Czym jest coaching

 

Definicja

Działania coachingowe polegają na indywidualnej pracy z trenerem w celu rozwijania własnych zdolności i kompetencji. Jest to proces interaktywny, którego siła tkwi w tworzeniu relacji partnerskich i pracy w warunkach wzajemnego zaufania. Celem procesu coachingowego jest wydobycie tego, co najlepsze w osobie poprzez możliwość rewizji swoich poprzednich doświadczeń. W ten sposób określany jest najlepszy punkt wyjściowy dla wprowadzania korekt zachowań, by poprawić sposób przyszłego działania i otworzyć się na nowe możliwości zawodowe.
Coaching polega na rozmowie wspierającej, dialogu, by osoba poddawana coachingowi znalazła odpowiedzi na swoje pytania (zadane i niezadane). Klient opuszcza spotkanie z planem działań w obszarze wyznaczonych celów. Warto pamiętać, że zmiany nie zachodzą w trakcie sesji coachingowe, lecz pomiędzy spotkaniami.

Rodzaje coachingu

Wraz z rozwojem coachingu na świecie, rozwijały się również jego odmiany.
LIFE COACHING (COACHING PERSONALNY) - podczas którego odbywa się praca nad wewnętrzną siłą człowieka, w tym między innymi:

  • wyznaczanie i realizacja własnych celów życiowych
  • wybierania konkretnych działań
  • kierowanie rozwojem umiejętności i kompetencji (rozwijanie potencjału)
  • poznawanie własnych emocji i potrzeb


Executive COACHING - prowadzony dla kadry zarządzającej firmą w celu wsparcia działań zarządczych, zmierzających do realizacji wyznaczonego celu, w tym między innymi:

  • wybór metod zarządczych
  • wybór konkretnych działań w realnych sytuacjach organizacyjnych
  • wspólna praca nad tworzeniem efektywnych zespołów
  • analiza własnych luk kompetencyjnych jako menedżera


COACHING sportowy – praca z zespołami sportowymi lub indywidualne sesje z zawodnikami w celu poprawienia wyników sportowych

Coaching a psychoterapia

Często menadżerowie nie chcą spotkań coachingowych, gdyż za bardzo kojarzą się im one z terapią u psychologa. Gdzie leży granica? Wielu specjalistów twierdzi, że takiej granicy wyznaczyć nie można, że jest to płynne przejście pomiędzy tymi dziedzinami. Wydaje się, że są jednak pewne ogólne założenia, które rozdzielają te obszary. Pierwszym z nich jest ogólne zdefiniowanie relacji. W psychoterapii najczęściej poruszamy się w relacji lekarz – pacjent, w coachingu zakładamy partnerstwo dwóch dorosłych osób i określamy to jako relację coach – klient. Coach zakłada, że klient jest psychicznie zdrowy i skupia się na poprawie funkcjonowania, a nie na aspektach problemów psychicznych.
Drugim wskaźnikiem rozdzielającym coaching i terapię jest „linia czasu”. Terapeuta szuka wytłumaczenia teraźniejszości w zdarzeniach z przeszłości, sprawdza zatem pochodzenie emocji i analizuje ciąg zdarzeń poprzez ciąg przyczynowo-skutkowy. Coach, mimo, że czasem zagląda w przeszłość, skupia się na teraźniejszości i przyszłości ( z dużym nastawieniem na plany i przyszłe działania).
Tym co dzieli coaching i psychoterapię jest także częstotliwość spotkań i długość poszczególnych sesji.
Istnienie wielu podobieństw łączących te dziedziny powoduje, że głównym kryterium oddzielającym je jest samoświadomość coacha i terapeuty.

 

 

Serdecznie Pozdrawiam
Aleksandra Chrapko »

 

 


 

Powrót do strony z artykułami

 


 

 

Czym jest coaching
Oceny: 5 z 5 z 1 głosów