Jak zdobyć certyfikat Project Management Insitute w Polsce

 

 

Jak zdobyć certyfikat Project Management Insitute w Polsce

 

Aby uzyskać certyfikat Project Management Insitute, każdy kandydat musi spełnić ustalone przez PMI® wymogi, dotyczące wykształcenia, odbytych szkoleń i doświadczenia. Musi też wykazać się akceptowalnym i przekonującym poziomem zrozumienia i wiedzy o zarządzaniu projektami, testowanej podczas egzaminu certyfikacyjnego.

 

Standardowe kroki dla certyfikatów CAPM® i PMP®

 

Krok 1 - Przygotowanie

 

Kandydat powinien zapoznać się z wymaganiami wstępnymi na dany certyfikat w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz edukacji. Szczegółowe wymagania znajdują się w opisach certyfikatów oraz w tzw. HandBook’ach dla danego certyfikatu.

 

Opcja pierwsza: 1500 godzin roboczych spędzonych na pracy w zespole projektowym. Wymagane jest w tej opcji wypełnienie formularza Experience Verification Form jednego dla każdego projektu i dołączenie ich do aplikacji. Formularz zawiera informacje o projekcie, w którym uczestniczył kandydat oraz dane kontaktowe osoby mogącej potwierdzić wykazywane doświadczenie.

 

Opcja druga:

 

23 godziny formalnej edukacji w obszarze zarządzania projektami. Uznawane są kursy  i szkolenia realizowane w autoryzowanych przez PMI instytucjach oraz uczelniach kształcących w obszarze zarządzania projektami oraz innych wyspecjalizowanych instytucjach.
Uwaga: nie należy tutaj zaliczać pracy własnej oraz seminariów organizowanych przez PMI

 

Dotyczy to także firm szkoleniowych i konsultingowych. Potwierdzeniem jest cytowany poniżej wyciąg z formularza aplikacyjnego o certyfikat (tekst zaznaczony kolorem czerwonym):

 

 

Contains Application Forms for Computer-Based Testingand Paper-Based Testing CandidatesCREDENTIAL HANDBOOK

 

Please document 23 contact hours of project management education/training. These hours may include content on project, quality, scope, time, cost, human resources, communications, risk, procurement or integration management. Courses, workshops and training sessions in one or more of the following categories satisfy the education requirement:

 

A. Courses or programs offered by PMI Registered Education Providers (R.E.P.)B. University/college academic and continuing education programsC. Courses or programs offered by PMI Component organizations D. Courses or programs offered by employer/company-sponsored programsE. Courses or programs offered by distance-learning companies ending with a tutorial segmentF. Courses or programs offered by training companies or consultantsThe following education does not satisfy the education requirements:• Self-study (e.g. reading books)

 

Krok 2 - Zgłoszenie

 

Kandydat składa na stronach www.pmi.org aplikację z podaniem swoich doświadczeń i edukacji w zakresie zarządzania projektami. W momencie, kiedy PMI® otrzyma zgłoszenie, rozpoczyna się kompleksowy audyt poprawności aplikacji. W tym celu przy podawaniu informacji o kierowanych przez niego projektach kandydat musi umieścić kontakt e-mailowy do osoby, która może potwierdzić uczestnictwo i zakres obowiązków pełnionych w projekcie. Błędne lub niekompletne aplikacje zostają wysłane z powrotem do kandydata. Cały proces kończy się wysłaniem tzw. „eligibility letter" wszystkim kandydatom, których aplikacje zostały pozytywnie rozpatrzone przez PMI®. Po otrzymaniu listu kandydat dysponuje okresem 12 miesięcy, aby przystąpić do danego egzaminu PMP®. Przystąpienie do egzaminu może nastąpić zarówno w Polsce, jak i w dowolnym ośrodku testowym na świecie autoryzowanym przez PMI.

 

Krok 3 – Ustalenie terminu i egzamin

 

„Eligibility letter" zawiera kod niezbędny do zapisania się na egzamin w jednym z ośrodków Thompson Prometric. Zapisy odbywania się drogą internetową i kandydat ma możliwość wybranie dogodnego dla siebie terminu. Egzaminy odbywają się codziennie w godzinach 9:00 i 13:00, a zgłoszenie należy dokonać minimum 3 dni przed wolnym terminem egzaminu.

Kandydat ma maksymalnie 3 podejścia do egzaminu. W przypadku nie zdania po raz trzeci musi odczekać rok od ostatniej nieudanej próby.

W Polsce egzaminy odbywają się w Polsko – Japońskiej Szkole Technik Komputerowych (PJWSTK) przy ul. Koszykowej 86. Więcej informacji na www.2test.com oraz www.ets.org oraz pod numerem telefonu PJWSTK (022) 745 06 91

 


 

Powrót do strony z artykułami

 


 

Jak zdobyć certyfikat Project Management Insitute w Polsce
Oceny: 5 z 5 z 1 głosów