Artykuły - biznes, finanse, ekonomia, prawo, wydarzenia, komunikacja, dobre obyczaje ...


Zapraszamy do lektury, komentowania oraz dyskusji.

Metody szkoleń - przegląd tradycyjnych i nowoczesnych technik szkoleniowych

Metody szkoleń - przegląd tradycyjnych i nowoczesnych technik szkoleniowych

Pytanie na dzisiaj brzmi: skoro wiemy, że należy szkolić, to zastanówmy się, jak to robić. Możliwości jest tak wiele, iż wybór optymalnego rozwiązania wcale nie jest prosty. Zastanówmy się, z jakich metod szkoleniowych można skorzystać. Konkretna wiedza na temat technik (zarówno tych...

Odpowiednio dobrany zespół podstawą sukcesu

Określając czynniki sukcesu i efektywności pracy grupy złożonej z różnych charakterów różnych ludzi bez wątpienia należy wspomnieć o samej organizacji pracy czyli przydzielenia odpowiednich ról do człowieka którego cechy najlepiej oddają charakter zadania. Znajomość człowieka z jego...

Zarządzanie marketingowe a sukces firmy - marketing personalny

Zarówno marketing klasyczny i nowoczesny traktują głównie o klientach, postrzegając i rozumiejąc ich jednak zupełnie inaczej. W przypadku tego pierwszego, targetem są osoby znajdujące się na zewnątrz przedsiębiorstwa, podczas gdy w drugim, to pracownik jest klientem firmy i tak właśnie...
Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej

Kiedyś tak nie było. Dawne czasy możemy wspominać z rozrzewnieniem i nostalgią ponieważ pozbawione były tego dzisiejszego pierwiastka poczucia silnej własności, prawa do posiadania i przetwarzania informacji.  Wszystko było moje, twoje lub czasami wspólne. Nie słychać było o polemikach...

Kilka faktów o inflacji

Temat inflacji wydaje się znajdować się na świeczniku od zawsze, prawdopodobnie stanowiąc również nieodzowny element naszej przyszłości. Oczywiści eksperci od ekonomii od lat zastanawiają się nad optymalną polityką pieniężną, która zminimalizuje poziom inflacji, jednak wciąż nie odnaleźli...

Strategiczne zarządzanie firmą. Misja i wizja

W dalekosiężnej perspektywie każdego menedżera znajduje się wizja prężnie rozwijającej się firmy, której to sukces podyktowany jest efektywnym zarządzaniem i podejmowaniem słusznych i mądrych decyzji kluczowych. Prawdziwy sukces bowiem nie jest rezultatem zwykłego przypadku czy zrządzenia...

Zasady delegowania obowiązków i uprawnień pracowniczych

Oczywiście, życzylibyśmy sobie, aby każdy miał tyle czasu i takie możliwości przerobowe, aby samemu być w stanie wykonać wszystkie zadania i czynności zawodowe. W rzeczywistości jednak, zdajemy sobie sprawę, że im więcej czasu potrzebujemy, tym bardziej  gdzieś on nam ucieka a nawet...

Psychologiczne aspekty konfliktów

Czy tego chcemy, czy też nie, nieustannie stajemy przed sytuacjami konfliktowymi. Kiedy mamy z nimi do czynienia? Uczony Morton Deutsch, który zasłynął badaniami nad tematyką konfliktów, uważa, że dochodzi do niego, wówczas gdy więcej niż jedna osoba, pragnie być w posiadaniu jakiegoś dobra,...

Dlaczego podlegamy ciągłej ocenie?

Analizowanie, taksowanie innych wynika z naturalnej ciekawości każdej osoby i dzieje się niejako mimowolnie, czy jesteśmy tego świadomi czy też nie. Ocenianie naszego zachowania, postawy a nawet sposobu ubierania się i prezentowania przeszło do porządku dziennego i przestało dziwić kogokolwiek....

Trade Marketing

Dla współcześnie działającej firmy problemem może być mobilne zarządzanie pracownikami w terenie, posiadanie kontroli nad wszystkimi swoimi punktami obsługi klienta czy też wypracowanie spójnej metody zdobywania przewagi na półkach wobec konkurencyjnych marek. Równie ważne jest ocenianie...