Badanie czynników wspierających zaangażowanie i efektywność pracowników

Pracownicy to bez wątpienia trzon firmy i główny czynnik napędzający postęp w obrębie przedsiębiorstwa. To od jakości pracy wykonywanej przez nich zależy, jak będziemy postrzegani na rynku – stanowią zarówno wizytówkę jak i siłę napędzającą. W czasach, gdy ciężko jest przetrwać w obrębie dużej konkurencji, liczy się przede wszystkim dobre zrozumienie potrzeb pracowników, odpowiednie porozumiewanie się z nimi czy też uważne interpretowanie sygnałów zwrotnych. Niestety, wiele firm nadal uważa sondowanie opinii pracowników jako wymóg aniżeli jako strategiczny zabieg mający na celu poprawienie jakości funkcjonowania firmy jako całości. A przecież to właśnie w czasach spowolnienia gospodarczego lub też nagłych zmian zaangażowani pracownicy znacznie zwiększają szanse organizacji wyjścia z kryzysu obronną ręką. Owe zaangażowanie można zdobyć poprzez nieustający kontakt ze swoimi pracownikami, podczas gdy ignorowanie sygnałów dochodzących od personelu może skończyć się zwolnieniami, przeniesieniami lub problemami z dalszym istnieniem firmy.

 

SZKOLENIE »


Przedsiębiorstwo aby móc realizować swoje cele i osiągać dobre wyniki finansowe musi koncentrować się na najważniejszych czynnikach prowadzących do sukcesu. Niezaprzeczalnie należy do nich dbanie o zadowolenie klientów. Niezbędnym jednak warunkiem, aby to osiągnąć jest zapewnienie satysfakcji u swoich pracowników. Do jej osiągnięcia konieczne jest określenie potrzeb pracowników oraz stopnia ich zaspokojenia. Współzależność obu tych czynników, czyli satysfakcji klientów oraz pracowników, określa najlepsze możliwe postępowanie kierowników firmy. Czynnikiem spajającym te elementy jest silna i elastyczna kultura organizacji.


Badanie jakie należy przeprowadzić przy całościowym sondowaniu opinii pracowników powinno być odpowiednio przygotowane. Oznacza to dokładne dostosowanie metod badawczych do konkretnego zespołu, realizacji przedsięwzięcia w oparciu o przygotowane materiały. Niezbędne jest bowiem przygotowanie np. takich kwestionariuszy, aby dawały istotne, z punktu widzenia kierowników i menadżerów, informacje. Podczas fazy przygotowawczej szczególnie istotne jest dokładne zrozumienie i zdefiniowanie celów badania oraz jego pożądanych efektów, aby w wyniku procesu diagnostycznego zostały zebrane przydatne i możliwe do wykorzystania dane.


Niemniej jednak, bez względu na postawiony cel jaki ma dać badanie opinii pracowników, jest ono zawsze narzędziem dwustronnej komunikacji w organizacji. Badania takie pozwalają uzyskać od pracowników informację zwrotną na temat ważnych dla firmy kwestii czy też naświetlić te czynniki, które wpływają na efektywność w wykonywaniu pracy w długim okresie. Dążenie do spójności w uzyskanych wynikach, uzyskane dzięki ujednoliceniu metody badawczej, promuje odpowiednie oczekiwania pracowników oraz także wpływa na zebranie danych, które będą mogły być podstawą do planowania i podejmowania działań zmierzających do usprawnienia organizacji i zachodzących w niej procesów. Można uprościć cały system przeprowadzania badań do kilku punktów, ukazujących poszczególne etapy.

 

  1. Przygotowanie odpowiedniego badania i badania jakościowego.
  2. Przygotowanie unikatowego kwestionariusza z zestawem interesujących kierownictwo zagadnień do badania ilościowego.
  3. Początek badania, czyli przeprowadzenie badań kwestionariuszowych oraz zebranie wypełnionych ankiet.
  4. Przeprowadzenie analizy wyników.
  5. Przygotowanie raportu z wizualizacją i opisem wyników oraz z podstawowymi rekomendacjami zarządczymi.
  6. Przygotowanie prezentacji dla zarządu organizacji oraz pracowników a następnie - praca nad wnioskami.

 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Hay Group, pracownicy dzielą się na cztery kategorie, różniące się między sobą poziomem zaangażowania w życie firmy, aktywnością i ogólnym zadowoleniem.


pracownicy, których postawa charakteryzuje się wysokim poziomem zaangażowania i deklarują odczuwanie wsparcia ze strony organizacji. W momencie gdy oba wspomniane czynniki istnieją równolegle i uzupełniają się, jest wysoce prawdopodobne, że firma posiadająca zespół złożony z tak zmotywowanych ludzi osiągnie sukces.


pracownicy, u których widać brak specjalnego zaangażowania z jednoczesnym problemem, że sama organizacja nie wspiera ich w ich pracy. Efekty pracy takich osób są łatwe do przewidzenia i nie przekładają się na sukces organizacji,


pracownicy, u których można spostrzec wysoki poziom entuzjazmu oraz duże zaangażowanie w proces pracy. Problemem jest to, że same organizacje nie wspierają ich w realizacji celów biznesowych. Czynnikiem spowalniającym mogą tu być role, które ograniczają pracowników lub też do nich nie pasują.


pracownicy, którzy nie są zaangażowani w cele organizacji, mimo że ich role są odpowiednio dopasowane oraz środowisko pracy wspiera ich w osiąganiu sukcesu. Również w tym przypadku efekty pracy nie są zadowalające dla organizacji.


 Dzięki przeprowadzaniu badań badających zaangażowanie pracowników i ich satysfakcję z roli, jaką pełnią w przedsiębiorstwie, możliwe jest przeprowadzanie skutecznych działań w obrębie gdzie dostrzec można najpoważniejsze problemy. Zaangażowani pracownicy bez wsparcia ze strony kierownictwa są równie mało efektywni i usatysfakcjonowani, jak pracownicy nie zaangażowani w życie firmy. Natomiast dzięki odpowiedniej interpretacji wyników badania, stworzony plan działań ma większą szansę na spowodowanie trwałej zmiany w funkcjonowaniu organizacji.
 

 

 


 

 

Powrót do strony z artykułami

 

 


 

AVENHANSEN Sp. z o.o. zezwala na kopiowanie i wklejanie na inne strony internetowe powyższego artykułu pod warunkiem dodania pod artykułem poniższego tekstu i dodania linka do tej strony:

Artykuł jest własnością firmy szkoleniowej AVENHANSEN Sp. z o.o.

Link do artykułu »

 


 

 
Badanie czynników wspierających zaangażowanie i efektywność pracowników
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów