Konferencja "Szkolenie jutra - MSUES 3.0"

Uczestniczyliśmy w bardzo ciekawej konferencji dotyczącej kierunków rozwoju rynku szkoleniowego. Organizatorami konferencji pt. "Szkolenie jutra - MSUES 3.0", która odbyła się w dniu 14 listopada 2019r.,  był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.

W trakcie konferencji omawiano m.in. tematy związane ze współczesnymi trendami w uczeniu dorosłych, wpływie postępu technologicznego na proces uczenia się osób dorosłych, jak również prognozowano trendy i kierunki rozwoju branży szkoleniowej.

Szczególną uwagę zwrócono na następujące aspekty wpływające na procesy uczenia się osób dorosłych:

  • występujący obecnie nadmiar wiedzy i danych, których nie jesteśmy w stanie samodzielnie przetworzyć - proces uczenia się będzie związany coraz silniej z dostępnością do technologii pozwalających gromadzić i przechowywać wiedzę na potrzeby osób uczących się
  • wprowadzanie nowych technologii (np. opartych na wirtualnej rzeczywistości VR) do procesu szkolenia zrewolucjonizuje i przyspieszy proces uczenia się osób dorosłych
  • nowe technologie (np. VR) znajdą zastosowanie również w obszarze szkoleń tzw. kompetencji miękkich (tj. leadership management, komunikacja interpersonalna, zarządzanie czasem, itp.)
  • zastosowanie nowych technologii wymusi zmianę roli trenera w szkoleniach i w procesie uczenia się osób dorosłych.

Będziemy dalej śledzić trendy dotyczące kierunków rozwoju rynku szkoleniowego. :) 

 


Zdjęcie ze strony o konferencji: https://pociagdokariery.pl/aktualnosci-1/1029,szkolenia-jutra-msues-30-2#

Konferencja "Szkolenie jutra - MSUES 3.0"
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów