„Szansa - nowe możliwości dla dorosłych"

 

Uczestniczyliśmy w kolejnym ciekawym przedsięwzięciu integrującym podmioty z branży szkoleniowej. W dniu 30 października 2019r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) i Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) przeprowadzili spotkanie konsultacyjne, w ramach którego zostały zaprezentowane informacje dotyczące nowego projektu pt. „Szansa - nowe możliwości dla dorosłych”. Przedmiotowy projekt jest ukierunkowany na podnoszenie kwalifikacji osób z niskimi kompetencjami zawodowymi.

W trakcie spotkania przedstawiono założenia projektu, warunki rekrutacji grantobiorców oraz wymagania dotyczące modelu wsparcia edukacyjnego osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi. Organizatorzy zadbali również o możliwość praktycznego wypracowania wstępnych założeń modelu w ramach krótkich warsztatów pt. „Innowacyjność modeli wsparcia”. Spotkanie zakończyły dwa bardzo ciekawe wystąpienia prelegentów z Instytutu Badań Edukacyjnych pt. „Walidacja - metody i narzędzia” i „Czym jest Polska Rama Kwalifikacyjna?”.


Szczegółowe informacje na temat projektu „Szansa - nowe możliwości dla dorosłych” można znaleźć na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: http://szansa-power.frse.org.pl/ 

„Szansa - nowe możliwości dla dorosłych"
Oceny: 5 z 5 z 1 głosów