Dlaczego warto szkolić pracowników? Korzyści z podnoszenia kwalifikacji zawodowych

korzyści ze szkoleń dla pracowników Biznes to ciągłe negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, ogromna wiedza na temat komunikacji niewerbalnej, strategia rozwoju, załatwianie spraw w urzędach oraz „tysiące innych rzeczy”, którymi pracownicy różnych firm zajmują się właściwie na co dzień. Tym samym są to „tysiące spraw”, w których trzeba posiadać doświadczenie. Praktyka, praktyka, praktyka. Bez tego nie znajdziemy pracy w interesującej nas branży. Aby móc ją zdobyć, trzeba inwestować we własny rozwój. Szkolenia są przepustką pozwalającą na podjęcie jakichkolwiek kolejnych kroków.

Spis treści:

Po co potrzebne są szkolenia?

Jak przedstawia się sytuacja szkoleń pracowników w polskich firmach?

Dlaczego warto szkolić pracowników?

Co daje szkolenie pracownikowi? Korzyści

Szkolenia pracownicze - korzyści ze szkolenia dla firmy

Dlaczego niektóre firmy nie inwestują w rozwój i szkolenia swoich pracowników?

Czy warto się szkolić? Podsumowanie

Jakie szkolenia dla pracowników?

Po co potrzebne są szkolenia?

W obrębie dynamicznych zmian zachodzących na rynku pracy wyższe wykształcenie okazuje się niewystarczającym atutem do zdobycia dobrej posady. Trzeba być pewnym siebie i odważnie brnąć do przodu. Najważniejsze, żeby łapać się każdej możliwej okazji. Im więcej praktyk, tym większe doświadczenie i oczywiście większa szansa na zdobycie wymarzonej pracy. Spotkania z ludźmi sukcesu zmieniają mentalność i poszerzają nasze horyzonty. W biznesie chodzi właśnie o taką „praktyczną wiedzę”, której nie zaoferują nam żadne uniwersytety.

Wiedza zaczerpnięta z podręczników powinna stanowić podstawę do dalszej nauki, jaką właśnie przyniesie nam zdobywane doświadczenie. To dzięki niemu nabieramy dystansu i obycia w zawodzie. Im mamy większe doświadczenie, tym po latach stajemy się bardziej niezastąpieni w firmie. Potrafimy podejmować szybkie i dobre decyzje oparte na własnej autopsji lub błędach czy sukcesach innych ludzi pracujących w dużych korporacjach, które rzadko pozwalają sobie na zatrudnianie tzw.„teoretyków”. Innymi słowy, ktoś, kto nawet z wyróżnieniem ukończył studia na wysoko postawionej w rankingu uczelni, a mimo to, w jego CV widnieją pustki, może sobie nagle uświadomić, że stanął właśnie przed długą drogą zdobywania stażów. Okazują się one niezbędne w zawodzie oraz aby móc w ogóle ubiegać się o jakąkolwiek lepszą posadę. Na zbieranie doświadczenia nigdy nie jest za późno, ale na to potrzeba czasu…

W XXI wieku, w każdej dziedzinie, w której można odnieść duży sukces, trwa zapewne nie obcy nikomu tzw. „wyścig szczurów”. Niestety zawsze może się zdarzyć, że znajdą się młodsi i bardziej wykwalifikowani od nas ludzie. Dlatego by rozwijać swoją przyszłą karierę trzeba być ciągle aktywnym, ponieważ wiedza z różnych dziedzin ciągle się poszerza, a rzesze nowych i świadomych tego ludzi, z roku na rok poszerzają konkurencję na rynku pracy. Pomóc w byciu ,,aktywnym” na rynku pracy i poszerzaniu swoich umiejętności mogą szkolenia. 

Uczestnictwo w szkoleniach jest ważne nie tylko przed pojęciem wymarzonej pracy, ale również w jej trakcie - zdobywanie nowych umiejętności praktycznych i poszerzanie wiedzy teoretycznej zwiększa jakość wykonywanej pracy i ,,otwiera” pracownikowi możliwości awansu. Z kolei dla pracodawcy lepsza wiedza pracownika oznacza większy zysk.  

Jak przedstawia się sytuacja szkoleń pracowników w polskich firmach? 

Pomimo że kwestia szkoleń pracowniczych nie wygląda do końca pozytywnie, to należy śmiało stwierdzić, że na pewno rozwija się ona we właściwą stronę. Oto wnioski, jakie można wysunąć z obserwacji na temat organizowania szkoleń pracowniczych: 

 • Pomimo, że funkcja szkoleniowa jest niezwykle istotna w działalności działu zarządzania zasobami ludzkimi, to jest jednak dość zaniedbywana.

 • Szkolenia częściej mają miejsce w firmach prywatnych pochodzenia zagranicznego, aniżeli tych rodzimych, czy państwowych.

 • Zauważa się również małą liczbę godzin predestynowanych na szkolenia.

 • Firmy przeznaczają małą ilość pieniędzy na kształcenie.

 • Pracownicy często traktują szkolenia jako zło konieczne, ponieważ wiążą się one z koniecznością wyjazdów, a tym samym zostawiania rodziny

 • Wyniki badań przeprowadzonych w polskich firmach, wskazują, że pracownicy uważają szkolenia przeprowadzane w ich miejscach pracy za mało merytoryczne i efektywne. 

Dlaczego warto szkolić pracowników? 

Warto jednak wspomnieć o tym, że zauważalna jest znaczna poprawa świadomości osób organizujących jak i uczestniczących w szkoleniach personelu. Są oni coraz częściej przeświadczeni o licznych korzyściach, które wiążą się z kształceniem pracowników, a do pozytywów możemy z pewnością zaliczyć takie czynniki jak:

 • Szkolenia to sposób motywacji zatrudnionych. 

 • Szkolenia pozwalają uświadomić zainteresowanym, iż firma traktuje ich poważnie, ponieważ inwestuje w nich rozwój. 

 • Szkolenia mogą poprawić komunikację w zespole. 

 • Szkolenia wiążą pracownika z firmą. 

 • Szkolenia wzbogacają firmę. Osoby przeszkolone, kompetentne mogą się podejmować coraz bardziej złożonych zadań. 

 • Szkolenia budują pozytywny wizerunek nowoczesnej firmy, dbającej o swoich podopiecznych. 

 • Szkolenia ułatwiają pracownikom wchodzenie w nowe sytuacje, pomagają zniwelować strach przed zmianami.

 

Chcesz podnieść kompetencje miękkie swoich pracowników?

Szkolenia otwarte z umiejętności osobistych

 

Co daje szkolenie pracownikowi? Korzyści 

Ważnym powodem, dla którego warto uczestniczyć w szkoleniach, jest zdobywanie wiedzy, której często nie znajdzie się nigdzie indziej. Jednak nabywanie nowych umiejętności to niejedyna korzyść dla pracowników. Co jeszcze zyskuje personel firmy dzięki szkoleniom? Poniżej przedstawiamy korzyści z podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla pracownika:

Wymiana doświadczenia z ludźmi tych samych lub podobnych branż 

Zyskujące na popularności szkolenia otwarte dedykowane pracownikom i przedstawicielom różnych firm, pochodzących nawet z zupełnie różnych regionów, to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i budowania relacji z innymi uczestnikami szkolenia.

Większa szansa dostania awansu 

Awans pracownika w dużej mierze zależy od jego zaangażowania. Ważne jest więc staranne realizowanie swoich obowiązków, ale także zaprezentowanie się swojemu pracodawcy jako osoba sumienna i lojalna wobec firmy. Nie chodzi tutaj o ciągłe zostawanie po godzinach, a raczej pokazanie, że potrafi się pracować efektywnie, wydajnie i zorganizowanie. Aby otrzymać awans, nie należy jednak spoczywać na laurach i wykonywać jedynie powierzone zadania. Bardzo ważny jest nieustanny rozwój i podnoszenie swoich umiejętności, a w tym mogą pomóc szkolenia pracownicze. 

Docenienie ze strony szefa 

Doceniony pracownik to pracownik spełniony zawodowo. Pochwała na forum firmy, a do tego podwyżka to świetne sposoby na zwiększenie motywacji pracownika do pracy. Zwykle szefostwo niewiele obchodzi życie prywatne pracowników oraz ich powody do zarabiania pieniędzy, ale za to chętnie zapłacą za wartość, którą wnoszą do firmy. I tą wartością mogą być nowe kompetencje nabyte podczas szkoleń. 

