8 pomysłów na przygotowanie treści głównej wystąpienia publicznego

 

Każde dobre wystąpienie publiczne powinno składać z 3 elementów: otwarcia, treści głównej i zakończenia. I chociaż otwarcie i zamknięcie wydają się rzeczą najważniejszą, to przedstawienie treści głównej zabiera najwięcej czasu z naszego wystąpienia. Warto więc zastanowić się nad jak najlepszym jej zaprezentowaniem. Poniżej możecie zapoznać się z ośmioma sposobami na profesjonalne, logiczne przedstawienie treści głównej w swoich prezentacjach.

 

 

Propozycja 1 – PORZĄDEK CHRONOLOGICZNY

 • uporządkuj treść główną kierując się kryterium czasu – rok po roku, kwartał po kwartale, miesiąc po miesiącu

Propozycja 2 – PLUSY I MINUSY

 • powiedz zarówno o wadach, jak również o zaletach tego, co mówisz; bądź szczery

Propozycja 3 – PROBLEM – RECEPTA

 • najpierw opisz problem w jasnych i rzeczowych słowach; powiedz o konsekwencjach
 • opisz dotychczasowe rozwiązania i ich wyniki (jeśli takowe były)
 • zaproponuj nowe rozwiązanie (z uzasadnieniem) i przewidywane korzyści

Propozycja 4 – PORZĄDEK NUMERYCZNY

 • np. „dziś będę mówić o 5 celach, które postawiliśmy sobie w bieżącym roku …” ; potem omów po kolei każdy cel lub „dziś będę mówić o 7 sposobach na radzenie sobie z reklamacjami klientów”… potem omów po kolei każdy ze sposobów

Propozycja 5 – PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • wybierz od 5 do 10 pytań, które najczęściej zadają ci słuchacze i zbuduj swój wykład wokół nich:
  • pytanie nr 1 – odpowiedź
  • pytanie nr 2 – odpowiedź
  • pytanie nr 3 – odpowiedź etc.

Propozycja nr 6 – KANAPKA RETORYCZNA

Jeden z najstarszych układów treści głównej, którego autorami byli najprawdopodobniej starożytni mówcy. Bardzo przydatna,  kiedy chcemy przekonać grupę słuchaczy do nowego pomysłu, rozwiązania, idei, a wiemy, że zdania są podzielone: część osób jest za, część się waha lub nawet jest przeciwko.

 • argumenty zwolenników
 • argumenty przeciwników

Propozycja nr 7 – WAŻNOŚĆ

 • zacznij od tego, co najważniejsze; osiągniesz wtedy bardzo ważny cel – będziesz miał pewność, że zdążysz powiedzieć o najważniejszej rzeczy

Propozycja nr 8 – FAKT – WNIOSKI

Doskonałe rozwiązanie na przedstawienie treści głównej na spotkaniach kryzysowych, okolicznościowych, rocznicowych.

 • fakt – ustalenie wydarzenia, okoliczności spotkania itp.
 • wnioski – co z tego faktu dla nas wynik

Lat temu osiemdziesiąt i siedem, nasi ojcowie wznieśli na tym kontynencie nowy naród, poczęty z wolności i oddany w przekonaniu, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi. Teraz toczymy wielką wojnę domową, której celem jest odpowiedź na pytanie, czy ten naród lub jakikolwiek naród poczęty w takim duchu ma szanse na przetrwanie. Przyszło nam spotkać się na wielkim polu bitewnym tej wojny. Przybyliśmy tu, aby poświęcić część tego pola, jako miejsce ostatniego spoczynku ludzi, którzy oddali tu życie za życie naszego narodu w poczuciu wolności. I oni, i my znaleźliśmy się tu w słusznej sprawie, ale to naszą powinnością jest oddanie czci jej obrońcom.

Jednakże, w szerszym znaczeniu, nie możemy się poddać – nie możemy poświęcić tej ziemi. To dzielni ludzie, żywi i polegli, którzy tu walczyli, uświęcili ją bardziej, niż może to uczynić nasza nędzna władza dawania i odbierania. Świat ani nie zwróci uwagi, ani nie zapamięta słów wypowiedzianych tu, lecz nigdy nie zapomni tego, co oni tu zrobili. To raczej nam żyjącym, jest nakazane poświęcić się tu tej niedokończonej sprawie, którą ci, którzy tu walczyli, tak szlachetnie wspierali. To raczej nam jest nakazane być oddanym wielkiemu zadaniu, które szlachetnie wspierali.(…) że postanowimy, iż śmierć tych poległych nie mogła być daremna, że ten naród doczeka się odrodzenia idei wolności; i że rządy narodu, przez naród i dla narodu nie znikną z powierzchni ziemi.” /19 listopada 1863, Przemowa Gettysburska A.Lincolna, na cześć żołnierzy poległych pod Gettysburgiem/.

 

Pamiętaj – SŁOWO uruchamia SKOJARZENIA! Jeśli twoje słowa wywołają u twoich słuchaczy ciąg skojarzeń, to ich wyobraźnia zacznie pracować na najwyższych obrotach, a pamięć zacznie przywoływać obrazy, odczucia, zapachy, dźwięki …. Dzięki temu twoja prezentacja będzie niezapomniana.

 

Jeśli chcesz poznać więcej tajników doskonale przygotowanych wystąpień publicznych, autoprezentacji, technik radzenia sobie z tremą, to serdecznie Cię zapraszam na moje szkolenie z tego zakresu.

 

Agnieszka Olejnik, ekspert HR, coach kariery i wizerunku zawodowego, Senior Trener AVENHANSEN

8 pomysłów na przygotowanie treści głównej wystąpienia publicznego
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów