Po co są szkolenia miękkie?

Dlaczego trzeba rozwijać umiejętności społeczne?

 

Wydaje się, że funkcjonując w społeczeństwie, nie da się żyć bez budowania relacji i bez wchodzenia w interakcje z innymi ludźmi. Jest to oczywiście prawda, jednak pozostaje kwestia jakości tych relacji i umiejętności ich budowania. W dużej mierze, od tego właśnie będzie zależeć także nasza praca w danej organizacji. Bardzo prawdziwe jest powiedzenie doradców personalnych, że „Pracę zdobywa się w 70% dzięki wiedzy i w 30% dzięki zdolnościom społecznym, zaś traci się ją w 70% z braku zdolności społecznych i w 30% z braku kwalifikacji merytorycznych”. O jakie zdolności społeczne chodzi?

 

Przede wszystkim umiejętności komunikacyjne i perswazyjne – najbardziej podstawowe, bez których trudno sobie wyobrazić przepływ informacji pomiędzy pracownikami i na płaszczyźnie szef – pracownik. Pracując w zespole powinniśmy także dbać o właściwe relacje, gdyż właściwa współpraca jest jednym z czynników, warunkujących ciągłość naszego zatrudnienia. Oczywiście umiejętności interpersonalne stają się też głównym narzędziem pracy menedżerów, bo zarówno awans zawodowy, jaki i późniejsza praca na kierowniczym stanowisku w większości sprowadza się do budowania autorytetu i sprawowania funkcji przywódczych (zarządzanie zespołem, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie pracowników itd.). Ewidentny wydaje się fakt, że aby dobrze wykonywać powierzone nam obowiązki zawodowe, musimy rozwijać także umiejętności interpersonalne, które stanowią dopełnienie kwalifikacji twardych i specjalistycznych.

 

Błędy menedżerów w podejściu do szkoleń miękkich.

 

Dziś każdy menedżer stawia przede wszystkim na efekty i rezultaty, bez których nie ma wskaźników, analiz, miary skuteczności. W związku z tym wśród pracowników rozwijane są przede wszystkim kompetencje fachowe, wiedzowe, które zapewnią im wyniki. Tylko, że pomimo iż posiadają oni specjalistyczną wiedzę, często nie osiągają (niestety) pożądanych rezultatów – nie wykonują zadań, które wydawałoby się powinni wykonać bez zarzutu (bo przecież mają wiedzę). Dlaczego?

 

Najprawdopodobniej dzieje się tak, gdyż nie rozwija się u nich także tych miękkich umiejętności, które są warunkiem nie wystarczającym, ale koniecznym do sukcesu zawodowego. Wystarczy czasem jedno szkolenie, które poprawi motywację takiego pracownika, pokaże jak organizować sobie czas, jak asertywnie się zachować w trudnych sytuacjach, jak skutecznie się zaprezentować. Trzeba tylko (a może aż) odnaleźć ten aspekt, który akurat danemu pracownikowi jest najbardziej potrzebny.

 

Zapraszam na szkolenia

Aleksandra Chrapko

 

Sprawdź teraz naszą ofertę

Szkolenie otwarte z umiejętności miękkich

 


 

Powrót do strony z artykułami

 


 

Po co są szkolenia miękkie?
Oceny: 5 z 5 z 1 głosów