Zwiększenie efektywności i jakości wykonywanej pracy 

Wyszkolona kadra pracownicza podnosi profesjonalizm, jakość oraz efektywność wykonywanej pracy. Potrafi sprostać wymaganiom związanym z pracą na danym stanowisku, a także jest w stanie poprawić ilość wykonywanych zadań w określonym czasie i zminimalizować błędy.  

Szkolenia pracownicze - korzyści ze szkolenia dla firmy

Tak naprawdę, dzięki kształceniu osób zatrudnionych, zyskują nie tylko oni, ale także sama firma, która jest postrzegana jako innowacyjna, zdolna do wprowadzania zmian w organizacji. Co więcej, delegowanie pracowników do uczestnictwa w różnego rodzaju kursach, powoduje, że władza w firmie przestaje być centralna, a staje się rozproszona na wielu zatrudnionych, którzy nabywają coraz to bardziej zaawansowane kompetencje. Wiedza i umiejętności, które zdobywają pracownicy podczas szkoleń, przekładają się na korzyści finansowe dla przedsiębiorstwa, takie jak zwiększona sprzedaż, nowi klienci, mniejsza liczba ,,wpadek” podczas wykonywania powierzonych obowiązków. Pracownicy, którzy czują się docenieni, są lojalni wobec firmy, a więc zmniejsza się również rotacja pracowników. 

Dlaczego niektóre firmy nie inwestują w rozwój i szkolenia swoich pracowników? 

Pozytywy zdają się nie mieć końca, dlaczego więc istnieją firmy, które nie korzystają z możliwości szkolenia swoich podwładnych? Przede wszystkim takie organizacje mogę nie zdawać sobie zupełnie sprawy z istoty i roli edukowania w funkcjonowaniu firmy. Co więcej, obawiają się kosztów takiego przedsięwzięcia, bądź uważają, że jest wiele innych istotnych spraw, na które należy wykładać fundusze. Negatywne nastawienie do uczenia się może też wynikać z wcześniejszego doświadczenia, kiedy to firma starała się szkolić swoich pracowników z bardzo miernym skutkiem. Są także tacy, którzy zwyczajnie obawiają się, że przeszkolony pracownik, ,,zabierze’ zdobyte umiejętności i bogatszy o nową wiedzę i doświadczenie zasili szeregi konkurencji. I w końcu ostatni czynnik, który hamuje rozwój polityki szkoleniowej w organizacji. Istnieje grupa szefów, którzy są przeświadczeni, że pracownicy sami winni wykazać się inicjatywą i w zakresie własnym planować i opłacać dodatkowe kursy szkoleniowe.

Czy warto się szkolić? Podsumowanie

Jak najbardziej tak! Sprzyja to nie tylko pozyskiwaniu kolejnych kompetencji zawodowych, ale również pozwala na nasz rozwój osobisty i poszerzanie umiejętności własnych. Poza tym pracownik może traktować szkolenia nie tylko jako możliwość ewaluacji i rozwoju, lecz również pewnego rodzaju wynagrodzenie ze strony firmy oraz drogę do kolejnych zmian, takich jak chociażby możliwość awansu. 

 

Podnieś umiejętności swojego zespołu

Sprawdź ofertę szkoleń online

 

Jakie szkolenia dla pracowników? 

Pracodawcy mogą wysłać swoich pracowników na szkolenia twarde oraz szkolenia miękkie. Szkolenia twarde to te nastawione na przekazywanie specjalistycznej wiedzy związanej bezpośrednio z danym stanowiskiem. Przykładem kursów z umiejętności twardych są szkolenia językowe albo szkolenia z administracji publicznej (np. szkolenie zamknięte ,,Inwentaryzacja roczna”). Szkolenia miękkie to z kolei takie, w których chodzi o rozwój pewnych indywidualnych umiejętności pracowników (tzw. kompetencji miękkich). Mogą to być np. szkolenia z umiejętności osobistych czy szkolenia z komunikacji np. szkolenie online z negocjacyjnego wywierania wpływu. Ze względu na dostępność pracodawcy mają możliwość wysłania swoich pracowników na szkolenia zamknięte, otwarte, a także szkolenia on-line, które stały się w ostatnim czasie - zwłaszcza w dobie pandemii - niezwykle popularne. 

 Przeczytaj na naszym blogu również:

Dlaczego warto szkolić pracowników? Korzyści z podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Oceny: 5 z 5 z 3 głosów