2012-03-15 Zarządzanie płynnością finansową

Szkolenie z Zarządzanie płynnością finansową.

Prowadzi Anna Witkowska-Dziadosz