powinni inspirować i motywować pracowników do osiągania celów organizacji, a także zapewniać im wsparcie i narzędzia potrzebne do wykonywania obowiązków. 
 • Kultura organizacyjna musi promować wartości, takie jak zaangażowanie, odpowiedzialność i innowacyjność, aby zachęcić pracowników do wnoszenia wkładu w rozwój firmy.
 • Dobre relacje między pracownikami i ich przełożonymi oraz między samymi pracownikami. 
 • Otwarta i przyjazna atmosfera pracy, zachęcając pracowników do dzielenia się swoimi pomysłami i opiniami, co przekłada się na większe zaangażowanie w ich pracę. 
 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego np. poprzez udział w szkoleniach otwartychszkoleniach zamkniętych lub wygodnych szkoleniach online organizowanych przez AVENHANSEN, jest kluczowa dla utrzymania efektywności i zadowolenia z pracy na wysokim poziomie. 

Jak badać opinie pracowników?

Badanie, jakie należy przeprowadzić przy całościowym sondowaniu opinii pracowników, powinno być odpowiednio przygotowane. Oznacza to dokładne dostosowanie metod badawczych do konkretnego zespołu, realizacji przedsięwzięcia w oparciu o zebrane materiały. Ważnym elementem jest stworzenie kwestionariuszy w taki sposób, aby kierownicy i menedżerowie otrzymali istotne z ich punktu widzenia informacje. Podczas fazy przygotowawczej szczególnie istotne jest dokładne zrozumienie i zdefiniowanie celów badania oraz jego pożądanych efektów, aby w wyniku procesu diagnostycznego zostały zebrane przydatne i możliwe do wykorzystania dane.

Niemniej jednak, bez względu na postawiony cel, jaki ma dać badanie opinii pracowników, jest ono zawsze narzędziem dwustronnej komunikacji w organizacji:

 • Badania takie pozwalają uzyskać od pracowników informację zwrotną na temat ważnych dla firmy kwestii czy też naświetlić te czynniki, które wpływają na efektywność. 
 • Zebrane dane będą mogły być podstawą do planowania i podejmowania działań, zmierzających do usprawnienia organizacji i zachodzących w niej procesów.

Etapy badania satysfakcji pracowników

Można uprościć cały system przeprowadzania badań do kilku punktów, ukazujących poszczególne etapy:

 1. Przygotowanie odpowiedniego badania jakościowego.
 2. Przygotowanie unikatowego kwestionariusza z zestawem interesujących kierownictwo zagadnień do badania ilościowego.
 3. Początek badania, czyli przeprowadzenie badań kwestionariuszowych oraz zebranie wypełnionych ankiet.
 4. Przeprowadzenie analizy wyników.
 5. Przygotowanie raportu z wizualizacją i opisem wyników oraz z podstawowymi rekomendacjami zarządczymi.
 6. Przygotowanie prezentacji dla zarządu organizacji oraz pracowników a następnie - praca nad wnioskami.

Jak badać efektywność pracowników i ich zaangażowanie?

Istnieje wiele sposobów na badanie efektywności pracowników i zaangażowania w wykonywaną pracę. Poniżej przedstawiam kilka popularnych metod:

 • Ocena roczna lub półroczna - pracodawca przeprowadza ocenę pracownika pod kątem jego efektywności i zaangażowania w określonym czasie. Pracownik otrzymuje informacje o swojej pracy i ewentualne wskazówki, jak podnieść kompetencje. Liderzy, którzy nie czują się pewnie w trudnych rozmowach oceniających, mogą poznać techniki i schematy na szkoleniu z rozmów oceniających i trudnych rozmów z pracownikami
 • Ankiety i badania satysfakcji pracowników - pracodawca przeprowadza badania, które pozwalają poznać opinie pracowników na temat swojej pracy, warunków zatrudnienia, relacji z przełożonymi i współpracownikami oraz ich ogólnego zadowolenia z pracy. Wyniki badań pozwalają na wprowadzenie zmian w firmie, które zwiększą zaangażowanie pracowników.
 • Rozmowy indywidualne - pracodawca przeprowadza regularne rozmowy z pracownikami, w których omawia ich osiągnięcia, cele i problemy. Taka forma rozmowy pozwala na lepsze poznanie pracownika i jego potrzeb oraz na wskazanie mu konkretnych działań, które poprawią jego efektywność i zaangażowanie w pracy.
 • Monitoring zachowań pracowników - za pomocą specjalistycznego oprogramowania można monitorować, jak pracownicy wykorzystują swoje czasu w pracy, czy korzystają z dostępnych im narzędzi, czy też są skłonni do marnowania czasu na inne czynności, niezwiązane z pracą. Taka metoda pozwala na szybkie reagowanie na problemy związane z wydajnością i zaangażowaniem pracowników.

Warto jednak pamiętać, że każda z tych metod ma swoje wady i zalety, dlatego najlepiej jest stosować je w połączeniu z innymi sposobami i dostosowywać je do specyfiki firmy i branży. Dzięki udziałowi w kursie komunikacja lidera z pracownikami - motywowanie, korekta zachowań, udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej, liderzy nauczą się nowych technik i podejścia, co pozwoli im lepiej realizować zadania i radzić sobie z wyzwaniami i trudnościami prowadzenia zespołu.

Zaangażowanie pracowników i wsparcie firmy - dwa elementy niezbędne dla sukcesu 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Hay Group, pracownicy dzielą się na cztery kategorie, różniące się między sobą poziomem zaangażowania w życie firmy, aktywnością i ogólnym zadowoleniem.

 • Typ 1: Pracownicy o wysokim poziomie zaangażowania, deklarujący odczuwanie wsparcia ze strony organizacji. W momencie gdy oba wspomniane czynniki istnieją równolegle i uzupełniają się, jest wysoce prawdopodobne, że firma posiadająca zespół złożony z tak zmotywowanych ludzi osiągnie sukces.
 • Typ 2: Pracownicy, u których widać brak specjalnego zaangażowania z jednoczesnym problemem, że sama organizacja nie wspiera ich w ich pracy. Efekty pracy takich osób są łatwe do przewidzenia i nie przekładają się na sukces firmy,
 • Typ 3: Pracownicy, u których można spostrzec wysoki poziom entuzjazmu oraz duże zaangażowanie w proces pracy. Problemem jest to, że same organizacje nie wspierają ich w realizacji celów biznesowych. Czynnikiem spowalniającym mogą tu być role, które ograniczają pracowników lub też do nich nie pasują.
 • Typ 4: Pracownicy, którzy nie są zaangażowani w cele organizacji, mimo że ich role są odpowiednio dopasowane oraz środowisko pracy wspiera ich w osiąganiu sukcesu. Również w tym przypadku efekty pracy nie są zadowalające dla organizacji.

 

Rozwiń umiejętności zarządzania personelem i wspierania zaangażowania pracowników

Sprawdź szkolenia otwarte z zarządzania i HR

 

Przeczytaj na naszym blogu również:

Jak badać i zwiększyć efektywność pracowników? Co wpływa na ich zaangażowanie?
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów