Co kryje się pod pojęciem kompetencje pracownika?

jak rozwijać kompetencje zawodowe

Podczas rekrutacji kandydatów do pracy skupiamy się na znalezieniu osoby najbardziej zbliżonej do naszych oczekiwań. W sytuacji, gdy aplikant spełni warunki formalne stanowiska, czyli posiada pożądane przez nas kwalifikacje, odpowiednie doświadczenie zawodowe, a także pozytywnie zaprezentuje się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wówczas, proponujemy zainteresowanemu pracę. Jednak nasze oczekiwania i wymagania nie kończą się na tym etapie. Zatrudniona już osoba, a dokładnie jej praca, mają przynosić określone i wymierne rezultaty, co wydaje się dość oczywiste, bowiem właśnie dla tych celów zaoferowaliśmy stanowisko. Wypełnianie swoich obowiązków jest możliwe dzięki kompetencjom pracownika, które predestynują jego działania, decyzje czy też relacje z kolegami. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czym są kluczowe kompetencje pracownika i jakie cenione są najbardziej przez menedżerów. .

Spis treści:

Czym są kompetencje pracownika?

Zarządzanie kompetencjami w firmie. Jak określić kompetencje niezbędne dla danego stanowiska?

Jakie są rodzaje kompetencji pracowniczych?

Kompetencje jednopoziomowe i wielopoziomowe pracowników. Co składa się na kompetencje?

5 kluczowych kompetencji pracownika. Jakie umiejętności są cenione przez pracodawców w różnych branżach?

Jak rozwijać kompetencje zawodowe?

Czym są kompetencje pracownika? 

Podstawowe kompetencje pracownika to zestaw wiedzy, umiejętności i możliwości, których potrzebujemy, aby odnieść sukces w organizacji. Obejmują zarówno wszelkie uzdolnienia, zainteresowania, style postępowania, jak i cechy charakterologiczne oraz wszelkie inne zdolności używane w procesie pracy. Stanowią podstawę rozwoju pracownika, jego wyników i ogólnego sukcesu w firmie.

Zarządzanie kompetencjami w firmie. Jak określić kompetencje niezbędne dla danego stanowiska?

Niestety, nie ma szybkiego rozwiązania, aby zidentyfikować podstawowe kompetencje pracowników w organizacji. Podobnie jak w przypadku wszystkiego innego w biznesie, jeśli chcemy, aby zostało to zrobione dobrze, trzeba zainwestować w czas i wysiłek.

W celu oceny potencjału i możliwości kapitału ludzkiego w organizacji, należy opracować system kompetencyjny, co oznacza konieczność dookreślenia krytycznych umiejętności, a także cech pożądanych w danej firmie i na danym stanowisku. Jest to możliwe poprzez przygotowanie stanu idealnego, to znaczy określenie i wyznaczenie kompetencji, które uznamy za optymalne i nieodzowne na poszczególnych szczeblach oraz porównanie ich ze stanem rzeczywistym zastanym w przedsiębiorstwie. Wiedza uzyskana z analizy potencjału ludzkiego, pozwoli na dookreślenie obszarów, w których pracownik nie do końca wykorzystuje swoje możliwości. Pokaże też, jakie są jego szanse rozwojowe i jednocześnie podkreśli te obszary, w których zatrudniony świetnie się sprawdza, wykorzystując sto procent swoich możliwości. 

Jakie są rodzaje kompetencji pracowniczych?

Warto także wyjaśnić terminy kluczowe do zrozumienia istoty problemu kompetencji. Podstawowy i najczęściej spotykany jest podział na:

  • kompetencje miękkie, które odnoszą się do umiejętności osobistych, naszych cech, sposobu działania i postrzegania otoczenia,
  • kompetencje twarde, czyli konkretne umiejętności, jakie posiadamy, np. znajomość języków obcych, specjalistyczne wiedza w danych zakresie. 

Literatura przedmiotu pozwala nam na zapoznanie się z innymi, licznymi podziałami i rozróżnieniami. Możemy przeczytać o kompetencjach podstawowych i wyróżniających, czy za M. Armstrongiem rozróżnić kwalifikacje: ogólne i szczegółowe lub progowe oraz te dotyczące działania. Przyjmijmy się jednak podziałowi na kompetencje kluczowe, funkcjonalne oraz hierarchiczne.

Czym są kompetencje kluczowe?

Kompetencje kluczowe, czasami nazywane krytycznymi, to tak naprawdę podstawa pracy zespołów. Pozwalają one na budowanie spójnej oraz jednolitej kultury organizacyjnej firmy, niezależnie od faktu, jakie miejsce w hierarchii zajmuje poszczególny zatrudniony, oraz jakimi zadaniami się zajmuje. Kompetencje kluczowe pozwalają na określenie cech wspólnych dla przedsiębiorstwa, wypracowanie jednolitych kryteriów dla wszystkich pracowników, nawet w sytuacji, kiedy ich działania i obowiązki są różne.

Kompetencje funkcjonalne i hierarchiczne pracowników - co to takiego? 

Kompetencje funkcjonalne stanowią grupę bardziej specyficzną. To te cechy, które są niezbędne już na danych stanowiskach, czy konkretnych obszarach działania w firmie. Często doprecyzowują one kluczowe kwalifikacje. Z kolei kompetencje hierarchiczne są zależne od roli, jaką dany pracownik pełni w firmie

 

Chcesz rozwijać swoje umiejętności zawodowe?

Szkolenia otwarte z umiejętności osobistych

 

Kompetencje jednopoziomowe i wielopoziomowe pracowników. Co składa się na kompetencje? 

Kompetencje jednopoziomowe to cechy i umiejętności behawioralne niezbędne do budowania relacji wewnętrznych zespołu. Kompetencje wielopoziomowe to zaś te stosowane w organizacjach rozbudowanych, gdzie należy dokonać podziału umiejętności zależnie od stanowisk, obowiązków, a do każdego poziomu zawodowego stosujemy inne wyznaczniki behawioralne. Aby zobrazować wskazane przed chwilą rozróżnienie, przyjrzyjmy się poziomowemu podziałowi kompetencji zarządzanie relacjami międzyludzkimi. 

Poziom pierwszy - budowanie relacji wewnętrznych

Na poziomie pierwszym, na którym pracownik buduje relacje wewnętrzne, możemy wyróżnić takie oto umiejętności: osoba zatrudniona powinna być towarzyska i otwarta, ponieważ pozytywne nastawienie do osób trzecich, pozwoli jej na zawieranie i utrzymywanie kontaktów z innymi. To, co jest tutaj szczególnie istotne, to konieczność dostosowywania swojego zachowania oraz sposobu komunikacji do poszczególnych odbiorców, tak aby interakcje międzyludzkie były rzeczywiście pozytywne. Zatrudniona osoba powinna także, wchodzić w kontakty, porozumiewać się z tymi, którzy polegają na niej.

Poziom drugi - budowanie relacji zewnętrznych

Poziom drugi, w którym pracownik odpowiada za budowanie relacji zewnętrznych, skupia się na rozwijaniu kompetencji związanych z wchodzeniem w interakcje z osobami poza przedsiębiorstwem. Istotne jest tutaj, aby zatrudniony zdawał sobie sprawę z rangi tych kontaktów, rozpoznawał ich wpływ na jego działania w firmie. 

Poziom trzeci - rozwijanie i podtrzymywanie relacji zewnętrznych 

Trzeci poziom dotyczy podtrzymywania relacji zewnętrznych. Oznacza to, że pracownik powinien nie tylko dostosowywać poziom komunikacji do rozmówcy, ale również uwzględniać fakt, że ludzie spoza przedsiębiorstwa mogą kierować się inną kulturą w organizacji. Co więcej, świadoma osoba będzie starała się wykorzystać różne sytuacje do kontaktów biznesowych, biorąc pod uwagę także okazje mniej sformalizowane, takie jak imprezy integracyjne czy spotkania przy lunchu.

5 kluczowych kompetencji pracownika. Jakie umiejętności są cenione przez pracodawców?

Każde stanowisko jest szczegółowo określone, poczynając od opracowanych zadań, celów, a skończywszy na wybranych cechach charakteru i umiejętnościach, które osoba na nim pracująca winna posiadać. Istnieje jednak grupa takich zdolności, które niezależnie od stanowiska przydadzą się każdemu, a ich posiadanie znacznie zwiększy efektywność tego czym się zajmujemy.

1. Umiejętności komunikacyjne 

Umiejętność komunikowania się i asertywna postawa w komunikacji są niezbędna nie tylko dla handlowców, czy managerów, ale również dla księgowych, czy informatyków. Chociaż wiele ludzi błędnie uważa, że pracują oni tylko z cyferkami lub laptopem. Nie są to osoby, które nie mają styczności z pozostałymi pracownikami z firmy. Wiele razy musimy kontaktować się z programistą , gdy coś się zawiesza, popsuło, wdrożony nowy system nie chce działać, albo nie wiemy, jak skonfigurować naszą pocztę. Informatyk jest osobą, do której rzadko w ogóle można się dodzwonić i potrzebuje on również szeroko rozwiniętych zdolności komunikacyjnych, aby klarownie i skutecznie tłumaczyć zawiłości komputerowych sieci. Jeśli natomiast przypadnie nam pracować ze stereotypowym księgowym, którego w ogóle nie będziemy w stanie zrozumieć, a on wytłumaczyć, czemu faktura wymaga korekty, współpraca może się okazać prawdziwym wyzwaniem oraz stratą czasu i nerwów dla obu ze stron. Umiejętność rozmowy, słuchania, wymiany informacji pozwolą na budowanie przewagi konkurencyjnej. 

2. Brak konfliktowości 

Spokój, opanowanie i brak konfliktowości są kolejnymi cechami, które cenią pracodawcy. Jeśli kiedykolwiek miałeś tę wątpliwą przyjemność spotkać się w swoim życiu zawodowym z osobą łatwo popadającą w konflikty, wiesz, jakie generuje to kłopoty. Codzienne obowiązki i pojawiające się nagle problemy są wystarczająco stresogenne, a gdy dołożymy do tego jeszcze problem z furiatem, podżegaczem lub nerwusem, atmosfera może być wyjątkowo niesprzyjająca efektywnej pracy.

3. Szybka adaptacja do nowych projektów 

Zawsze cenione są umiejętności adaptacyjne, co służy i pomaga szczególnie nam samym. Jeśli nie cechuje nas zbytni lęk przed nieznanym i tym, co nowe, będzie nam o wiele łatwiej zmierzyć się z nową sytuacją i poznać zasady obowiązujące w miejscu pracy. Co przysłuży się łatwiejszej adaptacji? Jest to motywacja i chęć do pracy. Osoba pełna zapału, ciekawa tego, co ją czeka, gotowa na nowe wyzwania, jest najlepszym materiałem na dobrego pracownika, niezależnie od stanowiska, na którym przyjdzie jej pracować.

4. Umiejętność pracy w zespole 

Kolejną uniwersalną cechą, która przyciąga do siebie pracowników i pracodawców, jest umiejętność pracy w zespole. Oczywiście indywidualności, liderzy są zawsze w cenie, ale jeszcze ważniejsze są osoby potrafiące współgrać i współistnieć z innymi. Przyzna to każdy manager czy kierownik doskonale zdający sobie sprawę, jaką rolę odgrywa dobrze dobrany zespół, który potrafi dokonać cudu. Z kolei niedopasowanie i brak współpracy sprawiają, że trudno jest wykonać najprostsze zadania. 

5. Wykazywanie inicjatyw

Podejmowanie inicjatyw jest przydatną umiejętnością, która pozwala robić postępy w karierze. Oznacza to, że chętnie angażujesz się w zadania, nawet zanim manager o to poprosi, co oszczędza czas i wysiłek. Możesz wykazać się inicjatywą, prezentując nowe sposoby usprawnienia procesów pracy, oferując wykonywanie dodatkowych zadań i przejmując większą odpowiedzialność. Świetnym sposobem jest zgłoszenie się na ochotnika do nowych projektów. To pokazuje, że masz energię i pasję do pracy oraz możesz nauczyć się nowych umiejętności, aby skutecznie pracować nad tymi zadaniami. Wykazywanie inicjatywy i znajdowanie lepszych sposobów robienia rzeczy, to świetny sposób na zaprezentowanie własnego talentu. 

 

Chcesz nabyć umiejętności, które pozwolą Ci w kontaktach z pracownikami?

Zapoznaj się z ofertą szkoleń otwartych z komunikacji

 

Jak rozwijać kompetencje zawodowe?

Jak sugeruje powyższy tekst, pomimo różnic, jakie zauważalne są pomiędzy poszczególnymi stanowiskami, istnieje szereg cech wspólnych, które są pożądane i wskazane niezależnie od zajmowanej posady. Pozwalają one na łatwiejszą asymilację z grupą, sprawne rozwiązywanie pojawiających się problemów oraz rozładowywanie napięć, które pojawiają się w nawet najlepiej dobranym zespole. Ocena swoich umiejętności i wskazanie obszarów, które należy poprawić, to pierwszy krok do budowania kariery zawodowej. Gdy ustalisz, nad jakimi elementami musisz popracować, poszukaj odpowiednich szkoleń otwartychszkoleń zamkniętych lub jeśli dysponujesz mniejszą ilością wolnego czasu, wygodnych szkoleń online. W AVENHANSEN znajdziesz szereg kursów podnoszących kompetencje pracowników na różnych szczeblach, takich jak trening efektywnej komunikacji w biznesieszkolenie ze skutecznych negocjacji handlowych. Natomiast jeśli dopiero zaczynasz swoją drogę zawodową, pomocny może być warsztat rozwoju kariery lub szkolenie z autoprezentacji, czyli jak zrobić dobre wrażenie

Przeczytaj na naszym blogu również: 

Co kryje się pod pojęciem kompetencje pracownika?
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów