Artykuł: Kiedy praca zespołowa jest lepsza od indywidualnej?

Ostatnie badania pokazały, że nawet najlepsza, najbardziej zmotywowana jednostka, nie jest w stanie uzyskać takich rezultatów jak zespół pracowników. Jaka jest przyczyna zaistniałej sytuacji? Dzieje się tak dzięki efektowi synergii, który umożliwia poszczególnym osobom rozwinięcie umiejętności, czy też kompetencji własnych, pod wpływem zachowań i działań pozostałych członków zespołu. Takie sytuacje mogą mieć miejsce między innymi dlatego, że w pracy grupy osób, mamy do czynienia z większą ilością informacji, bądź źródeł ich pozyskiwania. W ramach maksymy: „co dwie głowa to nie jedna”, możemy upatrywać się również większej ilości możliwości rozwiązania problematycznej sytuacji, czy też doprowadzić do szybszego wprowadzenia w życie elementów naprawczych. Co więcej, praca zespołowa pozwala minimalizować błędy, dzięki faktowi, że członkowie grupy mają możliwość kontrolować się wzajemnie, i wskazywać na mankamenty rozwiązań, których zainteresowana osoba może nie zauważać. Dzięki współpracy, grupa staje również przed możliwością wzajemnego motywowania się, rozwijania inicjatywy a także myślenia kreatywnego. Okazuje się także, że przy większej liczbie osób, silniej identyfikowane są cele i rezultaty pracy.

 

Jeśli już zdajemy sobie sprawę z korzyści, jakie mogą wypływać z pracy w zespole, warto zastanowić się jakimi zasadami winniśmy się kierować stawiając na pracę w grupie:

 

 • Warto wykształtować w sobie poczucie odpowiedzialności zarówno za pracę swoją jak i pozostałych członków zespołu;

 • Określić i wypracować sposoby komunikacji, oparte przede wszystkim na otwartym dialogu, życzliwości oraz otwartości;

 • Zwrócić uwagę na dystraktory, które mogą pojawić się w procesie tworzenia wspólnego dzieła, i przeciwdziałać barierom komunikacyjnym;

 • Zastanowić się nad możliwościami rozwiązywania pojawiających się problemów, ale także konfliktów;

 • Zwracać baczną uwagę, aby każdy poszczególny członek załogi, rzeczywiście angażował się w powierzone mu zadanie czy projekt.

 • Może warto byłoby wyznaczyć jakieś symboliczne kary za celowe, bądź świadome łamanie ustalonych wcześniej zasad;

 • Przede wszystkim należy upewnić się, że każdy partycypant grupy, wyraził zgodę na pracę w zespole i identyfikuje się z przebywaniem w poszczególnym gronie osób.

 • Pamiętaj, że zazwyczaj lepiej, sprawniej i efektywniej pracują grupy, które składają się z małej liczby osób. Zespół 20 osobowy to już tłum, w którym łatwo się schować, czy też poczuć wyalienowanym, a co więcej istnieje także ryzyko rozmycia się odpowiedzialności za wykonywanie powierzonego wcześniej zadania.

 • W grupach, które nie są tak liczne, lider zespołu, ma większe pole manewru: może szybko komunikować się z członkami grupy, rozpoznawać nastroje zespołu, upewniać się, że buduje motywacje grupy;

 • Pamiętajmy również, aby dobierać członków załogi, według wcześniej przygotowanego klucza, nie może to być grupa zupełnie losowo wybranych osób, które nie potrafią ze sobą współdziałać. Powinni do siebie pasować nie tylko pod względem kwalifikacji i przygotowania merytorycznego, ale także pod względem osobowościowym;

 • I na końcu, rodzynek. Im bardziej osoba pretendująca do miana członka grupy, będzie pragnęła znaleźć się w zespole, tym większe prawdopodobieństwo, że sprawdzi się w wymarzonej przez siebie roli, chociażby ze względu na silną motywację własną.

 

Zjawisko synergizmu, mówiące o tym, że grupa jest lepsza od sumy swych członków, zdobywa coraz większą rzeszę wyznawców. Jeśli będzie odpowiednio dobrana, oraz będzie kierować się określonym wcześniej zasadami, jest wysoce prawdopodobne, że osiągnie wymarzone rezultaty. Do tego dzbanku miodu, warto jednak dodać troszeczkę dziegciu, a mianowicie, czasami praca indywidualna może mieć jednak przewagę. W grupie ciężko jest zawsze przekazać opinie własną i zazwyczaj jest się uzależnionym od innych osób. Dla niektórych mankamentem, może się także okazać fakt, że w pracy ogółu trudniej jest osiągnąć konsensus i często przychodzi pracować z osobami, których nie do końca akceptujemy, czy też rozumiemy.

 

Reasumując, zespół to grupa osób, która potrafi ze sobą współpracować, dzięki perspektywicznemu myśleniu opartemu na postawionych wcześniej celach i umiejętności współpracy między jej członkami, która to rodzi się dzięki pozytywnemu nastawieniu i sympatii wobec innych. Jeśli członkowie potrafią współdziałać i właściwie organizować przepływ informacji między sobą, nie powinni nigdy żałować, ze podjęli decyzję o współpracy. W zamian za podjęty wysiłek, odnajdą się w grupie osób, która samo-napędza się i motywuje, wspiera a także dba o dobro nie tylko ogółu ale również pojedynczych osób, które się nań składają.

 

 


 

Powrót do strony z artykułami

 

 

 


 

Artykuł: Kiedy praca zespołowa jest lepsza od indywidualnej?
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów