Artykuł: Kultura w przedsiębiorstwie

Przyjmując nową ofertę pracy, zgadzasz się nie tylko na konkretne obowiązki, które będziesz wykonywał, warunki finansowe i socjalne, ale także przyjmujesz do wiadomości, jaka kultura organizacyjna, z którą przyjdzie ci się zmierzyć i do której spróbujesz się zaadoptować, panuje w firmie.

 

Jest to o tyle istotne iż na tej podstawie formułowane są zasady i wartości, jakimi posługuje się przedsiębiorstwo, doprecyzowane są także schematy działania oraz strategie firmy. Kultura organizacyjna to bowiem zespół norm, wartości czy też założeń, które określają daną organizację, ujawniając się zarówno w osobowości pracowników, ich profilu zawodowym, wyposażeniu stanowisk pracy, stylu zarządzania, ale i wizjach, celach strategicznych. Kultura  przejawia się na trzech poziomach. Poziom artefaktów obejmuje wszelkie firmowe ceremonie i rytuały, dress code pracowniczy, wystrój biur, czy też język, jaki funkcjonuje w przedsiębiorstwie. Poziom norm i wartości stanowi zbór zasad zawartych w kodeksie pracowniczym oraz tych nieuświadomionych, ale istniejących w umysłach zatrudnionych. I wreszcie, poziom założeń kulturowych, który obejmuje postrzeganie ludzi, relacji interpersonalnych, czy też samej organizacji oraz jej otoczenia.

 

Dlaczego firmy coraz częściej szkolą z zakresu kultury organizacyjnej przedsiębiorstw, zaznajamiają pracowników każdego szczebla, z tym na co składa się kultura w ich zakładzie pracy. Dzieje się tak dlatego, iż pełni ona niezwykle istotne funkcje mające bezpośredni wpływ na powodzenie firmy.

 

  • Określa charakter firmy na rynku;

Dzięki powyższemu, pracownicy wkładają sporo zaangażowania w wykonywaną pracę, co przejawia się w jakości usług i produktów, dostrzeganą przez klientów. Wyraża się także w tożsamości firmy, jej klimacie, zachowaniach pracowniczych oraz  reakcjach klientów.

  • Zaangażowanie, integracja pracownicza z firmą;

Obserwując pracowników poszczególnych przedsiębiorstw możemy wyrobić sobie ocenę na jej temat. Propagowana kultura organizacyjna może mieć znaczny wpływ na opinie wysyłane na zewnątrz.

  • Zobowiązuje do poszczególnych zachowań;

Pokazuje jakie wartości są w firmie kultywowane, wyznacza normy działań i zachowań, pomaga w szybszej adaptacji nowych pracowników.

  • Przyciąga kandydatów do pracy;

Każdy w swoim województwie, czy na terenie Polski, znajdzie choć jedną firmę, w której marzyłby pracować. Dzieje się tak dlatego, iż jesteśmy świadomi kultury, wartości tego zakładu, co motywuje nas i zachęca do bliższego poznania danego zakładu. Któż zresztą nie chciałby pracować w przedsiębiorstwie, w którym są godziwe warunki zatrudnienia, pracownicy dobrze wypowiadają się o pracodawcy, a chętni wręcz zabijają się o miejsce.

  • Jest czynnikiem, który motywuje;

Pracownik często jest wręcz dumny, że pracuje w poszczególnym zakładzie. Identyfikuje się z firmą, czuje się tam dobrze i bezpiecznie, a przy okazji ciągle rozwija i dokształca.

  • Kultura jest przekazywana z pokolenia na pokolenie;

Nie tylko kierownicy czy tak zwana ‘stara kadra’, kierują się wyznaczonymi sobie normami i strategiami zachowań. Kultura powoduje i niejako obliguje każdą nową zatrudnioną osobę do zaakceptowania i przyjęcia propagowanych przez firmę zachowań.

 

Zdając już sobie sprawę z faktu jak ważną rolę pełni kultura, możemy przyjrzeć się kwestii,  jakie przybiera zazwyczaj oblicza. Wyróżniamy na przykład kulturę roli, kiedy to nie sama osoba zatrudnionego jest istotna, a rola jaką pełni on w firmie. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę, gdzie jest jego miejsce, oraz jakimi zadaniami winien się zajmować. Precyzyjnie określone są również wszelkie procedury oraz funkcje poszczególnych działów, co daje poczucie wysoce rozwiniętej biurokracji. Model ten nie nabył jednak znaczenia pejoratywnego, a stanowi synonim porządku i stabilizacji.

 

Kolejny typ kultury nie wydaje się być marzeniem wielu pracowników, ponieważ jest określany jako kultura władzy. Oznacza to nie mniej ni więcej, jak silne i bezwzględne wręcz rządy. Nacisk kładziony jest na wyniki pracy jednostki, co powoduje dużą konkurencję wśród zatrudnionych, a nawet walkę. Praca w takim środowisku często doprowadza do wypalenia się jednostki, a firma musi się mierzyć z wysoką rotacją zatrudnionych.

 

Kolejny typ wydaje się być niebem na ziemi dla pracowników, dotyczy bowiem kultury osobowej, gdzie jednostka znajduje się w centrum uwagi. Przedsiębiorstwo praktycznie nie zajmuje się rozwojem własnym, a jedynie skupia na zaspokajaniu potrzeb zatrudnionych, co nierzadko powoduje ciężką sytuację spółki.

 

Ostatnia z wyróżnianych kultur, nazywana jest często zadaniową i dotyczy realizacji, wykonaniu danego projektu. Nie liczą się tutaj stanowiska i władza, a fachowość poszczególnych osób. Firma jest przedsiębiorstwem elastycznym i kreatywnym, i skupia się na zaplanowanym wcześniej rozwoju.

 

Po przeczytaniu powyższego, łatwo dojść do wniosku, iż kultura pełni niebanalną rolę w każdej firmie, ale również w każdym z pracowników. Sprawia, że zatrudnieni, chętnie i efektywnie wykonują swoje obowiązki, dbają o pozytywną opinię o firmie, oraz przejawiają inicjatywę własną. Z drugiej jednak strony niewłaściwie rozumiana bądź realizowana kultura może zdemotywować najwierniejszych podwładnych, często powodując tym samym upadek przedsiębiorstwa.

 

 

 

 


 

Powrót do strony z artykułami

 

 

 


 

 

Artykuł: Kultura w przedsiębiorstwie
Oceny: 3 z 5 z 34 głosów