AVENHANSEN na warsztatach pt.: „Podnieś kwalifikacje z Funduszami Europejskimi”

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. przeprowadziła w dniu 9 października 2019r. warsztaty pt.: „Podnieś kwalifikacje z Funduszami Europejskimi”. Byliśmy bardzo aktywnymi uczestnikami tego przedsięwzięcia.

Celem warsztatów było zaprezentowanie najnowszych trendów związanych z procesem uczenia się osób dorosłych. Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach trzech bloków tematycznych:
I. „Uczenie się przez całe życie – rola Funduszy Europejskich w rozwoju osobistym i zawodowym człowieka”,
II. „Wyzwania HR – rola pracodawcy w potwierdzaniu umiejętności pracowników”,
III. „Kwalifikacje szyte na miarę – jak pracodawcy i pracownicy mogą modelować rynek pracy dzięki FE”.

Prelegentami przedstawiającymi bardzo ciekawe wystąpienia byli przedstawiciele Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA., Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Instytutu Badań Edukacyjnych.

W trakcie warsztatów szczególną uwagę zwrócono na następujące kwestie:

  • obecne trendy na rynku pracy wskazują na konieczność uczenia się przez całe życie – XXI w. będzie erą społeczeństwa opartego na wiedzy.
  • wydłużenie okresu pracy osób dorosłych generuje wyzwania związane z zarządzaniem wielopokoleniowymi zespołami ludzkimi – w tym zakresie istotnym jest dostosowanie strategii firm do funkcjonowania na rynku pracy, na którym obecni są przedstawiciele kilku pokoleń.
  • największą barierą w rozwoju kompetencji i podnoszeniu kwalifikacji są ograniczenia finansowe.

Zostaliśmy zapoznani z funkcjonującymi programami oferującymi dostęp do środków finansowych przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji. Wśród nich najważniejsze programy to:

  • Małopolskie Bony Rozwojowe (mBon) - wsparcie rozwoju kompetencji kadr.
  • Akademia Menadżera MŚP - wsparcie rozwoju kompetencji kadry menadżerskiej.
  • Bony sukcesu - wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa.
  • Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa (programy dla osób indywidualnych).
  • Projekt RPO 8.6.1 B "LIDER HR - zarządzanie zespołem wielopokoleniowym".

Więcej szczegółowych informacji dotyczących w/w programów możesz znaleźć na naszej stronie: https://szkolenia.avenhansen.pl/AVENHANSEN-i-Akademia-Menadzera-MSP-dofinansowanie-uslug-rozwojowych-szkolen.html

Zachęcamy do lektury :) 

 

Grafika: https://www.marr.pl/warsztaty/#1568875412929-9110d313-cf45

AVENHANSEN na warsztatach pt.: „Podnieś kwalifikacje z Funduszami Europejskimi”
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów