Seminarium „Jak i dlaczego warto zostać Instytucją Certyfikującą?”

W dniu 28 października 2019r. uczestniczyliśmy w seminarium informacyjnym pt.: „Jak i dlaczego warto zostać Instytucją Certyfikującą?”, którego organizatorem i gospodarzem był Instytut Badań Edukacyjnych.

Tematem wiodącym seminarium były zasady funkcjonowania Instytucji Certyfikujących w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), do którego nawiązywały wystąpienia prelegentów. Przedstawiono bardzo ciekawe prezentacje pt.: „Zintegrowany System Kwalifikacji i jego odpowiedź na zmiany na rynku pracy”, „Rola i zadania Instytucji Certyfikujących” oraz „Perspektywy rozwoju i wyzwania związane z pełnieniem funkcji Instytucji Certyfikującej (IC)”.

W trakcie części warsztatowej oraz podczas dyskusji nasunęły się bardzo ciekawe wnioski: Współczesny rynek pracy wymusza konieczność uczenia się przez całe życie i narzuca założenia dotyczące procesu podnoszenia kwalifikacji. Koniecznym jest dążenie do ograniczania luk kompetencyjnych poprzez wykorzystywanie różnych form uczenia się (na każdym etapie życie oraz w różnych miejscach) oraz zapewnienie możliwości potwierdzania efektów uczenia się niezależnie gdzie się ono odbywało. Z tego też względu jednym z kluczowych przedsięwzięć w ramach funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji będzie walidacja i certyfikacja realizowana przez podmioty posiadające uprawnienia Instytucji Certyfikującej.

Będziemy dalej śledzić obecne trendy związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych. :)

Seminarium „Jak i dlaczego warto zostać Instytucją Certyfikującą?”
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów