Osoba przedsiębiorcza - co to znaczy i jak się nią stać?

jak zostać osobą przedsiębiorcząDość często, w całkowicie różnych kontekstach słyszymy, że powinniśmy być kowalem naszego losu. Jak najprościej zinterpretować powyższą radę? Myślę, że dotyczy ona ludzi o postawie przedsiębiorczej. W momencie, gdy zaczęliśmy żyć w społeczeństwie, w którym obowiązują reguły gospodarki rynkowej, priorytetowe stały się te cechy, które predestynują nasz sukces osobisty i zawodowy, a mianowicie kreatywność, innowacyjność, inicjatywa czy też otwartość. Nagle okazało się bowiem, że nie musimy, a nawet nie możemy czekać na gotowe, a powinniśmy zacząć liczyć na siebie samych, gdyż od teraz będziemy otrzymywać już tylko przysłowiowe wędki, a nie od razu złowione ryby. W niniejszym artykule przyjrzymy się więc bliżej cechom osób przedsiębiorczych. Odpowiemy na pytania, co to znaczy być przedsiębiorczym i jak zostać przedsiębiorczym człowiekiem. 

Spis treści:

Co to znaczy być przedsiębiorczym?

Charakterystyka i cechy osoby przedsiębiorczej

Sposoby działania człowieka przedsiębiorczego

Jak zostać przedsiębiorczym człowiekiem?

Człowiek przedsiębiorczy - przykłady

W jaki sposób można rozwijać swoją przedsiębiorczość?

Szkolenia pomocne w byciu przedsiębiorczym

 

Co to znaczy być przedsiębiorczym?

Przedsiębiorczość to zespół cech i postaw opisujący szczególny sposób postępowania człowieka (tj. inicjatywa, zaradność, kreatywność, konieczność podejmowania decyzji w niepewnym środowisku). Na podstawie tych cech wyłania się obraz osoby przedsiębiorczej.

Człowiek przedsiębiorczy to taki, który podejmuje odpowiednie i najlepsze decyzje we wszystkich swoich działaniach. Dąży do wyznaczonych przez siebie celów i nie boi się wyzwań. Potrafi odpowiednio zorganizować swój czas i swoją pracę. Wie, jak pokierować swoim życiem, aby osiągnąć sukces zawodowy. Osoba przedsiębiorcza umie pokonywać trudności, które uznawane są za nie do pokonania. 

Przedsiębiorczość, biorąc pod uwagę aktualne wymagania rynku, jest niezwykle pożądana przez pracodawców. Jest to jedna z kluczowych kompetencji niezbędnych dla rozwoju, zatrudnienia i samorealizacji. 

Charakterystyka i cechy osoby przedsiębiorczej

Przyjrzyjmy się teraz cechom i umiejętnościom osoby przedsiębiorczej, która potrafi wykorzystać stawiane przed nią szansę i może się określić mianem człowieka przedsiębiorczego. Na podium z pewnością należy umieścić poczucie własnej wartości oraz wiarę w swoje możliwości. Tylko dzięki nim, będziemy w stanie samodzielnie oraz aktywnie podejmować nowe wyzwania oraz wytrwale dążyć do wyznaczonych wcześniej celów. To, co określa człowieka przedsiębiorczego to także odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje, ale także świadomość pozytywów oraz zagrożeń, które mogą wyniknąć z wybranych przez niego dróg możliwości. Twórczość oraz kreatywność wydają się być także nieodłącznym członem przedsiębiorczości, z którymi ściśle wiąże się również tolerancja wobec wyborów, czy zachowań innych. 

 

Chcesz rozwijać swoje umiejętności przedsiębiorcze?

Szkolenia otwarte z umiejętności osobistych

 

Sposób działania człowieka przedsiębiorczego 

Jeśli natomiast zastanowimy się, jak przedsiębiorczość przejawia się w czynach, to będziemy zmuszeni przedstawić liczne działania, których podejmuje się człowiek, aby permanentnie rozwijać się i kształcić.

 • Przede wszystkim wykorzystuje on możliwości, jakie przed nimi stają oraz dokonuje zmian tam, gdzie jest to naturalnie możliwe i wskazane.

 • Po drugie, stara się rozwijać swoją osobę poprzez eliminowanie słabszych stron oraz rozwijanie tego, co w nim najlepsze.

 • Po trzecie, działa stosownie do danej sytuacji, a więc jest w stanie elastycznie reagować na zmieniające się warunki oraz otoczenie, bądź też potrafi zastosować alternatywne rozwiązanie, które pozwoli mu dotrzeć do postawionego uprzednio celu.

Człowiek przedsiębiorczy potrafi wyznaczać sobie cele, wykazuje inicjatywę. Taka osoba umie odpowiedzialnie i samodzielnie wykonywać powierzone zadania. Człowiek przedsiębiorczy sam podejmuje decyzje, zgłasza pomysły, nie boi się podejmować wyzwań. Jest pracowity, a w swoim działaniu konsekwentny. Nastawiony jest na osiągnięcie celu, który sam sobie wyznaczył. 

Jak zostać przedsiębiorczym człowiekiem?

Jak być przedsiębiorczym? Co można zrobić, aby stać się przedsiębiorczym człowiekiem? Te pytania zadaje sobie wiele osób. Poziom przedsiębiorczości u każdego człowieka jest inny. Częściowo zależy od naszych indywidualny cech, a także od tego, jaki wzór mieliśmy w naszych bliskich, np. rodzicach. Na szczęście okazuje się, że umiejętności i cechy każdego człowieka można kształtować i rozwijać, a zatem nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy skupili się na poszerzaniu w sobie zmysłu przedsiębiorczości. Najlepiej zatem byłoby gdybyśmy już od dziś wdrożyli w życie pewne zasady, które pomogą nam dotrzeć do celu:

 • postawmy na ustawiczne dokształcanie się, rozwój oraz dokonywanie samooceny, wówczas będziemy w stanie akceptować siebie samych i dostrzegać nasze mocne i słabe strony;

 • starajmy się kierować asertywnością zachowań;

 • koncentrujemy się na osiąganiu celów i realizowaniu konkretnych zadań;

 • działajmy tak, aby nie bać się podejmowania ryzyka oraz zadań nacechowanych innowacyjnością oraz kreatywnością;

 • uczmy się skutecznej komunikacji interpersonalnej, która pomoże nam umiejętnie poruszać się w zespole i działać w atmosferze akceptacji i wspólnego zrozumienia;

 • pamiętajmy, aby nasze czyny, podejmowane decyzje korelowały z otoczeniem, w którym przyjdzie się nam poruszać. Kroki, które podejmujemy, powinny być adekwatne do naszej sytuacji życiowej i zawodowej, a także do otoczenia zewnętrznego;

 • musimy zaakceptować siebie. Może to brzmi banalnie, ale akceptacja siebie jest punktem wyjścia do każdej zmiany w życiu. Tylko świadomość własnych mocnych stron, zalet i umiejętności na dam poczucie zaufania do siebie i własnych działań;

 • wymagajmy wiele od siebie i swoich współpracowników. Pomogą nam w tym cechy przywódcze oraz umiejętności negocjacji i rozwiązywania konfliktów, a także mediacji. 

Człowiek przedsiębiorczy - przykłady

Poniżej przedstawiamy najważniejsze cechy, umiejętności oraz działania człowieka przedsiębiorczego: 

Człowiek przedsiębiorczy - cechy:

 • kreatywność;

 • zaradność;

 • pewność siebie;

 • zdolności organizacyjne;

 • asertywność;

 • skuteczność;

 • chęć do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności.

Człowiek przedsiębiorczy - umiejętności:

 • umiejętność działania;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • umiejętność rozwiązywania;

 • umiejętność usprawniania;

 • umiejętność decydowania;

 • umiejętność motywacji. 

Człowiek przedsiębiorczy - działania: 

 • skuteczne przekonywanie innych;

 • podejmowanie decyzji;

 • poszukiwanie nowych i dobrych rozwiązań. 

W jaki sposób można rozwijać swoją przedsiębiorczość? 

Reasumując, okazuje się, że nie każdy przedsiębiorca jest przedsiębiorczy i vice versa. Przedsiębiorczość to bowiem postawa życiowa, którą może kierować się każdy z nas, a niekoniecznie jedynie ci, którzy planują biznesy. Wszyscy możemy wykształcić w sobie te cechy i umiejętności, które pozwolą nam chwytać życie pełnymi garściami, dostrzegać szanse, które przed nami stają, ale zauważać także zagrożenia. Każdy może dokonywać przemyślanych, a czasem ryzykownych wyborów, które pozwolą nam pójść krok dalej i znaleźć się bliżej postawionych sobie celów. Wówczas będziemy przygotowani na podbój świata i przyjmowanie wyzwań, jakie przynosi nam los. 

W rozwoju przedsiębiorczości edukacja to podstawa. Czytaj książki, czytaj blogi, szukaj ciekawych szkoleń, dokształcaj się. Wyciągaj wnioski i ucz się, także na własnych błędach. Szukaj nowych możliwości. Bądź otwarty na nowe wyzwania. Nie rezygnuj z czegoś tylko dlatego, że wydaje Ci się to trudne lub nieosiągalne. 

 

Chcesz nabyć umiejętności, które pozwolą Ci stać się przedsiębiorczym człowiekiem?

Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń online

 

Szkolenia pomocne w byciu przedsiębiorczym 

,,Przedsiębiorcy nie rodzą się, tylko się nimi stają [...]”. Według tej myśli, aby stać się człowiekiem przedsiębiorczym, trzeba nieustannie się rozwijać. Pomocne w samorozwoju są szkolenia nastawione na rozwój umiejętności osobistych. Dzięki takim szkoleniom możemy rozwijać te umiejętności, które pomogą nam stać się przedsiębiorczym i osiągnąć zaplanowane cele. 

W AVENHANSEN organizujemy szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, a także szkolenia online. Oferujemy najwyższą jakość prowadzonych szkoleń zarówno od strony merytorycznej, jak i dydaktycznej. Nasz zespół tworzą doświadczeni trenerzy, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie. 

Przeczytaj inny wpis na naszym blogu:

Osoba przedsiębiorcza - co to znaczy i jak się nią stać?
Oceny: 5 z 5 z 1 głosów